Hopp til innhold

Får ikke jobbe med rein mer

En mann som var fradømt retten til å drive med rein, vant ikke frem med sin anke.

Imitasjon av rovdyrskader mot reinsdyr

SKADER: Slike skader hadde en reineier påført sine egne dyr.

Foto: VETERINÆRINSTITUTTET

Mannen har tidligere blitt dømt for grov mishandling av dyr etter å ha påført sine egne reinsdyr falske rovdyrskader. Etter dommen bestemte Mattilsynet å forby ham retten å jobbe med dyr for alltid.

Mannen fra Finnmark ønsket å oppheve forbudet ved å saksøke staten og Mattilsynet i et sivilt søksmål.

Men mannen fikk ikke medhold. Alta tingrett frifinner Landbruks- og matdepartementet. Mannen må betale kr 87 482 for sakskostnader til staten innen to uker fra forkynnelse av dommen.

Grunnen til at han gikk til sak mot staten var at de fratok ham retten til å jobbe med rein. Han mente at reindrift var hele livet hans. Derfor burde han få jobbe med dyr.

Ett dyr hadde 45 stikkskader

Spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet region Nord, var et av statens vitner i retten.

– Jeg har aldri vært borti at noen bevisst påfører dyrene en slik lidelse over tid. Ett dyr ble funnet med 45 stikkskader, sa Miklegard i sin forklaring i desember i fjor.

Regjeringsadvokat Henrik Vaaler er fornøyd med domsavgjørelsen.

– Jeg har ikke rukket å lese dommen grundig, men jeg registrerer at staten har fått medhold, og det er vi godt fornøyd med, sier Vaaler.

Motparten argumenterte blant annet at Mattilsynet ikke kan bestemme et vedtak hvor de forbyr mannen å utøve reindrift, da lagmannsretten ikke behandlet aktivitetsforbudet.

– Tingretten er jo enig med staten og Mattilsynet om at Mattilsynet har kompetanse til å ilegge aktivitetsforbud selv om retten ikke gjør det, sier Vaaler.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med saksøkerens advokat.

Dommen kan ankes innen en måned etter at dommen er forkynt.

Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK