– Styret totalt handlingslammet

Medlemmer i sametingsstyret vegrer seg for å delta i styremøter.

Sametinget i Sverige, Styret

Disse seks sitter for tiden i sametingsstyret.

Foto: Skjermdump / www.samediggi.se

Siden årsskiftet har styrearbeidet i Sametinget i Sverige vært totalt lammet.

Tre av seks styremedlemmer og deres varamedlemmer deltar ikke i styremøtene i Sametinget.

Det opplyser styremedlem Per Mikael Utsi til SVT Jämtlandsnytt . Han anklager de tre partiene Min Geaidnu, Jakt och fisksamerna og Skogssamerna for å sabotere styrearbeidet.

– Sametingsstyret har myndighetsoppgaver. Det er et arbeid som nå ikke kan utføres, sier Utsi.

Kaoset bare øker i omfang

I forrige uke sa Sametingets økonomisjef Ann-Christin Samuelsson opp sin stilling . Med dette var hun den andre lederen i sametingsadministrasjonen på kort tid som har valgt å slutte. Samuelsson har oppsigelsestid og slutter 1. august i år.

Patrik Kansa

Tidligere sametingsdirektør Patrik Kansa.

Foto: A-M Ahlén / SVT Sápmi

To uker tidligere forlot sametingsdirektør Patrik Kansa sin stilling på grunn av den politiske turbulensen på tinget.

I en pressemelding underskrevet av både Kansa og sametingspresident Ingrid Inga, ble det opplyst at Kansa på eget initiativ har bedt om å fratre sin stilling som direktør i Sametinget fra og med 20. april 2011.

Sametinget i Sverige sliter med store interne kommunikasjons- og samarbeidsproblemer . Partiene som sitter i posisjon sender ikke sakspapirer til opposisjonen, fordi de mener at opposisjonspolitikerne lekker ut sensitive opplysninger til media. Styremøtene havarerer og siden januar i år har styret forsøkt å avholde ti møter, men vedtakene uteblir på grunn av konflikter.

Konfliktene har gått så langt at den svenske regjeringen ba om et møte med sametingsledelsen om problemene i det folkevalgte samiske organet.