Hopp til innhold

Tysfjord avviser ansvar etter overgrep og omsorgssvikt

Tysfjord kommune avviser erstatningsansvar i saken etter at en kvinne i 30-årene saksøkte dem for i overkant av 8 millioner kroner. Hun krever erstatning for livet hun har tapt, og for manglende oppfølging fra kommunen i oppveksten.

Roald Angell

AVVISER ERSTATNINGSANSVAR: Roald Angell er Tysfjord kommune sin advokat.

Foto: ANDREAS NILSEN TRYGSTAD / NRK

Ifølge kvinnens advokat ble hun utsatt for overgrep og omsorgssvikt i oppveksten som ga henne psykiske skader. Men kommunen avviser at de kunne gjort noe annerledes.

Tysfjord kommune finner det beklagelig de skader som kvinnen er påført i sin oppvekst. Samtidig kan ikke kommunen se at den er ansvarlig, sier advokat for Tysfjord kommune, Roald Angell.

– Dokumentasjonen i saken har forsøkt å vise at både kvinnen og hennes familie ble fulgt opp av kommunen både før og etter straffesaken mot faren, sier advokaten.

Han viser til at barnevernstjenesten fulgte tett opp, det ble igangsatt samtaler med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og et eget tilpasset skoleopplegg.

– Mangel på gode nok tiltak

Kommunen har fulgt opp, men de har ikke gjort det på riktig måte. Det er utvilsomt at kommunen har gode intensjoner, men de gjør det på feil måte, sier kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Han mener at dokumentasjonen viser at kommunen forholder seg til kvinnens mor som en ressursperson for kvinnen.

Det blir feil. Det kan ikke anses som et omsorgsforhold, mener advokaten.

Sentralt i kritikken fra saksøkers side er at det ikke ble satt inn tilstrekkelig gode tiltak for å følge henne opp.

– Hovedproblemstillingen er om det foreligger en rett til erstatning? Har kommunen og barnevernet unnlat å følge opp kvinnen på adekvat og forsvarlig måte? spurte Kuoljok under gårsdagens innledningsforedrag.

Den saksøkende parten mener kommunen har opptrådt uaktsomt og ikke har gitt tilstrekkelig oppfølging til kvinnen.

Tilbakeviser påstandene

Jeg kan ikke se at det er noe grunnlag for å bebreide ansatte i kommunen. Skolen har som vi har sett vært tidlig inne, PPT likeså, helsesøster ble kontaktet av skolen og hun ble fulgt opp. Helsesøster sendte melding, barnevernet kom inn, barnevernet fulgte opp og har mer eller mindre vært inne i saken, meldinger er fulgt opp adekvat, sier Angell.

Han trekker frem og viser til dokumentasjon på at kvinnen er godt ivaretatt fra kommunens side både før og etter rettssaken mot faren.

– Ingen hadde hørt noe om seksuelle overgrep mot kvinnen, før hun selv fortalte det til skolen. Verken hun selv eller andre har fortalt om andre overgrep mot henne før hun nå i forbindelse med saken forteller om det, sier advokat Angell.

Advokat Angell sier at man kan konkludere med at det ikke er grunnlag for arbeidsgiveransvar og at det åpenbart at ansvarsgrunnlaget ikke fører frem. Han mener også at det foreligger feil i forutsetninger for kravet og feil i rettslig vurdering.

Kvinnen skal nå gi sin forklaring i retten. Retten har besluttet å nok en gang stenge dørene da dette handler om privatlivets fred. Årsaken til at retten stenger dørene er hensynet til personsensitive opplysninger.

Ingar Nikolaisen Kuoljok

KVINNENS ADVOKAT: Ingar Nikolaisen Kuoljok forsvarer kvinnen i 30-årene.

Foto: ANDREAS NILSEN TRYGSTAD / NRK