Hopp til innhold

– Brasil bryter urfolks rettigheter

Brasils myndigheter bryter daglig Amazonas-indianernes rettigheter, til tross for at de har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter.

Dag Terje Andersen og Egil Olli i Brasil.

Stortingspresident Dag Terje Andersen og sametingspresident Egil Olli sammen med menneskerettighetsforkjemper Puiat Kayabi.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Brasils ratifisering av ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter er bare et papirvedtak, sier talsmenn for Amazonas-indianerne.

De mener at deres tradisjonelle rettigheter brytes hver eneste dag.

To presidenter som vitner

Ved en av sideelvene til den mektige Amazonas fikk sametingspresidenten og stortingspresidenten se Xingu, elva som det nå er planer om å demme opp.

For indianerne fra regnskogen er dette enda et brudd på deres urfolksrettigheter. Dette synet støttes av en brasiliansk menneskerettighetsleder.

Brasils president for menneskerettigheter Irini Lopez.

Brasils president for menneskerettigheter Irini Lopez.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Ja, de bryter menneskerettighetene, spesielt med tanke på at vannkraftprosjektet kan føre til store miljøproblemer. Selskapene som står bak dette prosjektet må tenke på miljøtrusselen de utsetter regnskogsindianerne for, sier menneskerettighetslederen Irini Lopez.

Den norske delegasjonen lyttig ivrig til det de brasilianske regnskogsindianerne hadde å fortelle. Samtidig fikk brasilianske myndigheter høre blant annet hvordan norske myndigheter etablerte Sametinget - samenes eget folkevalgte organ.

– Demokratiet i forhold til urfolkene har ikke nådd så langt som i Norge. Derfor har vi ikke et slikt folkevalgt organ for våre urfolk, sier Brasils president for menneskerettigheter Irini Lopez.

Stortingspresidenten er optimistisk

Anders Amundsen (Frp).

Anders Amundsen (Frp).

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det er verdt å merke seg Anders Amundsen fra Fremskrittspartiet ville vite hvordan Brasil ville løse urfolksspørsmålet i fremtiden.

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) er imidlertid stor optimist på urfolkenes vegne etter møtet med de brasilianske myndighetene.

– Ja, ikke minst når vi vet at en vesentlig del av urbefolkningen
er bekymret for at regnskogen kan bli borte. Norges bidrag til Amazonas
fondet gjør at det å å ta vare på regnskogen er blitt mer aktuelt også
her, sier Dag Terje Andersen.

Korte nyheter

 • Undersøker samisk samling i Tyskland

  Den største samiske samlingen i Nord-Europa befinner seg på det statlige museet MEK i Tyskland.

  Nå ska de undersøkes av tre samiske museer og tolkes av åtte samiske sløyere fra Sverige, Norge og Finland, melder SVT Sápmi.

  Fra norsk side av Sápmi skal blant annet sløyder Ellen Berit Dalbakk tolke samlingen. Hun har allerede vært i Berlin gjennom prosjektet to ganger.

  Hun føler seg godt mottatt av det tyske museet.

  – Det viser at de har tillit til oss, og sånn skal det jo være. Det er vårt område og vårt folks sløyd som de har tatt til museet, sier Dalbakk.

  Samlingen på MEK består av over tusen gjenstander og bilder som ble samlet inn på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

  Det er Ájtte fra svensk side, finske Siida sámi museum og norske Sámi museasearvi som skal undersøke samlingen.

  – Målet er at MEK skal lære seg mer om sin samiske samling, sier Elina Kuhmunen, prosjektmedarbeider ved Ájjte.

  Prosjektet har pågått i et og et halvt år, og skal avsluttes i desember.

  Ellen Berit Dalbakk
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK
 • Muotka presideantaevttohassan

  Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) riikkastivra ovddida Silje Karine Muotka presideantaevttohassan.

  Dan dieđiha NSR preassadieđáhusastis.

  Muotka lea fargga doaibman Sámedikki presideantan ovtta olles áigodaga, ja dál oačču luohttámuša joatkit.

  – Silje Karine lea hui doaimmalaš, ja lea dán golmma jagis go son lea sámediggepresideanta álggahan máŋga deaŧalaš politihkalaš prošeavtta. Son lea nanus ja sus lea dáhttu bargat dan buoremusa sámi álbmoga ovddas, dadjá NSR jođiheaddji Beatrice Iren Fløystad.

  Muotka válddii badjelasas presideantan maŋŋel Aili Keskitalo 2021:žis. Son lea guhká leamaš NSR:as ja lea doaibman sihke NSR-N ja NSR:a jođiheaddjin.

  – Silje Karine lea hárjánan politihkkár gii ii bala hástalusain. Dál go son lea Sámedikkis bivdán válddi áššáskuhttit stáhta Muolkkuid-mearrádusa geažil, de duođašta dát su dáhtu bargat sámi vuoigatvuođaid ovddas, son ii goassege vuollán, dadjá Fløystad.

  Pressebilde av sámediggepresideanta / sametingspresident Silje Karine Muotka.
  Foto: Árvu / Sámediggi
 • Muotka tar gjenvalg

  Norske Samers Riksforbund (NSR) sitt landsstyre fremmer Silje Karine Muotka som forslag til presidentkandidat.

  Det opplyser NSR i en pressemelding.

  Muotka som har ledet Sametinget som sametingspresident i snart en hel periode, gis nå full tillit til å fortsette.

  – Silje Karine er meget driftig, og har på disse tre årene som sametingspresident satt i gang mange viktige politiske prosjekter. Hun er stødig og har en utrettelig vilje til å gjøre det beste for det samiske folket, sier leder i NSR Beatrice Iren Fløystad.

  Muotka tok over som president etter at Aili Keskitalo gikk av i 2021. Hun har lang fartstid i NSR og har vært leder både for NSR-N og for NSR.

  – Silje Karine er en veldig erfaren politiker som ikke er redd for utfordringer. Nå som hun ber om fullmakt fra Sametinget til å saksøke staten på grunn av Melkøya-vedtaket, er dette nok et bevis på hennes vilje til å jobbe for samiske rettigheter, hun gir aldri opp, sier Fløystad.

  Silje Karine Muotka
  Foto: William Jobling / NRK