Informasjon fra NRK

Kringkastingssjef

Thor Gjermund Eriksen er øverste leder i NRK.

Thor Gjermund Eriksen

Som kringkastingssjef har Thor Gjermund Eriksen det øverste redaksjonelle ansvaret i Norges største mediebedrift.

Foto: Kjersti Apenæs / NRK

Siden 1996 har NRK vært organisert som et aksjeselskap med staten som eneste aksjeeier. Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling, vedtar vedtektene og utnevner NRKs styre. Det er NRKs styre som ansetter kringkastingssjefen.

Thor Gjermund Eriksen har dermed det øverste redaksjonelle ansvaret i Norges største mediebedrift, NRK. Han har vært kringkastingssjef siden 2013.

Som kringkastingssjef er han sjef for en svært stor og sammensatt organisasjon med avdelinger og kontorer landet rundt.

Han leder også en mediebedrift som nyter høy respekt og troverdighet. Nær ni av ti nordmenn benytter seg av et eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag.

Det betyr at NRK er en meget viktig del av en nordmanns hverdag.

Kringkastingssjefene har i alle år vært profilerte personer som har hatt stor påvirkningskraft for NRKs form og utvikling.

Les mer: NRKs eier og styre

Les også: Kringkastingssjefen får nytt åremål t o m 2025

Bakgrunn

Thor Gjermund Eriksen (f 1966) har grunnfag i sosiologi og 1. avdeling jus fra Universitetet i Oslo. Han har gjennomført BI-studier i matematikk for økonomer, organisasjonspsykologi og ledelse, kommunikasjonsledelse, markedsføringsledelse og statistikk og dataanalyse.

Fra 1988 til 1991 var han personlig rådgiver for Erik Solheim og informasjons- og medieansvarlig for Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe. Fra 1992 til 1994 var han byrådssekretær for miljø og samferdsel i Oslo kommune. I 1994-1995 kombinerte han studier med deltidsstilling som lærer for elever med atferdsvansker.

I 1995 ble han ansatt som reporter og journalist i politisk avdeling i Dagbladet, han ble redaksjonssjef samme sted i 1998 og leder av politisk avdeling i Aftenposten fra 2000. I 2001 dro han tilbake til Dagbladet som politisk redaktør før han ble sjefredaktør i samme avis i 2003.

I 2006 ble Eriksen konserndirektør i A-pressen med ansvar for TV2, utgiverspørsmål, digitale medier, ekstern kommunikasjon og oppfølging av selskapsportefølje.

Han ble i 2010 først konstituert og senere ansatt som konsernsjef og administrerende direktør i A-pressen, nå Amedia AS, et av Norges største mediehus. Og var i Amedia til han ble ansatt i NRK i 2013.

Eriksen tok til som kringkastingssjef 11. mars 2013.

8. mai 2018 inngikk NRK avtale med Thor Gjermund Eriksen om å forlenge åremålet med ytterligere seks år fra mars 2019.

Kringkastingssjefer gjennom tidene