– Trenger kurs om samisk kultur

– Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer bør ha basiskunnskaper om samisk kultur og gjeldende lover som berører den samiske befolkning, mener førsteamanuensis ved Samisk Høgskole Steinar Pedersen.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

Stortinget med samisk og norsk flagg i anledning Samefolkets dag 6.februar.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi kan ikke ha det slik at ansvarlige myndigheter i Norge på sviktende kunnskapsgrunnlag vedtar lover og regler som berører den samiske befolkning, sier Pedersen.

Han mener det er flere eksempler på at de folkevalgte mangler basiskunnskaper om samiske spørsmål, som de bør ha for å kunne behandle saker som berører samene på en grundig og god måte. Det ferskeste eksempelet er etter Pedersens mening stortingets behandling av ny kystfiskelov.

LES OGSÅ: Regjeringens proposisjon til Stortinget (Prop. 70 L -kystfiskeutvalget)

LES OGSÅ: Avviste historisk rett til kystfiske

LES OGSÅ: – Ikke innenfor folkeretten

LES OGSÅ: – Viser manglende forståelse for lovarbeid

LES OGSÅ: Fiske i nord: – Beklagelig at Stortinget gjør den samme feilen

Systematisk opplæring

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Den eneste måten å rette på denne mangelen på er at det legges opp til systematisk skolering av nye folkevalgte, mener Pedersen, som også er Dr.philos i historie.

– Etter hvert stortingsvalg bør alle nye stortingsrepresentanter få kurs om samiske rettsforhold og samisk kultur, mener Pedersen.

Det er regjeringen som forbereder saker og lovforslag til Stortinget, og heller ikke de slipper unna kritikken fa den tidligere statssekretæren for samiske saker i Jens Stoltenbergs første regjeringen, Steinar Pedersen.

– Også Regjeringen og embedsverket bør settes grundig inn om samiske forhold slik at man unngår at viktig informasjon om samiske rettigheter ikke utelates, sier han.

Gjennom et slikt grunnkurs om samiske rettigheter og samisk kultur er det også viktig å beviisstgjøre alle i landet som er i maktposisjoner om at grunnloven er tuftet retten til to folk, nemlig nordmenn og samer, påpeker Pedersen.

– Godt forslag

Stortingrepresentant Arne Haugen

Arne L. Haugen (Ap)

Foto: Odd Iversen / NRK

Mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arne L Haugen, mener forslaget om kursing av stortingsrepresentantene er interessant. Han sitter i næringskomiteen, og har ansvar for reindriftsspørsmål i Ap. Han ser klart poenget til Pedersen om manglende kunnskaper på dette området.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det mange i Norge som vet svært lite om samisk kultur og samisk samfunnsliv generelt, sier Haugen.

Han har også fått med seg kritikken fra både jurister, samiske organisasjoner, samiske politikere og andre om at Stortinget vedtok ny kystfiskelov som er mangelfull, da den ikke innrømmer sjøsamene historiske rettigheter til kystfisket.

– Det er jo selvfølgelig et tankekors dersom det er slik Pedersen og andre påpeker at lovforslaget inneholder åpenbare feil og mangler, sier han.

I forbindelse med de nybegynner innføringskursene som arrangeres for nye stortingsrepresentanter er det godt mulig å også holde et slikt kurs som det Pedersen foreslår, mener Haugen.

LES OGSÅ: – Regjeringen jobbet i det skjulte

LES OGSÅ: – Frykter for arbeidsplassene sine

– Har ikke tenkt på kurs

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Påtroppende Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum har gitt uttrykk for at han ikke har nevneverdige kunnskaper om reindrift, som er et av fagfeltene som han har hovedansvaret for i regjeringen.

NRK Sapmi konfronterte Statsminister Jens Stoltenberg om den nye statsrådens uttalelser, og om Pedersens kurs-forslag. Statsministeren mener det er flere i Norge som bør øke sine kunnskaper om samene.

– Åpne samtaler og debatt er den beste måten å bli kjent med samiske saker på, selv har jeg hatt stor glede av å diskutere samiske spørsmål, og gjennom det lære av mange som deltar i den samepolitiske debatten, sier Stoltenberg.

Stortingets administrative ledelse er kjent med forslaget fra førsteamanuensis ved Samisk høgskole, Steinar Pedersen, om at nye stortingerepresentanter bør kurses om samiske spørsmål, men de har foreløpig ikke hatt mulighet til å kommenter forslaget på grunn av møtevirksomhet og ferieavvikling.

LES OGSÅ: – Historisk dårlig proposisjon

LES OGSÅ: – Mineralressursene tilhører felleskapet

Egil Olli i prat med Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg i samtale med Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK