Slutter på dagen

Den svenske sametingsdirektøren trer av med umiddelbar virkning på grunn av politisk turbulens.

Patrik Kansa

Patrik Kansa går av på grunn av internt rot i det svenske sametinget.

Foto: A-M Ahlén / SVT Sápmi

Sametingsdirektør i det svenske sametinget Patrik Kansa fratrer sin stilling med umiddelbar virkning, skriver SR Sameradioen.

I en pressemelding underskrevet av både Kansa og sametingspresident Ingrid Inga, står det at Kansa på eget initiativ har bedt om å fratre sin stilling som direktør i Sametinget fra og med 20. april 2011.

– Årsaken til min avgang er at forutsetningene og prioriteringene har blitt endret med det nye sametingsstyret. I tillegg har den politiske turbulensen i Sametinget og ledelsen komplisert arbeidet som sametingsdirektør, og gjort det både tungvint og lite forutsigbart, sier avtroppet sametingsdirektør Patrik Kansa i pressemeldingen.

Store interne konflikter

Som NRK Sápmi tidligere har omtalt, har det svenske Sametinget store interne kommunikasjons- og samarbeidsproblemer. Posisjonen sender ikke sakspapirer til opposisjonen fordi de mener at opposisjonspolitikerne lekker ut sensitive opplysninger til media . Styremøtene havarerer og siden januar i år har styret forsølkt å avholde ti møter, men vedtakene uteblir på grunn av konflikter.

Konfliktene har gått så langt at den svenske regjeringen ba om et møte med sametingsledelsen om problemene i det folkevalgte samiske organet.

Vil ikke la seg intervjue

– Jeg er klar over at spørsmål rundt min oppsigelse kommer til å vekke både interesse og debatt i mediene og i Sametinget, men jeg håper at man fra ulike hold respekterer min avgjørelse.

Det svenske sametingets ledelse har godtatt Patrik Kansas forespørsel om å fratre sin stilling. SVT Ođđasat har vært i kontakt med Patrik Kansa om et intervju, noe som Kansa har takket nei til.