– Svekket tillit

Visepresident Marianne Balto frykter klimaet mellom Sametinget og Næringsdepartementet kan kjølne. Spørsmålet om urfolksavgift til Sametinget har fått Balto til å skrive brev til ministeren.

Marianne Balto
Foto: Piera Balto / NRK

Visepresidenten sendte brevet til statsråd Dag Terje Andersen i går.

Årsaken er at Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen på årsmøtet i Finnmark Ap sist helg ga beskjed om at regjeringen ikke ville innføre et urfolksvederlag fra mineralutvinning.

Næringsminister Dag Terje Andersen

Næringsminister Dag Terje Andersen.

Foto: Saltrøe, Tor / Tor Saltrøe/NRK

Marianne Balto reagerer på at regjeringens standpunkt først ble gitt til et fylkesparti.

– Kan svekke tilliten

–  Jeg finner det svært utfordrende å gjennomføre reelle konsultasjoner med departementet i et slikt spørsmål av direkte betydning for samene når regjeringens standpunkter først bekjentgjøres overfor et fylkesparti sitt årsmøte og ikke gjennom konsultasjoner med Sametinget. Dette er jeg redd kan svekke tilliten til at konsultasjonene foregår i god tro og med formål å oppnå enighet, skriver visepresidenten i brevet.

Visepresidenten mener statsråd og partkollega Dag Terje Andersen snarest må avklare hvordan han ser for seg de videre konsultasjonene om den nye mineralloven.

– Jeg ber derfor om en rask tilbakemelding om hvordan statsråden ser for seg de videre konsultasjonene om ny minerallov med håp om at det fremdeles søkes løsninger som Sametinget kan gi sin tilslutning til, og som kan danne grunnlag for muligheten til mineralbasert næringsutvikling i samiske områder.

Ingen kontakt

I forbindelse med den nye mineralloven har forslaget om et eget urfolksvederlag vært drøftet. Spørsmålet har også vært et sentralt tema i konsultasjonene mellom Sametinget og Næringsdepartementet.

I visepresidentens brev kommer det fram at det ikke har vært konsultasjoner siden 11. mai i fjor. Sametinget ba i august om at konsultasjonene ble løftet opp på politisk nivå.

– Etter dette har det vært stopp i konsultasjonsprosessen, skriver visepresidenten i brevet.

Marianne Balto viser også til uttalelsene statssekretær Øyvind Slåke i NRK Sámi Radio i januar i år. Her opplyste Slåke at regjeringen vil foreslå et urfolksvederlag.

– Det medførte som kjent stor debatt i Finnmark. Jeg har nå merket meg at Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen overfor Finnmark Arbeiderpartis årsmøte har gitt uttrykk for at regjeringen har avklart sitt syn med hensyn til spørsmålet om urfolksvederlag, og at Sametinget ikke er ment å ha noen myndighet, skriver visepresidenten.