App med samiske snø- og vinterord

Samisk er et av verdens rikeste språk når det gjelder ord som beskriver snø, is og vinter. Nå kan du lære dette via mobiltelefonen din.

Spilddis bivlii - Sápmi - samisk App

Spilddis bivlii eller Sápmi er nyttig for de som vil lære seg samiske snø- og vinterord.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Appen heter egentlig «Spilddis bivlii», men du finner den på App Store bare ved å søke på «Sápmi».

Programmet tar for seg samiske ord fra den første frosten til snøen smelter om våren. Utviklerne av den språklige plattformen er Deanu Giellagáddi - Tana samiske språksenter og selve programmet er produsert av Arc Giraff. Arc Giraff er et nasjonalt reklame- og teknologiselskap, som leverer nettsider, design, digitale løsninger og konsulenttjenester til kunder over hele landet.

Nordsamisk og norsk

I Appen finner du et utvalg av snø- og vinterord på samisk. Disse er forklart både på nordsamisk og på norsk.

Spilddis bivlii - Sápmi - samisk App

Slik ser Appen ut på App Store.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Brukeren kan også spille av lydspor der man kan høre hvordan ordet uttales.

Sverre Porsanger er redaktør for prosjektet, mens Samuli Aikio er fagkyndig.

«Spilddis bivlii» kan være til nytte for reingjeteren, den kan brukes som en lærebok for den språkinteresserte eller en ordbok for alle som vil vite mer hvordan samene beskriver snø, skriver produsentene av Appen.

Her er noen ord:

bihci = rim på marken

cuoŋu - cugŋot = skare; hardt snødekke som blir dannet når det fryser til om våren, kan bære mennesker eller dyr.

geardni = tynn skorpe på snøen som ikke bærer, kan være skarp.