Regjeringen åpner for økt mineralleting i Finnmark

Mulighetene er store i fylket, mener Næringsdepartementet. Samtidig vil regjeringen gi et "urfolksvederlag" til samene.

Foto: Knut-Sverre Horn

Bakgrunnen for at regjeringen legger fram forslag om ny minerallov er at den ønsker økt uttak av mineralressurser og økt verdiskapning i næringen. 

– Ikke minst i Finnmark tror vi det kan være store muligheter for økt næringsutvikling på bakgrunn av mineralressursene som finnes der, sier statssekretær Øyvind Slåke (Ap). 

Går inn for "urfolksvederlag"

Statssekretær Øyvind Slåke

Statssekretær Øyvind Slåke.

Foto: Nærings- og handelsedepartementet

Statssekretæren bekrefter overfor NRK Sámi Radio at regjeringen vil foreslå et såkalt urfolksvederlag i den nye mineralloven. Loven skal vedtas av Stortinget i løpet av 2008.

– Dette er forankret i internasjonale konvensjoner og disse er vi forpliktet til å følge. Her sies det at man skal betale et urfolksvederlag når man tar ut mineraler i et urfolksområde, sier Slåke.

Regjeringen har ikke tatt stilling til hvor stort vederlaget skal bli.

Krangel i Finnmark

Sametingspresident Egil Olli sa til NRK Sámi Radio i går at urfolksvederlaget skal disponeres av Sametinget.

– For meg er det utenkelig at andre enn Sametinget skal kunne disponere en slik avgift, sa Olli.

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad mente "gull-avgiften" må komme hele fylkets befolkning til gode, og at Finnmarkseiendommen (FeFo) må disponere pengene.

Statssekretær Øyvind Slåke sier det ennå ikke er tatt stilling til hvem som skal disponere dette.

– Lytter til synspunktene

– Vi er inne i en prosess nå og lytter til synspunktene til de som er berørt av dette. Konklusjonen vil vi lage senere, sier han.

Slåke sier Sametinget eller FeFo kan være mottaker av vederlaget i Finnmark. Han utelukker heller ikke andre modeller.

– I denne omgang ser vi på Finnmark, men dette er noe som vi må se på i andre områder hvor det er urfolk.

Han presiserer at grunneieravgiften som mineralsselskapene må betale, skal gå til FeFo.