Nok en sametingssjef sier opp

Økonomisjefen i Sametinget i Sverige sagt opp sin stilling. Hun er den andre sjefen som på kort tid slutter.

Illustrasjonsbilde
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Sametingets økonomisjef Ann-Christin Samuelsson har sagt opp sin stilling.

– Det er en stort tap, sier Laila Rehnfeldt, fagllig representant i fagorganisasjonen Saco S på Sametinget.

Ann-Christin Samuelsson har oppsigelsestid og slutter 1. august i år.

Andre sjef på kort tid slutter

For to uker siden forlot sametingsdirektør Patrik Kansa sin stilling sin stilling på grunn av den politiske turbulensen på tinget.

Patrik Kansa

Tidligere sametingsdirektør Patrik Kansa.

Foto: A-M Ahlén / SVT Sápmi

I en pressemelding underskrevet av både Kansa og sametingspresident Ingrid Inga, ble det opplyst at Kansa på eget initiativ har bedt om å fratre sin stilling som direktør i Sametinget fra og med 20. april 2011.

Sametinget i Sverige sliter med store interne kommunikasjons- og samarbeidsproblemer . Partiene som sitter i posisjon sender ikke sakspapirer til opposisjonen, fordi de mener at opposisjonspolitikerne lekker ut sensitive opplysninger til media. Styremøtene havarerer og siden januar i år har styret forsøkt å avholde ti møter, men vedtakene uteblir på grunn av konflikter.

Konfliktene har gått så langt at den svenske regjeringen ba om et møte med sametingsledelsen om problemene i det folkevalgte samiske organet.

– Jeg er klar over at spørsmål rundt min oppsigelse kommer til å vekke både interesse og debatt i mediene og i Sametinget, men jeg håper at man fra ulike hold respekterer min avgjørelse, sa Patrik Kansa i forbindelse med at han sa opp stillingen sin.

– Ingen kommentar

Oddasat.se har vært i kontakt med Samuelsson som sier:

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer, er Samuelssons korte svar.

Sametingsdirektør Patrik Kansa gikk av for bare noen dager siden og derfor er Ann-Christin Samuelsson fungerende sametingsdirektør for tiden, men bare frem til 17. mai. Da tar hun ferie.

Ann-Christin Samuelsson er faglig ansluttet SACO S Samediggesearvi, og Laila Rehnfeldt, faglig representant sier at det hele er veldig trist.

– Det er bare 20 minutter siden jeg fikk vite det. Jeg vet ikke hva grunnen er, uttaler Rehnfeldt til Oddasat.se.

Hvilke konsekvenser ser du?

– Det er jo mye som kommer til å gå utover virksomheten, mye som fungerer bra idag. Derfor er dette et kjempetap for Sametinget, sier Laila Rehnfeldt.

– Situasjonen er allerede generelt ustabil, så dette blir ikke lett for myndighetene, sukker Rehnfeldt.

Marie Enoksson, faglig representant for fagforbundet ST er helt enig.

– Veldig trist at vi mister en bra sjef, som er populær og dyktig, sier Enoksson.

Marie Enoksson vil ikke si mer på nåværende tidspunkt.