Hopp til innhold

En ekstra byrde for sjølaksefiskere

Miljømyndighetene har bestemt at sjølaksefiskerne fra og med 2016 skal betale 600 kroner i redskapsavgift for hvert faststående redskap som settes i sjøen før 1. juli.

Sjølaksefiskere i Nesseby sløyer laks

Sjølaksefiske, som her i Nesseby, har etterhvert blitt kostbart.

Foto: Liss-Ellen Ramstad, Sametinget

Det ventes økende utgifter for de som vil drive sjølaksefiske. I Finnmark vil det si at de som starter laksefisket før 1. juli skal betale 600 kroner til staten og 805 kroner til Finnmarkseiendommen (FeFo) per plass.

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen (AP) liker ikke de økende avgiftene.

Foto: Susanne Hætta

– Slett saksbehandling fra miljødirektoratets side gjør at redskapsavgifter i sjølaksefisket innføres uten at berørte parter har fått anledning til å gi uttalelse, sier sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen (AP).

Konsekvensen av dette er en ekstra byrde som pålegges sjølaksefiskerne som allerede har måttet tåle begrensninger i fisket. Redskapsavgiften skal fra og med årets sesong betales for hvert redskap som brukes i sjøen og i vassdrag.

Tana Ap: – Disse blir pålagt en ulovlig avgift

Sametingsgruppa anmoder myndighetene om å reversere iverksettelsen av vedtaket inntil bestemmelsen får en grundigere saksbehandling.

– Jeg er glad over, slik det ble opplyst fra Sametingets talestol, at sametingsrådet har krevd konsultasjoner med departementet om den vedtatte fiskeredskapsavgiften, sier Wilhelmsen.

Nye avgifter

Sjølaksefiskernes økonomiske situasjon forverres ytterligere ved at de pålegges nye avgifter på sin næringsvirksomhet. I tillegg må sjølaksefiskerne i Finnmark ut med grunneieravgift til Finnmarkseiendommen FeFo.

Sametingsgruppa finner det merkelig at regjeringen innfører stadig nye avgifter.

– Hvor ble det av lovnadene fra regjeringen og samarbeidspartene om at ingen nye avgifter skal iverksettes? Frp i regjering er blitt avgiftspartiet, avslutter Ronny Wilhelmsen.

Korte nyheter

  • Dulves várrot

    Dulvev diedet. Visská dásse la vádádiededimen gå de ållo rásjov Nordlándan buktá – nuorttan Helgelándan ja oarjján Sálton. Diededibme l gasskavak rájes gitta duorastak idedij, diedet Varsom.no. Ávttjiji ulmutjijt diŋgajt gáhttit.

  • Henlegger sak om hund som ble skutt i Alta

    Politiet henlegger saken hvor hunden Kiira ble skutt i Alta i september i fjor. Det opplyser politiet i en pressemelding.

    Politiet mottok 25.09.2021 en anmeldelse etter at hunden Kiira ble skutt under en jakttur ved Jotka-området utenfor Alta. To personer ble siktet for å ha skutt hunden.

    – Politiet har foretatt en grundig etterforskning hvor det blant annet er gjennomført obduksjon av hunden, tatt avhør av de involverte og innhentet andre tekniske og taktiske bevis som belyser saken, skriver politiet.