Hopp til innhold

– Man bør lytte til de det gjelder

Avatar-regissør James Cameron mener det er viktig å lytte til dem som blir å lide når det planlegges digre inngrep i naturen.

James Cameron

Regissør James Cameron.

Foto: Robyn Beck / Scanpix/AFP

– Det viktige her er at de som direkte berøres av dette prosjektet blir lyttet til. Denne utbyggingen er også viktig fordi den vil danne presedens for 19-20 andre gigantiske damprosjekter som er planlagt i Brasil, sier James Cameron nyhetsbyrået AP.

Flere Hollywood-kjendiser og berømte musikere støtter indianernes kamp mot Belo Monte demningen. Avatar-regissøren James Cameron og skuespiller Segourney Weaver var med da mer enn tusen mennesker i forrige uke demonstrerte mot utbyggingsplanene.

– Ødelegger regnskogen

Den kjente Hollywood-regissøren er bekymret for gigantprosjektet både av hensyn til de som bor der og fordi han er beymret for de negative konsekvensene dette vil ha for miljøet i verden.

Brasils president Luiz Inacio Lula de Silva

Brasils president Luiz Inacio Lula de Silva.

Foto: MATT DUNHAM / AP

– Dette berører det internasjonale samfunnet fordi dette gigantiske damprosjektet i Amazonas kommer til å ødelegge de naturlige mekanismene å ta vare på karbon. Planeten vår kommer til å dø hvis dette ikke lenger kan få gå sin naturlige gang. Vi kommer alle til å lide på grunn av det, advarer Cameron.

Han håper at den brasilianske presidenten vil høre på hans advarsel.

– Jeg har ennå ikke fått muligheten til å snakke direkte med president Lula. Men jeg har understreket under pressekonferanser at alle land bærer et ansvar med tanke på karbonforurensning. Og siden Nord-Amerika i veldig lang har stått for store deler av karbonforurensningen, så har de også en større gjeld å betale i global sammenheng, mener Cameron.

Korte nyheter

 • Váldon lobihis dronagirdimis

  Politiiját dollejedje olggos go ožžo dieđu das, ahte olmmoš lei girdimin dronain Telegrafbuktas Romssas.

  Telegrafbukta lea dakkár guovllus Romssa gieddas gos ii leat lohpi girdit dronain.

  Politiijat gávdne dronapilohta dan botta go drona lei áimmus. Drona fertii seaivut ja lea duoguštuvvon. Dál leat politiijat ásahan ášši dán dáhpáhusa vuođul.

  Nærbilde av drone
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Boazonjuovahat gáibida Rema 1000 fitnodagas miljonbuhtadusa

  Reinslakteriet AS, ovddeš Min Boazu, lea váidán Rema 1000 fitnodaga ja gáibida sis unnimuasat 28 miljon ruvnnu buhtadussan massán dietnasa ovddas.

  Giđđat 2021 álggahuvvui soahpamuš Reinslakteriet AS (ovddeš Min Boazu) ja Rema 1000 gaskkas, mii galggai bistit vihtta jagi.

  Soahpamuša mielde galggai Reinslakteriet AS oažžut 12 proseantta dietnasa. Rema 1000 galggai oastit njuovahagas 17.500 bohcco jahkái.

  Rema 1000 celkkii eret soahpamuša jo skábmamánus 2022. Sin čilgehus lei ahte «soahpamuš rihkkojuvvui» ja «njuovahaga heajos ekonomalaš dilli».

  Dál gáibida Reinslakteriet AS buhtadusa.

 • Konkursbegjæring mot Reinslakteriet

  Få dager etter det ble kjent at Reinslakteriet AS krever erstatning av Rema 1000, meldte avisa iFinnmark at Industrikulde AS begjærer Reinslakteriet AS konkurs.

  – Konkurs begjæres på grunn av at man har uoppgjort krav i størrelsesorden 1,8 millioner kroner, som ikke er betalt, sier advokat Ingar Nordmo Olsen som representerer Industrikulde AS.

  Industrikulde AS har levert tjenester som fryserom og service på kjøle- og fryseanlegg. Den første ubetalte fakturaen er fra høsten 2022, og Industrikulde har gitt flere varsler om tilbakebetaling.

  – Det er fortsatt ikke gjort opp, og da har man valgt å begjære selskapet konkurs, sier Olsen.

  Konkursbegjæringen vil behandles 28. mai i Nord-Troms og Senja tingrett.

  NRK har ikke lyktes å få svar fra Reinslakteriet, men til iFinnmark forteller styreleder i Reinslakteriet AS, Lasse Johnsen Kvernmo, at han stiller seg uforstående til konkursbegjæringen.

  Min Boazu - rein skav
  Foto: Dan Robert Larsen