Vil ikke ha mer oppdrettslaks før oppdrettet er under kontroll

Grensevassdragskommisjonen vil ikke ha mer laks i Finnmarksfjordene før rømmings- og lusproblematikken løses.

Frank Ingilæ og Bente Christiansen står ved en elvebåt ved bredden av elva Iešjohka

Tanas ordfører Frank Martin Ingilæ og Finnmark fylkesmanns miljøvernsjef Bente Christiansen er bekymret over at regjeringen vil øke antall oppdrettsanlegg i Finnmark.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Grensevassdragskommisjonen til Norge og Finland anbefaler å ikke øke antall oppdrettslaks i Finnmark.

– Anbefalingen er jo den at man må få mer orden på det man holder på med innenfor oppdrettsnæringen, før man begynner å øke mengden av laks i sjøen i Nord, forteller Frank Martin Ingilæ, som er medlem i Grensevassdragskommisjonen.

– Det går på rømming og kontroll av lakselusproblematikken, legger Bente Christiansen til.

– Rømt oppdrettslaks blander seg med villaks

Kommisjonen, som er en overenskomst mellom Norge og Finland, har siden mandag hatt møter i naturskjønne omgivelser på Jergul Ásttu ved Iešjohkas bredder.

Ingilæ er medlem i kommisjonen for Tana kommune, og Christiansen for Fylkesmannen i Finnmark.

Laks

Oppdrettslaksen blander seg sammen med villaksen når den rømmer opp i vassdragene.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I løpet av de tre dagene med møter hadde kommisjonen blant annet besøk av forsker Vidar Wennevik ved Havforskningsinstituttet.

– Havforskningsinstituttet fortalte at rømt oppdrettslaks blander seg i stor grad med villaksen i de vassdragene der det går mye oppdrettslaks opp, sier Ingilæ.

Bekymret over økt oppdrett

I Tanavassdraget har ikke rømt oppdrettslaks vært et stort problem så langt, men dersom oppdrett i Finnmark øker så bekymrer det både Tana-ordføreren og Fylkesmannens miljøvernsjef.

– Hele kommisjonen er bekymret i forhold til trusselen mot villaksen. Og vi ser noen utfordringer dersom man åpner for mer oppdrett, uten å ha kontroll på problemene i oppdrettsnæringen, forklarer Christiansen.

Blanding av gener svekker laksestammen

De forteller at dersom oppdrettslaksen blander seg med villaksen i Tanavassdraget vil genene til laksen svekkes.

Det er påvist over 30 egne laksestammer i Tanavassdraget.

– Om det kommer en katastrofe som gjør at 1 av stammene dør ut, så finnes det fortsatt 29 stammer igjen. Men om genene er blitt mer like ved hjelp av innblanding av oppdrettslaks, så kan man risikere at en eventuell katastrofe utrydder all laksen i vassdraget, advarer Bente Christiansen.

Frank Martin Ingilæ og Bente Christiansen utenfor Jergul Ásttu

I tillegg til Tanaordføreren og Fylkesmannens miljøvernsjef, sitter Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto, Sør-Varangers ordfører Cecilie Hansen, to representanter for Utsjok kommune i Finland, en fra Inare kommune i Finland, og en fra Finlands statlige miljøavdeling i Grensekommisjonen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK