– Viser manglende forståelse for lovarbeid

Jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde mener Helga Pedersen tar feil i spørsmålet om rettigheter til kyst- og fjordfiske.

Jørn Øyrehagen og Helga Pedersen

Jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde mener Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen mangler respekt.

Foto: NRK (montasje)

Helga Pedersens to partifeller på Stortinget, Inga Lill Olsen og Kåre Simensen fra Finnmark, forfekter historiske rettigheter til kyst- og fjordfiskere i Finnmark.

– Det er helt legitimt å gjøre det, men at vi skulle vi vente ti, tyve og tredve år på at juristene og liksom politikerne skulle bli enige om det, vet du hva - livet mitt er for kort, jeg har ikke tid til å bruke tiden min på det, uttalte Helga Pedersen i vår (lydklipp nederst i saken).

Provosert

Utsagnet om dårlig tid provoserer jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen.

Han har i årrekke vist interesse for samiske rettigheter.

– Hun viser en manglende respekt både for jurister og forskere, men det som er enda verre er at hun viser helt manglende forståelse for den rollen juss og forskning generelt har å si for lovarbeid.

– Det har blitt hevdet både fra Helga Pedersen og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen at man ikke kan fiske historiske rettigheter med paragrafer?

– Problemet er at man forsøker å snu det hele på hodet og si at historien skal være irrelevant for fordelingen av naturressursene i Finnmark. Slik kan det ikke være. Alle andre steder i Norge og der alle andre folkegrupper er involvert, fordeler man naturressurser utfra historisk bruk.

Han mener man må ha tid til å vente på historiske og juridiske vurderinger.

– Vi trenger ikke å haste gjennom et dårlig vedtak hvis det er slik at en mangler forskning, fordi den er der allerede delvis og resten kan en relativt enkelt skaffe seg.

Må tenke på neste generasjon

– Hva med de generasjoner som skal komme etter de som i dag fisker? Vi må se at det her dreier seg som store spørsmål. Det er ikke bare fordeling av ressurser til enkeltpersoner, men også rettigheter som skal strekke seg inn i framtiden, sier professoren.

– Denne saken må ikke framstilles som noe annerledes enn annet som dreier seg om rettigheter til naturressurser, sier han.

NRK har forsøkt å kontakte Helga Pedersen uten å lykkes fredag ettermiddag.