Avslår vannkraftverk – bygdas landemerke får leve videre

Innbygger er skuffet over at nytt vannkraftverk i Tysfjord ble avslått. Medlem av Naturvernforbundet jubler.

Ruossavágge.

Nord-Salten Kraft AS fikk ikke tillatelse til å bygge ut Ruossavákkjåhkå til vannkraftverk.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden ifra Nord-Salten Kraft AS om søknad om å bygge vannkraftverk i Ruossvákkjåhkå i Musken i Tysfjord kommune i Nordland fylke.

Karl Gunnar Mikkelsen gleder seg over at det endelig skjer noe i heimbygda si.

Muskens innbygger Karl Gunnar Mikkelsen ser NVEs beslutning som noe tull.

Foto: Sander Andersen / NRK

NVE skriver i avslaget at de i sin vurdering har lagt stor vekt på at en utbygging vil føre til redusert vannføring i fossen i Ruossavákkjåhkå, og at det vil gi negative konsekvenser for landskapet. De har også tatt hensyn for ulemper for friluftsliv og reindrift.

– Tull å avslå

Innbyggeren Karl Gunnar Mikkelsen var en av dem som var veldig positiv til at vannkraftverket skulle bygges i Musken.

– Det er for galt at de avslår sånt. Det er elektrisitet vi trenger i Norge, og det er en selvfølge at det skulle ha blitt kraftverk der.

Så fort det er snakk om Hellmofjorden så avslår man sånt, mener Mikkelsen

– Snart er vel hele folket her fredet. Hva er vel en elv å se på som renner nedover et berg? Det er tullprat å ha fossen som brekkstang for å avslå søknaden.

Ruossevágge

Fossen Ruossavákkjåhkå som er bygda Muskens kjennetegn får fortsatt leve.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Planene til Nord-Salten Kraft AS var å bygge en inntaksdam 150 meter nedenfor elveutløpet av Ruossavákkjávrre hvorfra vannet skulle føres i et 1000 millimeters rør ned til Hiejttegiedde der turbinen skulle anlegges. I tillegg skulle en anleggsvei bygges fra Musken opp til inntaksdammen.

Les: – Småkraftverk er ikke så uskyldige

– Beste julegaven

Tom Eirik Ness er redd småkraftverk.

Tom Eirik Ness, medlem av Naturvernforbundet i Nordland mener han ikke kunne fått en bedre julegave.

Foto: Jona Are Nilsen / NRK

Tom Eirik Ness, medlem av Naturvernforbundet i Nordland og utflyttet tysfjerding, jubler over avslaget.

Det ville vært en stor tragedie dersom fossen skulle blitt ødelagt på grunn av utbygging av et vannkraftverk, sier Ness til NRK.

– Heldigvis har NVE avslått søknaden fra Nord-Salten Kraft om utbygging. Jeg må si at jeg ikke kunne ha fått en bedre julegave. Dette er en seier for naturvernet i Nordland.

– Vi har ingen kraftmangel i Norge. Strømmen selger man til utlandet uansett.

Nord-Salten Kraft AS ville gjennom det planlagte vannkraftverket hatt en årlig kraftproduksjon på omtrent 8 GWh, som tilsvarer strømforbruk til om lag 400 husstander.