NRK Meny
Normal

Advokat: – Barns rettssikkerhet er dårligere i en liten kommune enn i en større

Advokat mener det er problematisk med en dom som legger til grunn at rettssikkerheten for barn i Tysfjord skal være mindre enn i andre deler av landet.

Ingar Nikolaisen Kuoljok
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Retten stiller mindre strenge krav til Tysfjord kommune fordi den er en liten og ressurssvak kommune, med begrensede ressurser innen helse- og sosialetaten og barnevernet, påpeker advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Kuoljok er advokat for en kvinne i 30-årene, som krevde Tysfjord kommune for 6,1 millioner kroner i erstatning, fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten som følge av overgrep og omsorgssvikt.

Torsdag kom dommen der Tysfjord kommune er frifunnet.

– Jeg er tilfreds med dommen, sier en lettet Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen til NRK.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) mener at dommen Ofoten tingrett er riktig.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Ikke greid å føre bevis

Ofoten tingrett konkluderer med at kvinnen ikke har greid å føre bevis for at Tysfjord kommune har handlet uforsvarlig og skriver at kommunen ikke er å bebreide for manglende tiltak.

Dette skriver retten i sin forklaring:

«I vurderingen av hvor terskelen for hvor uaktsomhet skal trekkes må det også tas hensyn til at Tysfjord kommune er en mindre landskommune, som retten antar hadde begrensede ressurser innen helse- og sosial og barnevern på denne tiden.»

Retten opplyser at det først i 1991 ble avsatt egne midler til barnevernsansatt, og kommunen lyktes først med å få stillingen midlertidig besatt fra sommeren 1992. I 1993 ble barnevernsleder ansatt i permanent stilling.

Tysfjord

Illustrasjonsbilde. Tysfjord kommune i Nordland har blitt omtalt mye det siste året etter at VG publiserte en større reportasje om alle overgrepene kommunen har slitt med.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kuoljok og hans klient hadde ikke i går ennå tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Dommen er jo bare noen timer gammel og det jeg skal gjøre er å gå grundig gjennom den. Så skal vi ha et møte og så skal vi vurdere om hvordan vi skal forholde oss til dommen videre. Det må i hvertfall brukes tid før den beslutningen tas, sier Kuoljok til NRK Sápmi.

I slike saker er ankefristen på èn måned.

– I løpet av de timene siden dommen kom har det også kommet nye opplysninger i saken, som må sjekkes ut. Vi må se om det har betydning, blant annet folk ute, folk som vi ikke har kjennskap til som har tatt kontakt. Og det er sånne ting som må sjekkes ut og vi må se om det er relevant i sakens anledning.

Krevde i overkant av 8 millioner

Mellom den 24. og 27. april gikk saken for retten, hvor kvinnen opprinnelig la ned påstand om i overkant av 8 millioner kroner i erstatning for manglende oppfølging og omsorgssvikt fra kommunen.

Denne summen ble redusert under prosedyrene, men Tysfjord kommune avviste likevel erstatningsansvaret.

Saken skulle opprinnelig holdes i Ofoten tingrett november 2016, men saken ble utsatt til april året etter.

Ofoten tingrett

Rettssaken ble holdt i Ofoten tingretts lokaler i Narvik.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kvinnen i 30-årene var en av 11 kvinner og menn som fortalte sin historie i VG Helg om hvordan de i flere år ble utsatt for overgrep i Tysfjord. Kvinnens far ble i 1993 dømt til fire år og seks måneder i fengsel for overgrep mot datteren.

Kvinnen fortalte til VG at hun ble fritt vilt for menn i hjembygda etter at den overgrepsdømte faren ble dømt og sendt i fengsel, og ble utsatt for nye overgrep etter dette.