Ti kaosmøter siden januar

Styrelederen i Sametinget i Sverige er innkalt på teppet hos landbruks- og fiskeriministeren.

Eskil Erlandsson og Ingrid Inga

Sameminister Eskil Erlandsson (Sp) vil møte sametingsstyreleder Ingrid Inga.

Foto: THIERRY ROGE / Reuters

Den svenske regjeringen har bedt om et møte med Sametinget for å få innsikt i problemene det folkevalgte samiske organet har og hvorfor disse problemene eskalerer.

– En av grunnene til at regjeringen vil ha et møte er selvsagt de problemene vi har i Sametinget. Ministeren vil vite hvorfor situasjonen er slik. Jeg personlig er veldig glad for at ministeren viser et slikt ansvar for Sametinget, sier styreleder i Sametinget, Ingrid Inga, til NRK Sápmi.

Tiende kaosmøte siden januar

Siden midten av januar i år har styret i Sametinget i Sverige holdt ti styremøter. Flere av møtene har blitt avsluttet uten at det er gjort noen vedtak, og andre møter er blitt avbrutt.

I går skulle sametingsstyret blant annet behandle budsjettspørsmål og handlingsplan for kultur- og språkpolitikken. Dette møtet ble avbrutt uten noe vedtak fordi flertallet og mindretallet ikke klarte å bli enige om sakslista.

Mindretallet klaget blant annet over at de ikke hadde fått tilsendt alle sakspapirer. Styrelederen forklarte da at de ikke hadde sendt sakspapirene fordi mindretallet ofte går rett til media . Dette blir etter Ingas mening et stort problem når opposisjonen tar opp personalsaker i media.

– Jeg og nestlederen i styret har selvsagt forslag til ministeren om hvordan vi skal løse problemene, sier Ingrid Inga.

Sametingsstyrelederen håper med møtet med sameminister Eskil Erlandsson vil bli oppklarende på alle måter.

– Jeg skal forklare hvordan situasjonen er i Sametinget, som et folkevalgt organ. I Sverige er det helt klart at ministeren ikke kan styre sametingsstyret. På svensk ville dette blitt kalt for "ministerstyre", forklarer Inga.