Tror de kan forvente seg flere søksmål

– Dette betyr at menneskerettighetene også gjelder for unge reindriftssamer, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Ánde Somby. Han tror allikevel staten vil vurdere å anke dommen.

Ánde Somby

Ánde Somby mener staten vil ha vanskelig for å ikke anke dommen, ettersom de har hatt såpass høy flaggføring og vært så sikker i sin sak.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Tidligere i dag ble det kjent at den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte I. Sara vant over staten i reintallsaken. 24-åringen anmeldte staten for det han mener er et ugyldig øvre reintall for hans reintallsvirksomhet.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Ánde Somby, er ikke overrasket over utfallet.

– Hele situasjonen har vært nokså kompakt, og man ser at retten går inn i vurderingen og analyserer virkningen. Når retten gjør det, er utfallet lett å forutse, sier Somby.

Han legger til at den første forsvarslinjen til staten var at saken var oppe og avgjort på lovgivernivå, men at retten nå har gått igjennom søksmålet og funnet ut at man ikke har analyst konsekvensene for Jovsset Sara godt nok.

Kan føre til flere søksmål

Indre Finnmark Tingrett fastslo at Sara ikke ville kunne brødfø seg med 75 dyr. Dermed var også menneskerettigheten til å ha eiendom og få utøvd reindriftsvirksomhet krenket.

– Vi ser at retten stiller seg på ungdommenes side. Det er mye som tyder på at flere ungdommer vil følge denne dommen med argusøyne.

– Hva tror du blir følgende av denne dommen?

– Reindriftsforvaltningen står ovenfor to alternativer. Å ta dommen til etterretning til fordel for folk som er unge og i samme situasjon, eller å eventuelt forvente flere søksmål.

Ándre Somby er spent på om staten velger å anke dommen. Han mener vurderingene i dommen virker å være solide, og at det vil være vanskelig for en eventuell ankedomstol å kullkaste den.

– På den andre siden har staten gått inn såpass tungt, så det blir vanskelig for regjeringsadvokaten å gi seg nå. De har gått ut med såpass høy flaggføring, slik at de kan ha vansker med å unngå en anke. Staten har jo investert litt prestisje i dette, avslutter Somby.