Hovedstaden kan bli Oslove: – Føles nærmere hjertet

Tidligere redaktør mener at Oslo er pliktet til å vedta et samisk navn. – Må i så fall utredes, svarer ordføreren.

Samisk flagg utenfor Oslo rådhus

Ošlo, Ušlu og Oslove: Samisk flagg har ved flere anledninger vært synlig utenfor Oslo rådhus.

Foto: Kenneth Hætta

– Når steder med langt færre samer enn Oslo er pliktet til å vedta et samisk navn, så må jo det gjelde desto mere for Oslo, som er samenes hovedstad.

Det mener Ragnar Larsen, tidligere redaktør for Haugesunds Avis og Nordlands Framtid, i kjølvannet av en artikkelserie som viser at samiske stedsnavn ikke brukes på skilt, selv om at loven er tydelig på at de skal brukes.

– Det vil bety veldig mye for oss, og vil gjøre det tydelig at det bor mange samer i Oslo. Det vil føles nærmere hjertet og mer som min by, sier lederen i den samiske ungdomsorganisasjonen i Oslo, Oslove Noereh, Sajje Solbakk.

Oslove er Oslo på sørsamisk, men ble også brukt om hovedstaden etter 22. juli 2011, da kjærlighetsbetegnelsen #Oslove var samlende for en hovedstad i sorg.

Sajje Solbakk

Sajje Solbakk leder en samisk ungdomsorganisasjon i Oslo som bruker det sørsamiske navnet Oslove.

Foto: Privat

Samiske navn brukes ikke

Ragnar Larsen

Ragnar Larsen håper at samisk navn på hovedstaden i fremtiden blir bedre synlig.

NRKs oppslag avdekker at myndighetene vet at det finnes minst 57 lulesamiske stedsnavn der det allerede finnes norske skilt. Men hittil er bare ett eneste sted, Bodø, skiltet på lulesamisk.

– Ingen kommuner i hele landet har så mange samer som Oslo. Derfor vil det være naturlig at også hovedstaden merkes med samisk navn, som jeg mener er pliktet til det, sier Ragnar Larsen.

– Bodø er jo pliktet til å merke byen sin med samisk veiskilt, selv om det bor færre samer der enn i Oslo.

Marianne Borgen

Ordfører Marianne Borgen understreker Oslo har et styrket og god dialog med de samiske miljøene og organisasjonene, og at kommune også nylig signert en samarbeidserklæring med Sametinget.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Må utredes

Ordføreren i Oslo forteller at samisk navn på Oslo ikke har vært en problemstilling tidligere.

– Kommunen har faste møter med Sametinget, og der har heller ikke dette vært et tema, sier ordfører Marianne Borgen.

– Dersom dette reises som et ønske, må vi utrede det før vi tar endelig stilling til det.

Ordførerens rådgiver opplyser at det er fire veier å gå for å løfte saken politisk:

  • Innbyggerinitiativ med 300 underskrifter, via politiske parti, samiske organisasjoner eller Sametinget.

To samiske navn

Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie forsker blant annet på samisk urbanitet og bypolitikk.

Forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Mikkel Berg-Nordlie, forteller at han kjenner til at to samiske navn for Oslo er i bruk.

Det sørsamiske navnet Oslove, og Ošlo/Ušlu som er Oslo skrevet på nordsamisk.

– Ošlo og Ušlu er i noe skriftlig bruk, uttalemessig er det ingen forskjell fra det norske navnet. Oslove er blant annet brukt av den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, sier Berg-Nordlie.

– Å bruke det samiske navnet på Oslo er en effektiv måte å tydeliggjøre hovedstadens samiske side.

– Skal brukes

Kulturdepartementet opplyser at stedsnavnsloven skal sikre at samiske navn blir vedtatt, men også at de faktisk blir brukt.

– Dersom et sted har samisk og/eller kvensk navn i tillegg til et norsk navn, og navneformene er i bruk blant folk som bor fast på eller har næringsmessig tilknytning til stedet, skal begge navnene brukes, sa kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz til NRK tidligere i desember.