Informasjon fra NRK

NRKs eigar og styre

I generalforsamling 14. juni 2018 fekk styret i NRK nye medlemmer. Randi B. Sætershagen ble valt til ny nestleiar, Veslemøy Tvedt Fredriksen til nytt styremedlem og Zeshan Shakar til nytt varamedlem. Birger Magnus fortset som styreleiar.

Styret i Styret i NRK fotografert høsten 2018.

Styret i NRK fotografert høsten 2018 sammen med kringkastingssjefen. Stående fra venstre: Silvija Seres, Thor Gjermund Eriksen (k-sjef), Geir Bergkastet, Birger Magnus (styreleder) Lars Toverud, Veslemøy Tvedt Fredriksen sittende fra venstre: Tor Egelien, Randi B. Sætershagen og Ingvild Fagerheim Fjereide

Foto: Ole Kaland / NRK

Allmennkringkastaren NRK er eit statleg eigd aksjeselskap. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRK sitt styre.

Dette er NRKs styre

Styret i NRK AS har åtte medlemmar: Leiar, nestleiar og tre styremedlemmar oppnemnt av generalformsamlinga samt tre representantar valde av dei tilsette.

Styret blir valt for ein periode på to år i gangen.

Styret i NRK i perioden 2018 - 2020:

 • Birger Magnus (sidan 2014), Bærum. Styreleiar. Bakgrunn frå ulikt styrearbeid og sjefsjobbar i medieselskapet Schibsted.
 • Randi B. Sætershagen, Stange (sidan 2018). Nestleiar. Administrerande direktør i M3 Helse AS. Ho har erfaring fra styreverv innan post og logistikk, forsikring, eiendom, media og handel.
 • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Bergen (sidan 2018). Administrerande direktør i Eiendomsmegler Vest. Ho har brei erfaring som leiar og med kompetanse frå omstillingsarbeid, blant anna frå mediebransjen.
 • Geir Bergkastet, Moelv (sidan 2014). Administrerande direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidlegare sjefsjobbar ved Høgskolen i Lillehammer, Oslo Kinematografer, Rogaland teater og Nationaltheatret.
 • Silvija Seres, Bærum (sidan 2016). Bakgrunn frå ulike teknologi- og mediebedrifter. Fleire styreverv i norsk næringsliv. Tidlegare nestleiar i styret for Norsk Tipping.
 • 1. varamedlem: Silje Aspholm Hole, Oslo (sidan 2014). Leiar av Innovasjonspolitisk avdeling, Innovasjon Norge.Tidlegare journalist, redaktør og analytikar i fleire selskap.
 • 2. varamedlem: Zeshan Shakar, Oslo (sidan 2018). Forfattar og spesialrådgivar ved Oslo Rådhus. Bakgrunn som statsvitar og økonom.

Ansatterepresentantar:

 • Lars Toverud, styremedlem med Monica White Martinsen som 1. vara (NJ - Norsk Journalistlag).
 • Tor Egelien, styremedlem med Sigrid Skeie Tjensvoll som 1. vara (TF - Tverrfaglig forening).
 • Ingvild Fagerheim Fjereide, styremedlem med Are Bøhm som 1. vara (NTL NRK - Norsk tjenestemannslag og MFO - Musikerne fellesorganisasjon).

Sekretær: NRK-direktør Olav Nyhus er styret sin sekretær.

Les også: Birger Magnus ny styreleder i NRK

NRK si generalforsamling

Trine Skei Grande

Kulturdepartementet ved statsråden - Trine Skei Grande - er generalforsamlinga i det statlege NRK AS.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Det er Kulturdepartementet ved kulturministeren som utgjer generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling blir heldt i juni kvart år. På generalforsamlinga blir verksemda for siste år gått gjennom og aktuelle saker tatt opp. Her blir og medlemmar til styret i NRK valde.

Stortinget og departementet set rammene for NRK si verksemd gjennom Lov om kringkasting, vedtekter for NRK AS og NRK-plakaten. Gjennom desse lovane og reglane blir det gitt føringar for korleis NRK skal gjere sin oppgåve som allmennkringkastar i Noreg.

Les: Protokoll fra generalforsamling i NRK AS 14. juni 2018

Protokollar frå tidligare generalforsamlingar i NRK AS finn du her.

Statleg eigd aksjeselskap

Fram til 1988 var NRK ein statleg forvaltningsbedrift. Då vart organisasjonsformen gjort om til ein meir frittståande stiftelse.

I 1996 bestemte Stortinget at NRK skulle bli eit statleg eigd aksjeselskap. Som stiftelse og seinare aksjeselskap fekk NRK ei friare rolle.

Det er Kulturdepartementet som rår over NRK som generalforsamling for NRK AS.

Den norske staten eig alle aksjane. Selskapet sin aksjekapital er 1 000 000 000 kronar - ein milliard - fordelt på 1 000 000 - ein million aksjer, kvar på på 1 000 kroner.

Om styret i NRK

Styret legg fram saker for generalforsamlinga, det vil seie, kulturministeren.

Styret tek for seg rammene for NRK si hovudverksemd, inkludert datterselskap. Ser på NRK si økonomisk utvikling, store investeringar, byggeprosjekt og andre vesentlige endringar i NRK si verksemd.

Styret kjem kvart år med forslag til storleiken på kringkastingsavgifta i lisensbrevet.

Tidlegare styreleiarar i NRK:

 • William Nygaard 2010 - 2014.
 • Hallvard Bakke 2006-2010.
 • Eldbjørg Löwer 2004-2006.
 • Anne Carine Tanum 2001-2004.
 • Torger Reve 2000-2001.
 • Kåre Willoch 1998- 2000.
 • Trygve Ramberg 1990-1998.
 • Halvor Stenstadvold 1986-1990.