Vil klarlegge statusen for Østsamisk musuem

– Jeg vil ikke kalle det for et krisemøte akkurat. Men nå må vi en gang for alle i fellesskap klarlegge statusen for Østsamisk museum.

Østsamisk museum

Den offisielle åpningen av Østsamisk museum skulle etter den opprinnelige planen skje høsten 2008. Men åpningsdatoen er fortsatt uklart.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det sier sametingsråd Vibeke Larsen.

Alle parter som på en eller annen måte har befatning med byggeprosjektet, er innkalt til et fellesmøte i Neiden den 6. november. Det gjelder Kulturdepartementet, Sametinget, Statsbygget, Østsamisk museum og Tana og Varanger museumssiida.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen håper å oppnå en fellesforståelse for som gjenstår for å kunne foreta en offisiell åpning av Østsamisk museum.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Møtet er nødvendig for å få en fellesforståelse for den videre fremdriften for byggeprosjektet.

Grunnsteinen for byggeprosjektet ble lagt allerede i 2007, og etter planen skulle bygget stå ferdig høsten 2008. Men fortsatt er det uvisst når den offisielle åpningen kan skje.

– Jeg vil ikke si at det er mer skandale enn det som allerede har vært de tre siste årene. Men det er klart at dette er et møte for å følge opp prosjektet. Vi kan ikke la Østsamisk museum bare skure og gå, svarer Vibeke Larsen.

Hun vil ha en oversikt over de bygningsmessige utfordringene som gjenstår.

– Men vi må også få en klarhet i hva som må til får å få utstillingen ferdig.

Har måttet tåle mye kjeft

Byggeprosjektet er gjennomført av Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet. Underveis har Statsbygg måttet tåle mye kjeft på grunn av sendrektighet.

Sist i rekken av kritikerne, er Norges Museumsforbund.

– Jeg liker ikke å bruke ordet skandale i øst og vest. Men dette er vel noe som begynner å ligne svært på en skandale, uttalte leder for Norges Museumsforbund Trond Wigeland Nilsen til NRK Sápmi i midten av september.

– Også jeg misliker situasjonen meget sterkt, svarer Vibeke Larsen.

– Vi er nødt for å følge opp og finne ut hva vi kan gjøre i felleskap for å få åpnet museet.

– Kan man si noe om på forhånd hva som gjenstår?

– Hittil har vi sagt masse ting i løpet av de siste tre årene, uten noen særlige resultater. Foreløpig tør jeg ikke si noe mer før vi har gjort opp statusen for byggeprosjektet.

Saka fortsetter under bildet:

Honna Havas

– Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før utstillingslokalet er ferdig, forteller daglig leder Honna Havas.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun ønsker heller ikke å gi noe kategorisk svar på om når den offisielle åpningen kan skje.

– Men det politiske ønsket er i løpet av første halvdel av neste år, eller ut på høstparten.

Daglig leder i Honna Havas er fornøyd med at det nå holdes et fellesmøte for å få avklart situasjonen for Østsamisk museum.