Østsamisk museum får brannteknisk gjennomgang

Daglig leder Honna Havas ved Østsamisk museum vet fortsatt ikke når hun kan åpne dørene for publikum. Men nå har Statsbygg engasjert et eksternt firma for gjennomgang av branntekniske forhold.

Honna Havas

Ytterdøra er for smal i forhold de krav som er satt for rullestolbrukere. Dette er bare en av de mange feilene som museumsstyrer Honna Havas mener bør rettes på.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det var på tide. Dette var en god nyhet, sier Honna Havas.

Østsamisk museum skulle etter planen vært offisielt åpnet høsten 2008. Men ting har ikke gått etter planen, og åpningen har vært utsatt i årevis blant annet på grunn av branntekniske årsaker.

Det tok mange år for å få rislinganlegget til å fungere. Men fortsatt er det mange avvik som må rettes på, forklarer daglig leder Honna Havas.

Pumpehus for sprinkelanlegg

Daglig leder måtte kjempe en hard kamp for å få rislingsanlegget til å fungere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men prosjektleder Arne Chr. Blix i Statsbygg sier at det ikke er noe dramatikk i den branntekniske gjennomgang som nå skal foretas.

– Dette er noe vi gjør i veldig mange bygg, forklarer Blix.

Den 21. september i år har Statsbygg skrevet under en kontrakt med BrannSafe AS. Rammeavtalen er på 114.250 kroner og sluttdato for oppdraget er 26. oktober.

– Uerstattelige gjenstaner kan ødelegges

Selv om Sør-Varanger kommune har utstedt en ferdigattest for bygget, så mener daglig leder det fortsatt ikke er forsvarlig å ferdiggjøre utstillingen og åpne dørene for publikum.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

Østsamisk museum

– Sendrektigheten har ført til at også lokalbefolkningen nå føler seg sviktet. Det har de all grunn til, sier daglig leder.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Verdifulle og uerstattelige gamle gjenstander kan rett og slett bli ødelagt i utstillingslokalet slik forholdet er i dag. Det andre anliggende er at det er mange branntekniske avvik som fortsatt ikke er gjennomgått og ikke rettet opp, forklarer Honna Havas.

Som et eksempel viser hun til at el-skap og data-skap er plassert på verkstedet.

– Hvis de blir utsatt for støv, kan dette rett og slett være brannfarlig. Derfor kan vi ikke ta verkstedet i bruk, forklarer Havas.

Men ifølge henne er det påvist også andre branntekniske forhold.

– Inngangsdøra er for smal for rullestolbrukere.

– Det er Statsbygg som har ansvaret for å følge opp dette. Men Statsbygg er avhengig av bevilgninger fra oppdragsgiveren, nemlig Kulturdepartementet. Men også Sametinget har et stort ansvar for å følge opp prosessen. Det er tross alt de som har oppnevnt Østsamisk museum som tusenårssted, noe som også Regjeringen har sluttet seg til, forteller Havas.

– Føler seg sviktet

– Sendrektigheten har ført til at også lokalbefolkningen nå føler seg sviktet. Det har de all grunn til, svarer Havas.

– Selv er jeg ingen entreprenør. Min viktigste oppgave er det faglige arbeidet i forhold til utstillingen. Men det som har skjedd underveis i byggeprosessen har vært meget forstyrrende for arbeidsroen. Nå håper jeg vi kommer i mål snart, sier Honna Havas.

– Bygget skal kvalitetssikres

I følge kontrakten med oppdragsgiver Statsbygg skal BrannSafe AS foreta en generell gjennomgang av branntekniske forhold, inkludert befaring.
Firmaet skal kvalitetssikre at bygget oppfyller de branntekniske kravene som er stilt. I tillegg skal de utarbeide stillingsinstruks for brannvarslingsanlegg.

– Dette arbeidet skulle egentlig vært utført av totalentreprenøren. Men siden de har gått konkurs, så må andre gjøre jobben, forklarer Blix.

Firmaet som hadde oppdraget med byggingen ble slått konkurs sommeren 2010.

– Mange mener at byggeprosjektet har vært eller ligner på en skandale. Er du enig i denne karakteristikken?

– Vi har hatt en uheldig sluttfase på dette prosjektet. Det skal jeg innrømme. Men å si at det er skandale, er vel å ta litt for hardt i.

SISTE:

Oppklaringsmøtet som var berammet til 6. november, er nå fremskyndet til 23. oktober.

Her møtes alle parter som på en eller annen måte har befatning med byggeprosjektet rundt samme bord, dvs. Kulturdepartementet, Statsbygg, Sametinget, Østsamisk museum og Tana og Varanger museumsiiida. Meningen er å klarlegge statusen for Østsamisk museum.

– Dette er nødvendig for å få en fellesforståelse for hvilke arbeid som gjenstår for å kunne foreta en offisiell åpning av nybygget, forteller sametingsråd Vibeke Larsen (Ap).