Hopp til innhold

– Mineralressursene tilhører felleskapet

Justisminister Knut Storberg avviser at Stortinget overkjører samene med den nye mineralloven.

Knut Storberget
Foto: Åge André Breivik / NRK

– Når man ble med på Finnmarkseiendommen, så må man også ta den "kostnaden" det er å være i et felleskap hvor ressursene skal inn i dette felleskapet og fordeles deretter, sier Storberget til NRK.

Slik begrunner han bakgrunnen for at regjeringen og Stortinget ikke støttet Sametingets krav om et urfolksvederlag.

Torsdag kveld vedtok Stortinget den nye mineralloven.

ALT OM MINERALLOVEN

– Overkjører ikke samene

Sametinget kjempet for et urfolksvederlag i forbindelse med mineralvirksomhet i samiske områder, også utenfor Finnmark. Vederlaget skulle forvaltes av Sametinget, men dette gikk verken regjeringen eller Stortinget inn for.

– Vi mener dette bryter med prinsippene i finnmarksloven, sier Storberget.

Han avviser at regjeringen overkjørte Sametinget, og mener konsultasjonene var gode. Justisministeren tror heller ikke det blir vanskelig å praktisere den nye mineralloven selv om Sametinget ikke støtter den.

– Jeg synes alle aktørene som har vært med å forvalte blant annet finnmarksloven, har vist at det går an å gjøre dette i felleskap.

Justisministeren tror det er mulig å leve med uenigheten som nå har oppstått mellom sentrale myndigheter og Sametinget i forbindelse med den nye mineralloven.

– Storsamfunnet må ta en avgjørelse

– Det er jo ikke sånn at konsultasjoner skal innebære at man skal følge den ene eller den andre parten i ett og alt. Noen ganger må storsamfunnet og felleskapet ta en avgjørelse, og her har det skjedd. Jeg mener avgjørelsen er god for det samiske folk, sier Storberget.

Både regjeringen og Stortinget sier ja til en forhøyet grunneieravgift i Finnmark. Justisministeren begrunner dette slik:

– Den er jo relatert til forpliktelsene vi har i blant annet ILO-konvensjonen. Jeg mener at mineralloven i dag også på andre områder har ivaretatt hensynet til den samiske befolkningen på en veldig god måte. De store rettighetene knyttet til land og vann i Finnmark er kanalisert inn i Finnmarkseiendommen. Der er Sametinget representert, og da er det også slik at fordelene og pliktene til å være en del av rettighetshaverne i Finnmark, det skal utøver gjennom Finnmarkseiendommen.

Justisministene som selv er jurist, er uenig med folkerettsekseperter som mener at Norge bryter internasjonale forpliktelser fordi man ikke støtte kravet om urfolksvederlag. Han mener mineralloven er godt innenfor folkeretten.

– Jeg mener at Norge har gått veldig langt i å ta hensyn til det samiske folk.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK