– Opposisjonen går rett til media

Dette er begrunnelsen til styrelederen i Sametinget i Sverige for ikke å sende alle sakspapirene til opposisjonen før et styremøte.

Sara Larsson (store bildet) og Ingrid Inga (innfeldt)

Sara Larsson (store bildet), Ingrid Inga (innfeldt) og resten av styret kunne ikke bli enige om sakslista.

– Vi har jo den erfaringen at mindretallet i styret går direkte ut til media med alle saker vi legger frem, sier styrelederen i Sametinget i Sverige, Ingrid Inga, til SR Sameradion . Inga representerer Samelandspartiet på Sametinget.

Hun innrømmer også at flertallet i styret ikke hadde sendt alle sakspapirene til mindretallet i forkant av gårsdagens styremøte. Møtet endte med at flertallet ikke klarte å bli enig med mindretallet om hva som skulle stå på sakslista. Dermed ble møtet avlyst.

– Kan ikke medvirke til vedtak som får budsjettkonsekvenser

Det havarerte styremøtet betyr at flere viktige saker ikke kommer til å bli klare til plenumssamlingen i mai.

– Mindretallet i styret har krevd at vi bare skal behandle noen av sakene på sakslista i plenum. Vi kan ikke godta en slik saksbehandling, slik som mindretallet i styret nå krever at vi bare skal behandle noen saker, sier Inga.

På mindretallets side sier Sara Larsson i partiet Min Geaidnu at de allerede to ganger før dette styremøtet har de ikke vil godta vedtak som har med administrasjonen å gjøre eller saker der de ikke har fått sakspapirene på forhånd.

Larsson sier at opposisjonen har foreslått å stryke de sakene i sakslista eller å flytte dem til slutten av møtet, fordi de ikke kan ta stilling til saker som ville ha ført til utgifter på 1,5 millioner svenske kroner for Sametinget. De har nemlig ikke fått sakspapirer nok for et slikt vedtak.

– Vi kan ikke medvirke til at det gjøres beslutninger på Sametinget som får budsjettkonsekvenser på mer enn 1,5 millioner kroner, uten å ha et grunnlag, påpeker Sara Larsson.

– Et amputert plenumsmøte

Stefan Mikaelsson

Stefan Mikaelsson (Skogssamerna).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lederen for Sametingets plenumsmøte, Stefan Mikaelsson (Skogssamerna), frykter at det blir vanskelig å holde et ordentlig plenumsmøte på grunn av at viktige saker ikke er gjort klare.

Disse sakene er blant annet budsjett, handlingsplan for kultur- og språkpolitikken.

– Det er jo en alvorlig situasjon, som kommer til å gjøre at det blir vanskelig å holde et bra plenumsmøte i mai, sier en skuffet Stefan Mikaelsson.

Det er seks faste medlemmer i sametingsstyret. I denne valgperioden utgjør Ingrid Inga (Samelandspartiet), Per Mikael Utsi (Guovssonásti) og Anders Kråik (Samerna) på grunn av lederens dobbeltstemme flertallet.

Håkan Jonsson (Jakt- och fiskesamerna), Sara Larsson (Min Geaidnu) og Helena Dåbring (Skogssamerna) er i mindretall.

Sara Larsson ser ingen annen løsning på dagens situasjon enn at det velges nytt styre i Sametinget.