Var tiltalt for reinsdyrmishandling og reintyveri – ble fullt frifunnet

To mannlige reineierne er i dag frifunnet i Indre Finnmark tingrett. De var tiltalt for å ha mishandlet og stjålet reinsdyr, og for å ha mottatt rovdyrerstatning på falsk grunnlag.

Hjallis Bakke, Kjetil Hugo Nilsen, Thomas Hansen og Trond Pedersen Biti.

FULL SEIER I RETTEN: De to nå frikjente reindriftsutøvernes forsvarere; Thomas Hansen, Hjallis Bakke, Kjetil Hugo Nilsen og Trond Pedersen Biti i Indre Finnmark tingrett. Her fotografert i mai 2016 i forbindelse med rettssaken.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

De to reindriftsutøverne var tiltalt for dyremishandling, reinsdyrtyveri, og grovt bedrageri.

De er i dag er frifunnet på alle tiltalepunkter.

Mennene var beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning.

Til sammen har de to finnmarkingene fått utbetalt over 1,7 millioner kroner for dette i perioden mellom 2010 og 2014, fra Fylkesmannen i Finnmark.

Påstandene var at de hadde imitert nakkebitt, strupeskader, bittskader, og kloskader på dyrene.

De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr tilhørende andre reineiere.

Glad – men ikke overrasket

Kjetil Hugo Nilsen

SVÆRT TILFREDS: Advokat Kjetil H. Nilsen uttaler seg på vegne av forsvarerkollegene Hjallis Bakke, Thomas Hansen og Trond P. Biti.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Det er gledelig at retten er enige med forsvarerne på de viktigste punktene.

Dette skriver advokat Kjetil H. Nilsen på vegne av de i alt fire forsvarerne.

– Våre klienter er svært glade for resultatet, samtidig som de heller ikke er overrasket, tillegger han.

Det er reinpolitiet som har etterforsket saken, og Økokrim som tok ut tiltalen.

Kritiserer etterforskningen

– Reinpolitiets etterforskning har ikke fulgt de prosedyrene man kan forvente i en så alvorlig straffesak, skriver forsvarer Kjetil H. Nilsen.

Bakgrunnen for beskyldningene om grov dyremishandling var at Økokrim hevdet at flere av reinsdyrene var i live da skadene ble påført.

Reindriftsutøverne var også beskyldt for å ha stjålet rein fra andre reindriftsutøvere, ved å ommerke dyrene.

I det rundt 60-siders dokumentet hvor dommen omtales, heter det blant annet:

«Når det ikke er vitneprov eller tekniske bevis som kan knytte de tiltalte til ommerkingen, mener retten at det ut fra de strenge beviskrav i straffesaker ikke kan utelukkes at dette er gjort av andre».

I domsredegjørelsen beklages det også at det ikke ble gjort såkalt åstedsundersøkelse under etterforskningen.

Tiltales for mishandling og drap av reinsdyr

Dette bildet ble vist til som bevis i rettssaken. Det viser et reinsdyr som er avlivet. I veterinærens journal rapporteres følgende: «Skadens plassering kan ligne ørneskade men perforasjonene i skinnet skiller seg fra ørn ved at de var relativt jamnstor og plassert mer regelmessig. I flere perforasjoner var det dratt inn lange hårtuster og ved ett tilfelle helt inn gjennom skulderblad. Ved stikksår fra ørn som har skarpe klør vil ikke hår følge med inn i sårkanalen».

Foto: Veterinærinstituttet

Anking ikke avgjort

Politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim.

NEDERLAG I RETTEN: Politiadvokat Inge Svae-Grotli hos Økokrim sier de vil ta stilling til en eventuell anke innen utgangen av to uker.

Foto: Økokrim

Økokrim varsler at de har to uker til rådighet på å avgjøre hvorvidt de vil anke frifinnelsene.

– Vi vil gå gjennom alle vurderingene fra tingrettet for å se om dommen bør ankes.

Dette sier politiadvokat Inge Svae-Grotli hos Økokrim.

– Er dere skuffet?

– Påtalemyndigheten opererer ikke med om hvorvidt man er skuffet eller ikke. Vi registrerer at dommen ikke er i henhold til tiltalen vi tok ut, tillegger Svae-Grotli.

En av de frikjente reindriftsutøvernes forsvarer håper på punktum i saken.

– Vi håper at denne saken får sin sluttstrek gjennom tingrettens behandling, og at våre klienter får konsentrere seg om det som de kan, nemlig reindrift, skriver Nilsen.