Ankesak om dyremishandling opp i retten igjen

– To reindriftsutøvere som i september ble frifunnet i saka om reinsdyrmishandling og reintyveri i tingretten, må belage seg på en ny runde i retten.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr
Foto: Veterinærinstituttet

Ankesaken fra Økokrim er berammet i Hålogaland lagmannsrett fra 6. juni 2017, og det er avsatt tre uker til saken.

  • HØR:
Inger Ainta Øvregård, Kjetil Nilsen

GÅR FOR FRIFINNELSE: Forsvarer Kjetil Nilsen regner med at det blir full frifinnelse for hans klient også i lagmannsretten.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er skuffende at statsadvokaten ikke tar til etterretning den klinkende klare frifinnelsen som ble avsatt i tingretten i høst, sier advokat Kjetil Nilsen som i Indre Finnmark tingrett var forsvarer til den ene av de to reindriftsutøverne.

– Hvordan tar din klient dette?

– Dette er en stor belastning for ham, og tar ekstrem mye tid fra ham. Yrkeslivet hans er på mange måter satt på vent, svarer Nilsen.

Avdelingsleder Hans Tore Høviskeland i Økokrim er forsiktig med sine kommentarer, men sier at de har registrert avgjørelsen fra lagmannsretten.

Bakgrunnen for saken:

Hans Tore Høviskeland og Hjallis Bakke

Hans Tore Høviskeland var aktor da saka ble ført i tingretten, mens Hjallis Bakke forsvarte den ene av de to tiltalte.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

To mannlige reineiere ble 7. september frifunnet i Indre Finnmark tingrett.

Mennene var beskyldt for ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Påstandene var at de hadde imitert nakkebitt, strupeskader, bittskader og kloskader på dyrene.

De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende en andre reineiere. De ble frifunnet på alle tiltalepunkter.

Økokrim var misfornøyd med avgjørelsen, og anket derfor saka til lagmannsretten .

Vurderer nye vitner

– Hva nytt vil dere komme med i lagmannsretten?

– Det blir mye av de samme bevisene som vi førte i Indre Finnmark tingrett. Men vi vil også vurdere om andre ting skal tas med, eventuelt nye vitner, svarer Høviskeland som var aktor i saka da den ble ført i Indre Finnmark tingrett.

Som hva?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Men avgjørelsen betyr full runde i lagmannsretten, med unntak av en post som vi ikke anket over, svarer Høviskeland.

Posten som ikke inneholder anken, er frifinnelse av reintyveri av minst seks simler.

– Overraskende

Forsvarsadvokat Kjetil Nilsen er overrasket at påtalemyndigheten vurderer nye vitner og nye bevis.

– Det er første gang jeg hører at de vurderer nye vitner og nye bevis. Dette fremgår i hvert fall ikke i den bevisoppgaven som vi mottok fra statsadvokaten i går, svarer Nilsen.

Han mener at saken ikke står i noe annet lys enn da den ble behandlet i tingretten.

– Vi regner med at det vil føre til full frifinnelse også i lagmannsretten, svarer Nilsen.