– Det er Kulturdepartementet som er flaskehalsen

– Når de ikke bevilger penger til utbedringer av bygget til Østsamisk museum, så får vi ikke flyttet inn en eneste utstillingsgjenstand, sier sametingsråden.

Østsamisk museum og Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen (innfelt) angående de utallige utsettelsene av åpningen av museet i Neiden i Sør-Varanger.

Foto: Tor-Emil Schanche / Eilif Aslaksen / NRK

Hun er forundret over Kulturdepartementets nylige uttalelser, angående forsinkelsen av den offisielle åpningen av Østsamisk museum.

Fra Kulturdepartementet het det blant annet:

«Det er Sametinget som har ansvaret for organiseringen og forvaltningen av Østsamisk museum i Neiden.

Departementet er kjent med at Sametinget arbeider med organiseringen av museet»

– Dette begynner å bli ganske skandaløst

Det sier sametingsråd Vibeke Larsen, til at museumsbygget aldri ser ut til å bli kunne åpnes for publikum.

NRK Sápmi har en rekke ganger fortalt om avvik ved bygget til Østsamisk museum, som gjør at museet ikke får utstett ferdigattest – og dermed ikke kan åpnes for publikum. Eksempelvis:

  • Manglende brannsikkerhet
  • Manglende innbruddssikkerhet
  • Ikke tilfredsstillende inneklima i utstillingslokaler

Men det at Kulturdepartementet nylig «spilte ballen» over til Sametinget – før bygget er tatt i bruk, får sametingsråd Vibeke Larsen til å reagere.

Hør sametingsråd Vibeke Larsen kommentere saken – her:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Østsamisk museum er ikke tatt i bruk

Her i lokalene til Østsamisk museum skulle det egentlig vært utstillingsgjenstander som viser den spennende kulturen og historien til den østsamiske minoriteten. Men uten ferdigattest – ingen utstilling.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tom pengesekk

I et brev fra byggherren Statsbygg til oppdragsgiver Kulturdepartementet, som NRK Sápmi har fått tilgang til, bekreftes langt på vei redegjørelsene som sametingsråd Vibeke Larsen kommer med.

Nemlig at det ikke finnes midler til å utbedre mangler – eller foreta «reklamasjonsarbeider» som det heter, ved bygget til Østsamisk museum.

I brevet heter det blant annet:

«Den økonomiske situasjonen i prosjektet tilsier derfor at alt arbeid (...) stanses inntil det er avklart hvordan eventuell gjennomføring av utbedringer (...) skal dekkes opp.»

Gjennomfører «oppryddningsmøte»

I midten av april er det planlagt å gjennomføre et møte mellom Sametinget, Kulturdepartementets administrasjon og Statsbygg.

Tema for møtet er nettopp situasjonen som Østsamisk museum i Neiden for tiden befinner seg i.

Sametingsråd Vibeke Larsen er blant de som skal delta på vegne av Sametinget.

Statsbygg har for øvrig tidligere gitt lovnader om at museet skulle åpnes våren 2011 – altså i underkant av et år siden.

Den lovnaden gikk som nå kjent – fløyten.

Honna Havas og NRK Sápmis TV-team

Hun skulle egentlig brukt tiden på å fortelle om østsamisk kultur og historie, museumsleder Honna Havas (t.v). Istedenfor er hun blitt meget vant til å forklare media om vanskelighetene med å få museet åpnet for publikum. Her blir hun intervjuet av et TV-team fra Ođđasat angående de mange utsettelsene av museets offisielle åpning.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK