Hopp til innhold

iPhone App lærer deg Lakota-språket

Urfolkene i Amerika går nye veier for å spre språket sitt ut i verden.

Lakota App

Slik ser Appen ut som lærer deg Lakota-språket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

En ny iPhone App kombinerer århundre gammel amerikansk urfolkskultur med det nyeste av smarttelefon teknologi for å lære unge mennesker Lakota-språket.

«The Lakota Toddler app» er nå tilgjengelig gratis på App Store, og dette er den andre appen laget av programutviklerne Isreal Shortman og Rusty Calder.

De to programutviklerne samarbeidet med Arlo Iron Cloud, morgenvert i KILI Radio i Porcupine, for å utvikle appen som lærer brukerne Lakota-språket gjennom tekst, bilder og lyd.

App for Navajo-språket

Shortman er selv medlem av Navajo-stammen og han laget sin første app for Navajo-språket da han oppdaget at hans 11 år gamle datter ikke hadde basiskunnskaper om Navajo-historien.

Lakota App

I appen kan du både lese og høre hvordan forskjellige ord skrives og uttales.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han tenkte at det å lære henne språket ville hjelpe henne til å kjenne kulturen bedre.

Shortman planlegger nå å utvikle to nye apper på urfolksspråk og å utvide reportoaret til andre urfolksspråk som folk har ønske om å lære.

– Vi prøver å gjøre det morsomt å lære seg språk, forklarer Shortman til News From Indian Country .

For øyeblikket inneholder appen ordkort for 33 ord som har med mat, kropp og tall å gjøre. Kortet viser bilde av objektene eller tallene, samt hvordan ordet skrives på Lakota og engelsk. Appen inneholder også et spill der brukerne kan tilpasse skrevne ord på Lakota til objekter.

Det er i følge Wikipedia rundt 6.000 mennesker i verden som snakker Lakota. Disse bor i hovedsak i Nord-Dakota, Sør-Dakota, nordlige deler av Nebraska, sørlige deler av Minnesota og i det nordlige Montana i USA. Det er også noen i Canada som snakker språket.

Korte nyheter

 • Mange møtte opp for å vise motstand mot samehets

  Mange møtte opp i Bodø for å vise motstand mot samehets etter at fem-åringen Magnus ble utsatt for samehets i Bodø på 17. mai, Norges nasjonaldag.

  – Vi er alle sinte, triste, berørte i hjertet og i kroppen når vi opplever hets og rasisme i senere tid. Det gjelder flere enn bare det samiske folk, og vi tar tak i det og sier «møt opp, Bodø, og si ifra».

  Det sier Kalle Urheim som er initiativtaker sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh.

  Les mer om demonstrasjonen her.

  Se video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Oallugat bohte vuosttildit sámevaši

  Oallugat bohte Bådådjo gávpogii vuosttildit sámevaši odne, maŋŋá go viđajahkásaš Magnus vásihii sámevaši Bådådjos miessemánu 17. beaivvi, Norgga nationálabeaivvi.

  – Dát guoská midjiide buohkaide. Mii leat suhttan, mii leat váivvis. Dat dovdo sihke váimmus ja gorudis go vásihat vaši ja nállevealaheami dálá áiggis Bådådjos. Dat guoská eambbosiidda go dušše sámi álbmogii.

  Nu dadjá Kalle Urheim, gii bovdii vuosttildeapmái ovttas nuoraidorganisašuvnnain Noereh:n.

  Geahča video:

  Mange har reagert etter at fem-åringen Magnus opplevde samehets i Bodø på 17. mai, og møtte opp til støtteaksjon.
 • Eai álggat doaimmaid maŋŋá eanadoarggástusa

  Svalbárdda politiijat dieđihit NRK:i ahte ii oktage leat váldán oktavuođa singuin maŋŋá otná iđitbeaivve garra eanadoarggástusa, ahte olbmot eai oro dovdan dan. Dannego doarggástus geavai meara vuolde, de sáhttá šaddat tsunámi, muhto politiijat eai árvvoštala dakkár vára, ja olbmot eai dárbbaš báhtarit, dieđihit politiijat.