NRK Meny
Normal

Sametinget fikk ikke si sitt om seifiske

Sametinget ble ikke konsultert i forbindelse med nye seinotfiskeregler.

Småsei

En ny forskrift for seinotfiske tredte i kraft den 6. juni i år. Hverken Fjordfiskenemnda eller Sametinget ble hørt. (Illustrasjonsbilde.)

Silje Karine Muotka, som for tiden er fungerende sametingspresident, er ikke fornøyd med at fiskeridirektoratet på mandat fra departementet har valgt å ikke konsultere med Sametinget i en viktig reguleringssak.

Fredag 6. juni kom «Forskrift om endring i forskrift om regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten nord for 62°N», hvor det vedtas endringer i reguleringen av seinotfisket, der det bare legges enkelte geografiske begrensninger på ringnotflåtens fiskeadgang.

Mener det skal konsulteres

– Fredag ettermiddag tikket det inn en melding om fiskeridirektoratets vedtak. Sametinget ble i desember 2013 enige med Nærings- og fiskeridepartementet om retningslinjer for konsultasjoner i fiskerisaker, sier Muotka i en pressemelding.

Silje Karine Muotka

Fungerende sametingspresident Silje Karine Muotka er ikke fornøyd med at Sametinget ikke ble konsultert om den nye forskriften. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Lisa Maria Anti


Hun fortsetter med at beslutninger omkring fjordlinjene er en sak som helt klart skal konsulteres om.

– Fordi slike avgjørelser har stor betydning for samisk bruk og samiske lokalsamfunn.

Fjordfiskenemnda også utelatt

Hun mener at argumentet om at forskriften ikke er konsultasjonspliktig på grunn av at det er en videreføring av den beslutningen som den forrige minister gjorde i saken, ikke gjelder. Begrunnelsen er at det nye i denne saken er at fjordfiskenemnda nå er opprettet og i funksjon.

Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. Den skal arbeide med saker som fiskereguleringer, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størrelse og fordeling på tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

– Dette vedtaket omgår etter det jeg kan se den nytiltrådte fjordfiskenemndas anbefalinger i denne konkrete saken, mener den fungerende sametingspresidenten.

Vil kontakte ministeren

Muotka sier at det ikke kan være slik at hvert enkeltvedtak i fjordfiskenemnda skal ut på høring.

– Vi må nå gjennomgå hvordan dette skal fungere i praksis og jeg vil nå kontakte fiskeriministeren for å be om ett møte om saken i nær fremtid.