Drømmen om teaterbygg inn i en ny akt

78 personer besøkte i gjennomsnitt forestillingene til Beaivváš i 2014. I år blir arbeidet med nytt teaterbygg igjen blant de viktigste oppgavene for det samiske nasjonalteateret.

Fra teaterstykket "Til venstre i Hetta"

Bildet er fra stykket «Til venstre i Hetta». Tilsammen 2552 personer så oppsetningen.

Foto: Hans-Olof Utsi

– Situasjonen for et nytt teaterbygg ble usikker da det ikke ble innvilget støtte til forprosjekt i statsbudsjettet for 2015. Styret, administrasjonen og styrets leder har lagt ned et stort arbeid med å få finansiert et nytt teaterbygg i 2014 opp mot Sametinget, Stortinget og regionale politikere. Styret og administrasjonen fortsetter jobben for et nytt teaterbygg med samme styrke, skriver Beaivváš Sámi Nášunalteáhter i årsmeldingen for 2014.

Etter over 30 år i Kulturhuset i Kautokeino er teaterets store drøm å få et bedre og moderne bygg til disposisjon. I 2012 var Arbeidstilsynet på befaring, og det ga et rekke pålegg. Det siste pålegget ble utført i fjor etter rundvask og støvbinding av salen.

I mange år har teateret jobbet for å få penger til prosjektet, men heller ikke for i år bevilget regjeringen penger til oppstart.

«Til venstre i Hetta»

Forestillingen «Til venstre i Hetta» ble den store publikumsvinneren for teateret. 2552 personer så stykket som er skrevet av Siri Broch Johansen fra Tana. 30 forestillinger ble spilt, og ga et gjennomsnittsbesøk på 85.

– Stykket tok for seg forholdet mellom det samiske, norske og finske på en annerledes og overraskende måte. Det satt søkelys på menneskers ulike måter å forholde seg til egen og andres identitet, språk og historie, og ikke minst til de skjulte historiene på Nordkalotten, heter det i årsmeldingen.

Tilsammen så 13.134 personer teaterets forestillinger, et snitt på 78 besøkende. 169 forestillinger spilte teateret.

I fjor ble overskuddet 313.044 kr.