Nytt styre skal berge reineierselskap

- Vi skal få reineierselskapet Boalvvir til å innfri målene, sier selskapets nye daglig leder.

Aslak J. Eira
Foto: Katri Somby

- Det er ikke riktig å si at jeg går til denne jobben med glede, sier den nye lederen,  Aslak J. Eira.  

- Men jeg ser det som en utfordring å få selskapet til å lykkes slik målet var da vi startet det.

I tillegg til ny daglig leder, har selskapet fått et nytt styre på generalforsamlingen i går.

GULDAL: Ođđa stivra

Styremedlem trakk seg

Styremedlem Are Figved ønsket selv å fratre, og i hans sted ble Anni Kirsten Sara valgt som nytt styremedlem.

Robert Hermansen fortsetter som styreleder også etter gårsdagens generalforsamling.

- Til indre Finnmark 

Styret ansatte også en ny økonomimedarbeider; Samuel Gaup fra Karasjok.

- Vi i styret har ønsket at administrasjonen skal samles til indre Finnmark. Eira og Gaup er henholdsvis fra Kautokeino og Karasjok, og begge er dyktige reindriftsutøvere og erfarne organisasjonsfolk, sier styreleder Hermansen.

- Skal styrke selskapet

- Så vi har den største tro på at det arbeidet som er startet i Boalvvir, skal videreføres og utvikles positivt, mener Hermansen.

Selskapet har fått en del negativ omtale i det siste. Mest oppmerksomhet fikk vel selskapet da Mattilsynet i vinter måtte destruere 423 reinskrotter.

Økonomisk trøbbel

Selskapet har hatt betalingsvansker og det har fått enkelte kreditorer til å reagere.

En av dem er North Cape Rein som frem til 18. juni i år , ikke hadde fått oppgjør.

Selskapet har også skyldt penger til reineiere.