– Frp-lista blir ikke underkjent

En klage på resultatet av sametingsvalget i Østre valgkrets vil trolig ikke få store konsekvenser. Leder for plenumsstaben på Sametinget, Randi Romsdal Balto tror ikke saken vil få store konsekvenser.

Hans J. Eriksen
Foto: Sigve Nedredal / NRK

En av kandidatene på Frp-lista i Østre valgkrets kan være ulovlig innmeldt i Sametingets valgmanntall.

Sametingsvalget 2009

Klagd inn

Både Árja og Tanabredden sameforening har klaget til Sametinget over at sistemann på Frp-listen i Østre valgkrets, Anja Susanne Aslaksen , muligens ikke har rett til å stå i Sametingets valgmanntall.

En stund var det usikkerhet om Frps Hans J. Eriksen kunne miste plassen til Toralf Henriksen fra Árja som overtar plassen.

– Skulle bare søke

Aslaksen sier selv til Ságat at hun ifølge Sametingets tolkning av reglene for å stå i valgmanntallet, ikke oppfyller reglene.

– Jeg stilte spørsmål ved min bakgrunn da jeg ble spurt om å stille på Fremskrittspartiets liste, men beskjeden fra Frp var at jeg bare skulle registrere meg siden det snakkes samisk hjemme hos oss, sier Anja Susanne Aslaksen til Ságat.

Innmeldingen til Aslaksen ble godkjent av Sametinget, men der legger de til at en hver enten påklager at man selv eller andre kan være uriktig innført i valgmanntallet, men det må skje innen sju dager etter valget.

Det som gjør at det har vært spekulasjoner om at Frp kan miste kandidaten sin i Østre valgkrets, om Anja Susanne Aslaksen ikke kan stå i Sametingets valgmanntall, er at det kreves minimum ni representanter på en valgliste for å få den godkjent, FrP har bare ni representanter oppført på lista som Hans J. Eriksen ble valgt inn fra.

Sendte klage

– Sametinget har ingen andre valg enn å underkjenne FrPs valgliste, og jeg skal selv levere inn klage på dette, sier Thoralf Henriksen til Ságat.

Henriksen mener at dersom listen ikke blir underkjent, så skader dette Sametingets valgsystem, for da kan jo alle og enhver stille til valg på Sametinget.

– Ikke store konsekvenser

En klage på resultatet av sametingsvalget i Østre valgkrets vil trolig ikke få store konsekvenser. Leder for plenumsstaben på Sametinget, Randi Romsdal Balto sier de behandler klagen, men tror ikke saken vil få store konsekvenser.

– Vi vil kontakte vedkommende og legge ved klagene og be om redegjørelse. Hvis det viser seg at vedkommende ikke skal stå i manntallet, da blir konsekvensen at vedkommende blir tatt ut av lista. Lista vil ikke bli underkjent, for den er godkjent da den ble sendt inn. Det skjer ofte at personer som står på lista blir tatt ut av ulike grunner.

– Er det aktuelt med omvalg?

– Nei det er ikke aktuelt, lista er godkjent.