Normal

– Det samiske er en styrke for Bodø

Den nye ordføreren mener at det samiske i Bodø har en veldig spennende tid foran seg.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød (Ap) ser frem til å gi Bodø en ny retning de kommende årene.

Foto: Sander Andersen / NRK

Jeg blir stolt når barna mine kommer hjem og har lært seg vers eller andre ting knyttet til den samiske kulturen. Da tenker jeg at er vi på rett vei.

Ida Pinnerød (Ap), Bodøs nye ordfører

– Det er en styrke for Bodø at vi har et sterk samisk miljø som en del av vår kultur, sier den nye ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød (Ap).

Arbeiderpartiet skal, sammen med Rødt, Sv, Sp og Miljøpartiet De Grønne, styre Nordlands hovedstad, Bodø kommune, de fire kommende årene.

For nyordføreren er det samiske i Bodø et viktig satsingsområde, som mener at det samiske har en veldig spennende fremtid foran seg.

– Jeg blir stolt

– Det er viktig at vi gjør det vi kan for å ta vare på, og få frem enda mer av den samiske kulturen som er her, sier Ida Pinnerød, og viser blant annet til samisk kulturuke, tilbudet i barnehagen og kunnskap i skolen om det samiske.

Og det gleder henne når det samiske kommer til syne.

– Jeg blir stolt når barna mine kommer hjem og har lært seg vers eller andre ting knyttet til den samiske kulturen. Da tenker jeg at er vi på rett vei, forteller trebarnsmoren fra Tverlandet.

Vite mer om beite

Ida Pinnerød forteller at partiene som nå skal styre kommunen er opptatt av å få bedre kunnskap om beiteforhold og et bedre planverk for det, og viser blant annet til utbygging av Kvalnes hyttefelt.

– Vi mener at den saken burde fått en ordentlig konsekvensutredning med tanke på beite. Vi er ikke veldig positive til å bygge ut hyttefelt på den måten uten kunnskap om beite. Vi kommer til å behandle den saken på nytt.

Også kultursiden vil få mye oppmerksomhet den kommende perioden.

– Vi kommer til å være veldig opptatt av kulturtilbudet, og da er samisk kultur helt grunnleggende også for oss i Bodø.

Barnehage og skole

– Kan det bli en egen barnehage i Bodø?

– Om det blir en egen samisk barnehage eller en avdeling i fremtiden, er noe vi må se i sammenheng med behovet, og i dialog med den samiske befolkningen.

– Så det tror jeg absolutt er noe vi vil se på. Men det er utrolig viktig å styrke språktilbudet og at barna har en mulighet til å utvikle språket og morsmålet sitt.

– Hva tenker du om opplæringen i samisk i Bodø?

– Vi skal i alle fall skaffe oss kunnskap om hva som fungerer bra og hva som kan bli enda bedre.

– Er det aktuelt med egne samiske klasser?

– Ja, hvis mulighetene og grunnlaget er der, og at vi kan tilby et godt nok tilbud, så er det noe vi absolutt en ting vi blir å vurdere.

Samisk hus

– Kan det bli et eget samisk hus som ligner det i Oslo?

– Vi har ikke vurdert det. Jeg tenker at det finnes masse muligheter, men vi må samarbeide med det samiske miljøet om det.

– Det blir feil av meg å lansere det her og nå uten at vi har drøftet det med det samiske miljøet i Bodø – om hva man ønsker, hva behovet er og hva vi skal fokusere mest på fremover.

– Allerede gjort noen grep

Ida Pinnerød viser til at Bodø allerede gjort noen grep for å være et godt sted for den samiske befolkningen.

– Det ene er hvordan man legger til rette for reindriftsnæringen, som er avhengige av at Bodø er en god vertskommune. Men også hvordan vi legger til rette for språk, språkopplæring og boktilbudet. Det er viktige ting å ta med seg fremover.

–Og Bodø har vært opptatt av å jobbe godt med samisk kulturuke i forbindelse med samefolkets dag.