NRK Meny
Info fra NRK

NRKs eigar og styre

I generalforsamling 14. juni fekk styret i NRK nye medlemmer. Randi B. Sætershagen ble valt til ny nestleiar, Veslemøy Tvedt Fredriksen til nytt styremedlem og Zeshan Shakar til nytt varamedlem. Birger Magnus fortset som styreleiar.

Styreleder i NRK, Birger Magnus

Birger Magnus fortset som styreleiar i NRK. Randi B. Sætershagen vert ny nestleiar i staden for Gunvor Ulstein og Veslemøy Tvedt Fredriksen nytt styremedlem i staden for Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Zeshan Shakar vert nytt varamedlem. Han erstattar Cato Hellesjø.

Foto: Anders Leines / NRK

Allmennkringkastaren NRK er eit statleg eigd aksjeselskap. Kulturdepartementet er generalforsamling og vel NRK sitt styre.

Dette er NRKs styre

Styret i NRK AS har åtte medlemmar: Leiar, nestleiar og tre styremedlemmar oppnemnt av generalformsamlinga samt tre representantar valde av dei tilsette.

Styret blir valt for ein periode på to år i gangen.

Styret i NRK i perioden 2018 - 2020:

 • Birger Magnus (sidan 2014), Bærum. Styreleiar. Bakgrunn frå ulikt styrearbeid og sjefsjobbar i medieselskapet Schibsted.
 • Randi B. Sætershagen, Stange (sidan 2018). Nestleiar. Administrerande direktør i M3 Helse AS. Ho har erfaring fra styreverv innan post og logistikk, forsikring, eiendom, media og handel.
 • Veslemøy Tvedt Fredriksen, Bergen (sidan 2018). Administrerande direktør i Eiendomsmegler Vest. Ho har brei erfaring som leiar og med kompetanse frå omstillingsarbeid, blant anna frå mediebransjen.
 • Geir Bergkastet, Moelv (sidan 2014). Administrerande direktør for Den Norske Opera & Ballett. Tidlegare sjefsjobbar ved Høgskolen i Lillehammer, Oslo Kinematografer, Rogaland teater og Nationaltheatret.
 • Silvija Seres, Bærum (sidan 2016). Bakgrunn frå ulike teknologi- og mediebedrifter. Fleire styreverv i norsk næringsliv. Tidlegare nestleiar i styret for Norsk Tipping.
 • 1. varamedlem: Silje Aspholm Hole, Oslo (sidan 2014). Leiar av Innovasjonspolitisk avdeling, Innovasjon Norge.Tidlegare journalist, redaktør og analytikar i fleire selskap.
 • 2. varamedlem: Zeshan Shakar, Oslo (sidan 2018). Forfattar og spesialrådgivar ved Oslo Rådhus. Bakgrunn som statsvitar og økonom.

Ansatterepresentantar:

 • Lars Toverud, styremedlem med Monica White Martinsen som 1. vara (NJ - Norsk Journalistlag).
 • Tor Egelien, styremedlem med Sigrid Skeie Tjensvoll som 1. vara (TF - Tverrfaglig forening).
 • Ingvild Fagerheim Fjereide, styremedlem med Are Bøhm som 1. vara (NTL NRK - Norsk tjenestemannslag og MFO - Musikerne fellesorganisasjon).

Sekretær: NRK-direktør Olav Nyhus er styret sin sekretær.

Les også: Birger Magnus ny styreleder i NRK

NRK si generalforsamling

Trine Skei Grande

Kulturdepartementet ved statsråden - Trine Skei Grande - er generalforsamlinga i det statlege NRK AS.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Det er Kulturdepartementet ved kulturministeren som utgjer generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling blir heldt i juni kvart år. På generalforsamlinga blir verksemda for siste år gått gjennom og aktuelle saker tatt opp. Her blir og medlemmar til styret i NRK valde.

Stortinget og departementet set rammene for NRK si verksemd gjennom Lov om kringkasting, vedtekter for NRK AS og NRK-plakaten. Gjennom desse lovane og reglane blir det gitt føringar for korleis NRK skal gjere sin oppgåve som allmennkringkastar i Noreg.

Protokoll fra generalforsamlinger i NRK AS:

Statleg eigd aksjeselskap

Fram til 1988 var NRK ein statleg forvaltningsbedrift. Då vart organisasjonsformen gjort om til ein meir frittståande stiftelse.

I 1996 bestemte Stortinget at NRK skulle bli eit statleg eigd aksjeselskap. Som stiftelse og seinare aksjeselskap fekk NRK ei friare rolle.

Det er Kulturdepartementet som rår over NRK som generalforsamling for NRK AS.

Den norske staten eig alle aksjane. Selskapet sin aksjekapital er 1 000 000 000 kronar - ein milliard - fordelt på 1 000 000 - ein million aksjer, kvar på på 1 000 kroner.

Om styret i NRK

Styret legg fram saker for generalforsamlinga, det vil seie, kulturministeren.

Styret tek for seg rammene for NRK si hovudverksemd, inkludert datterselskap. Ser på NRK si økonomisk utvikling, store investeringar, byggeprosjekt og andre vesentlige endringar i NRK si verksemd.

Styret kjem kvart år med forslag til storleiken på kringkastingsavgifta i lisensbrevet.

Tidlegare styreleiarar i NRK:

 • William Nygaard 2010 - 2014.
 • Hallvard Bakke 2006-2010.
 • Eldbjørg Löwer 2004-2006.
 • Anne Carine Tanum 2001-2004.
 • Torger Reve 2000-2001.
 • Kåre Willoch 1998- 2000.
 • Trygve Ramberg 1990-1998.
 • Halvor Stenstadvold 1986-1990.

Slik er NRK finansiert

NRK er organisert som en lisensfinansiert allmennkringkaster. Det betyr at NRK i all hovedsak får sine inntekter fra en særskatt - kringkastingsavgift eller lisens, som NRK har lov til å kreve inn fra alle i Norge som eier et fjernsynsapparat..

Det er Stortinget som hvert år fastsetter størrelsen på lisensen.

Vel to millioner lisensbetalere - private husstander, bedrifter, lag og institusjoner - betaler kringkastingsavgift eller lisens.

Så å si alle NRKs inntekter, 97,2 prosent i 2016, kommer fra kringkastingsavgiften.

De øvrige tre prosentene eller, 161 millioner kroner i 2016 , kommer fra salg av rettigheter, salg av sponsorplakater, utleie av produksjonskapasitet og tilskudd fra fond og fra samproduksjoner.

Norges største mediebedrift

Allmennkringkasteren NRK er samtidig Norges største mediebedrift med et bredt nett-, radio- og TV-tilbud.

NRK har avdelinger mer enn 50 steder landet rundt. Ingen annen norsk mediebedrift har en så bred lokal tilstedeværelse.

Totalt arbeider ca 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på rundt 50 store og små NRK-avdelinger landet rundt.

NRK tilbyr tre TV-kanaler, 14 radiokanaler og et bredt nettilbud.

Fra hele Norge til hele Norge har i alle år vært et mål for NRK.

NRKs oppdrag er definert av Stortinget.

Nær ni av ti nordmenn benytter seg daglig av ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag.

NRK-styret på Tyholt 120315 - Birger Magnus nr 4 f v Thor Gjermund Eriksen nr 2 f h

NRK sitt styre vitjar NRK Trøndelag og kringkastingshuset på Tyholt i Trondheim.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK