Hopp til innhold

Majorstudrapet: Lindén er erklært tilregnelig

Den dobbeltdrapssiktede svenske statsborgeren Makaveli Lindén er erklært tilregnelig.

Etterlyst person etter drapet på Majorstua

Makaveli Lindén var internasjonalt etterlyst etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24). Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike.

Foto: Oslo politidistrikt

Heikki Bjørklund Paltto (24) ble funnet knivstukket i kollektivet han bodde i på Majorstua 15. oktober i fjor. Det var kameratene han bodde sammen med som fant ham. Da politi og ambulansepersonell kom frem til leiligheten ble han erklært død.

Det var VG som først omtalte saken.

Retten kan komme til en annen konklusjon

Makaveli Lindén har vært innlagt på Brøset psykiatriske sykehus i Trondheim til tvungen observasjon i to måneder. Det er de psykiatrisk sakkyndige Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck som har vurdert ham der.

De har under sterk grad av tvil konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. Han ble vurdert som psykotisk av svenske rettspsykiatere i 2017.

Christian Hatlo, politiadvokat

Christian Hatlo, politiadvokat.

Foto: NRK

– De rettspsykiatrisk sakkyndige har gjennomført elleve samtaler med siktede. Erklæringen er totalt på 57 sider. De har vurdert at han på undersøkelsestiden var psykotisk (schizofren), og at han også er dette i dag, sier politiadvokat Christian Hatlo i en epost.

Om Makaveli Lindén regnes som tilregnelig på drapstidspunktet, har betydning for hvilken reaksjon han kan få. Retten kan, på tross av de sakkyndiges vurdering, komme til sin egen konklusjon om mannens tilregnelighet.

Hvis han fortsatt regnes som tilregnelig på drapstidspunktet, kan han dømmes til fengsel eller forvaring. Hvis han regnes som ikke tilregnelig på drapstidspunktet kan han ikke få straff, men han vil da dømmes til tvunget psykisk helsevern og få oppfølging av helsevesenet.

Lindén er selv enig i at han var tilregnelig

Øystein Storrvik er forsvarer for Makaveli Lindén. Han sier til NRK at han fikk vite at klienten hans skal regnes som tilregnelig ved lunsjtider i dag.

– Det er i samsvar med hans egen oppfatning, at han var tilregnelig.

Til VG sa advokaten tidligere onsdag formiddag at også han mener at Makaveli Lindén er tilregnelig.

– Det er i samsvar med vår oppfatning, både klientens og min. Han er adekvat i dialogen i det daglige og vi regner med at saken kan gjennomføres uten problemer, sier Lindéns forsvarer Øystein Storrvik til VG.

Påtaleansvarlig Christian Hatlo sier i eposten at politiet innstiller på enten forvaring eller dom på tvunget psykisk helsevern. Den rettsmedisinske kommisjon skal vurdere erklæringen fra de sakkyndige. Politiet satser på å sende over en innstilling til statsadvokaten kort tid etter nyttår.

Drapet skjedde 15. oktober 2018

Flere vitner har opplyst at de snakket med den siktede mannen dagene før drapet. Til noen skal Makaveli Lindén ha forsøkt å selge narkotika. I Kværnerdalen banket han på en dør og ba om vann. Politiet knyttet ham til et knivran på Majorstua.

Han etterforskes også for drap på en kvinne i Belgia.

Et liv med ran og narkotika

Makaveli Lindén er svensk og het tidligere Christian Bo Lindén. Han byttet navn til Makaveli Lindén i 2018. Han har levd et liv med ran, narkotika og manglende skolegang.

«Han har hatt et omfattende misbruk av cannabis i perioder, og narkotikaen har stått i sentrum for ham,» står det i en dom fra 2014.

I samme dom står det at han har hatt høyt skolefravær. Han forlot grunnskolen uten karakter i noen fag.

Til tross for ti anmerkninger i fengselet ble han prøveløslatt samme høst som drapene han er siktet for skjedde.

Makaveli Lindén fotografert etter pågripelse i 2017

Makaveli Lindén fotografert etter en pågripelse i 2017.

Foto: Politiet