Hopp til innhold

Tror de kan forvente seg flere søksmål

– Dette betyr at menneskerettighetene også gjelder for unge reindriftssamer, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ánde Somby. Han tror allikevel staten vil vurdere å anke dommen.

Ánde Somby

Ánde Somby mener staten vil ha vanskelig for å ikke anke dommen, ettersom de har hatt såpass høy flaggføring og vært så sikker i sin sak.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Tidligere i dag ble det kjent at den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte I. Sara vant over staten i reintallsaken. 24-åringen anmeldte staten for det han mener er et ugyldig øvre reintall for hans reintallsvirksomhet.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ánde Somby, er ikke overrasket over utfallet.

– Hele situasjonen har vært nokså kompakt, og man ser at retten går inn i vurderingen og analyserer virkningen. Når retten gjør det, er utfallet lett å forutse, sier Somby.

Han legger til at den første forsvarslinjen til staten var at saken var oppe og avgjort på lovgivernivå, men at retten nå har gått igjennom søksmålet og funnet ut at man ikke har analyst konsekvensene for Jovsset Sara godt nok.

Kan føre til flere søksmål

Indre Finnmark Tingrett fastslo at Sara ikke ville kunne brødfø seg med 75 dyr. Dermed var også menneskerettigheten til å ha eiendom og få utøvd reindriftsvirksomhet krenket.

– Vi ser at retten stiller seg på ungdommenes side. Det er mye som tyder på at flere ungdommer vil følge denne dommen med argusøyne.

– Hva tror du blir følgende av denne dommen?

– Reindriftsforvaltningen står ovenfor to alternativer. Å ta dommen til etterretning til fordel for folk som er unge og i samme situasjon, eller å eventuelt forvente flere søksmål.

Ándre Somby er spent på om staten velger å anke dommen. Han mener vurderingene i dommen virker å være solide, og at det vil være vanskelig for en eventuell ankedomstol å kullkaste den.

– På den andre siden har staten gått inn såpass tungt, så det blir vanskelig for regjeringsadvokaten å gi seg nå. De har gått ut med såpass høy flaggføring, slik at de kan ha vansker med å unngå en anke. Staten har jo investert litt prestisje i dette, avslutter Somby.

Korte nyheter

 • Enige om å styre Finnmark fylkesting

  Nordkalottfolket, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Industri- og næringspartiet er kommet fram til en avtale som gir disse partiene flertall på Finnmark fylkesting. Det melder Magne Ek i Nordkalottfolket, som har den største gruppa, i en pressemelding. På en pressekonferanse klokka 14 vil de opplyse nærmere om avtalen.

  Magne Ek
  Foto: Johan Isak Niska / NRK
 • Stor vilje til inkludering hos arbeidsgivere

  Ved utgangen av september er det 1 830 helt arbeidsledige og 870 delvis arbeidsledige i Troms og Finnmark.

  Dette gir en ledighet på totalt 2,1 prosent.

  I september ble det til sammen lyst ut 2 225 ledige stillinger i fylket. Behovet for arbeidskraft er fortsatt stort.

  – Mange ukrainske flyktninger er tilgjengelige for vårt arbeidsliv nå. De fleste jobber fortsatt med å styrke norskkunnskapene, men mange har både kapasitet og ønske om å jobbe, opplyser Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark i pressemeldingen.

  Tilbakemeldingene fra bedriftene som allerede har ansatt kandidater fra Ukraina, er at de får inn dyktige medarbeidere som bidrar både med nye perspektiv, kapasitet og kompetanse, opplyser NAV.

  Troms og Finnmark er fortsatt blant fylkene med lavest ledighet. I landet ellers er ledigheten på 1,8 prosent helt ledige og 0,7 prosent delvis ledige, totalt 2,5 prosent.

 • "Haill"-duopmu galgá meannuduvvot Alimusrievttis

  Guolásteaddji Svein Magne Mienna dubmejuvvui guovtti nisson guolástanbearráigehččiid doarrádallamis. Dál galgá ášši meannuduvvot Alimusrievttis, dan lea Alimusrievtti guoddalanlávdegoddi mearridan, čállá duopmostuolu preassadieđáhusastis.

  Njukčamánu loahpas dubmejuvvui Mienna máksit 12.000 ruvnno go lea rihkkon ráŋggáštuslága paragráfa 156.

  Son galgá earret eará leat bivdán nisson guolástusinspektevrraid dánsut ja lohkan ahte soai galggašeigga njuiket fatnasii vai šattašii buoret bivdu - nu gohčoduvvon "haill".

  Maiddái lágamánnerievtti guoddalanáššis dubmejuvvui Mienna 12.000 ruvdnosaš sáhku. Dalle juo dieđihii advokáhtta Brynjar Østgård guoddalit ášši Alimusriektái.

  Ášši ii leat vuos beaiváduvvon Alimusrievttis.

  Fisker, Breivikbotn
  Foto: Jo Hermstad Trondsen