Skal redde østsamisk kultur

Den nye østsamiske kultursenteret i Neiden, i Sør-Varanger, skal redde den østsamiske kulturen.

Østsamisk museum
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

En av de eldste østsamene i Neiden, 81 år gamle Einar Mikkelsen hadde æren av å legge ned grunnsteinen til det nye praktbygget.

Har tatt tid

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen er glad de endelig er i gang med byggingen av det nye østsamiske praktbygget.

- Det er ikke tvil om at dette bygget skulle vært bygd for lenge siden, men jeg håper at vi kan være med på å redde den østsamiske kulturen som finnes i dag, håper Hanssen.

Statsråden lover å sette av midler til at man også skal kunne drive det nye kulturbygget. Bjrane Håkon Hanssen var en av mange inviterte til grunnsteinnedleggelsen i Neiden onsdag.

Samarbeid over grensene

Det nye Østsamiske museet i Neiden skal ikke bare være et bygg for østsamer i Norge, men statsråd Bjarne Håkon Hanssen håper å få til et levende bygg med samarbeid over til Russland og Finland, hvor den østsamiske kulturen står sterkere en i Norge.

Sametingspresident Aili Keskitalo håper at man ikke er forsent i gang med etableringen av Østsamisk Museum, men hun vil at folket selv også må ta ansvar.

- Har østsamene lyst til å berge kulturen og språket i Norge, må de selv ønske det, og man finner ressurpersoner til dette, minner Sametingspresident Aili Keskitalo om.

Vil gi rettigheter

Sametinget vil også arbeide for at man må se på de gamlerettighetene som østsamene har, og dette er noe Sametinget ber regjeringen ta ansvar for.

- Jeg håper vi snart skal oppleve at vi hører det østsamiske språket i Norge, slik det var før, sier Aili Keskitalo.

Ferdig neste sommer

Neste sommer skal det nye Østsamiske museet i Neiden stå ferdig. Bygget blir på 730 kvadarmeter og vil koste over 37 millioner kroner. I dag brukes det østsamiske språket bare i Finland.

Styreleder Øystein Nilsen i Østsamisk Museum er glad denne store dagen har kommet og ser frem til sommeren 2008.

- Grunnsteinnedleggelsen er er en stor dag, men med det ferdige bygget starter en ny epoke for østsamene, sier Øystein Nilsen.