Får ikke jobbe med rein mer

En mann som var fradømt retten til å drive med rein, vant ikke frem med sin anke.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

SKADER: Slike skader hadde en reineier påført sine egne dyr.

Foto: VETERINÆRINSTITUTTET

Mannen har tidligere blitt dømt for grov mishandling av dyr etter å ha påført sine egne reinsdyr falske rovdyrskader. Etter dommen bestemte Mattilsynet å forby ham retten å jobbe med dyr for alltid.

Mannen fra Finnmark ønsket å oppheve forbudet ved å saksøke staten og Mattilsynet i et sivilt søksmål.

Men mannen fikk ikke medhold. Alta tingrett frifinner Landbruks- og matdepartementet. Mannen må betale kr 87 482 for sakskostnader til staten innen to uker fra forkynnelse av dommen.

Grunnen til at han gikk til sak mot staten var at de fratok ham retten til å jobbe med rein. Han mente at reindrift var hele livet hans. Derfor burde han få jobbe med dyr.

Ett dyr hadde 45 stikkskader

Spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet region Nord, var et av statens vitner i retten.

– Jeg har aldri vært borti at noen bevisst påfører dyrene en slik lidelse over tid. Ett dyr ble funnet med 45 stikkskader, sa Miklegard i sin forklaring i desember i fjor.

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler er fornøyd med domsavgjørelsen.

– Jeg har ikke rukket å lese dommen grundig, men jeg registrerer at staten har fått medhold, og det er vi godt fornøyd med, sier Vaaler.

Motparten argumenterte blant annet at Mattilsynet ikke kan bestemme et vedtak hvor de forbyr mannen å utøve reindrift, da lagmannsretten ikke behandlet aktivitetsforbudet.

– Tingretten er jo enig med staten og Mattilsynet om at Mattilsynet har kompetanse til å ilegge aktivitetsforbud selv om retten ikke gjør det, sier Vaaler.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med saksøkerens advokat.

Dommen kan ankes innen en måned etter at dommen er forkynt.