NRK Meny
Normal

Øyner håp for ny Kvalnes-behandling

Reindriftssamene på Saltfjellet i Nordland øyner et håp om at det omstridte hyttefeltet Kvalnes i Bodø kommune ikke blir en realitet.

Rein i fjellandskap

Reindrifta sliter med stadige inngrep i naturen og innskrenkninger av reindriftsarealet. Nye hyttefelt er en del av problemet.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Påtroppende ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, sier til NRK at saken om å etablere et hyttefelt skal opp til ny behandling i bystyret så snart som mulig.

– Det er flere sider av det. Det ene handler om hvordan vi legger til rette for reindriftsnæringa spesielt, som er avhengige av at Bodø er en god vertskommune, forklarer Pinnerød.

Påtroppende ordfører i Bodø Ida Pinnerød lover å ta Kvalnes-saka til ny behandling.

Påtroppende ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, lover å ta Kvalnes-saka til ny behandling.

Foto: Sander Andersen / NRK

Arbeiderpartiet har dannet en koalisjon med Rødt, Sosialistisk venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De grønne, og dannet flertallet i bystyret i Bodø de kommende årene.

I den avtalen partiene har gjort, vektlegger de også beitenæringen.

– Vi er ikke veldig positive til at man bygger ut hyttefelt på den måten uten kunnskap om beite og beitebruk. Vi kommer til å behandle den saken på nytt, og det er et veldig viktig tema for oss, sier den påtroppende ordføreren i Bodø, som understreker at de ikke kan gå med på noe før de har tilstrekkelige kunnskaper om hva det innebærer.

Planene om et hyttefelt på Kvalnes skapte et stort engasjement, og i juni vedtok bystyret i Bodø å legge an for inntil 115 hytter i området.

Per Thomas Kuhmunen ser fram til ny behandling om hyttefeltet på Kvalnes.

Per Thomas Kuhmunen ser fram til ny behandling av hyttefeltet på Kvalnes.

Foto: Sander Andersen / NRK

Leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen, er glad for at det nå ser ut for at saken kommer til nye behandling i bystyret.

– Forhåpentligvis blir det nå utredet. Ikke bare for vår del, men også for landbrukets del. Med det håper jeg at man får fram både de hindringer dette medfører for oss, og ulempene for beitenæringa. Men jeg er fortsatt redd for at hyttefeltet kan bli en realitet. Men når man får dette utredet, og får fram de faktiske forhold, så vil jo politikerne forhåpentligvis få en bedre forståelse for det, og hvorfor området er så viktig for oss.