Hopp til innhold
Info fra NRK

TV-aksjon i NRK siden 1974

NRKs TV-aksjon er en storstilt nasjonal dugnad hvor det er samlet inn over elleve milliarder kroner til humanitære formål siden 1974.

Tv-aksjonen samler inn store summer hvert år. Se hvordan tre tidligere aksjoner har brukt pengene.

TV-aksjonen i NRK samler inn store summer hvert år. Se hvordan pengene har blitt brukt.

2023: Redd Barna har TV-aksjonen i NRK søndag 22. oktober

2024: Barnekreft­foreningen tildelt TV-aksjonen

2025: Søknadsfristen blir 30. april 2024. Søknadsskjema legges ut her ved årskskiftet 2023/2024.

Hvert år tildeles en organisasjon TV-aksjonen av NRK og får pengene som samles inn for å bruke de til et godt formål - i Norge eller i utlandet.

Et nasjonalt løft

I løpet av årene har NRKs TV-aksjon utviklet seg til å bli et nasjonalt løft hvor unge som eldre, private som bedrifter, kongehuset, regjeringen, politikere, lag og foreninger over hele landet er sammen om å støtte en god sak.

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon eller dugnad, målt i forhold til folketallet.

Innsamlingen foregår ved at rundt 100.000 bøssebærere besøker Norges rundt 2,3 millioner husstander. I tillegg kan en gi penger via en rekke digitale løsninger som Vipps, Spleis, digitale bøsser og andre digitale løsninger.

På grunn av koronasituasjonen var TV-aksjonen 2020 heldigital, men i 2021 var bøssebærerne tilbake.

Les mer om TV-aksjonen og hvordan din organisasjon kan søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK:

Les mer: Slik søker du om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK

Read: Information about TV-aksjonen i NRK in english

TV-aksjonen feirer 40 år i 2014, og kalles verdens største dugnad. TV-programmet har samlet folk i tv-stua samtidig som 100.000 bøssebærere og 7.000 frivillige har samlet inn penger til organisasjoner og bistandsprosjekter. Vi ser tilbake til hvordan det startet, og utviklingen frem til årets aksjon. Se også www.tvaksjonen.no

I 2017 ble det tatt et tilbakeblikk på TV-aksjonen i NRK helt tilbake til starten i 1974.

NRK binder det hele sammen

TV-aksjonen er NRK årlige store innsamlingsaksjon. Denne høstsøndagen mobiliserer NRK sitt store apparat over hele landet for å fokusere på en innsamling til et godt formål.

NRK binder det hele sammen gjennom en maraton TV-sending. Her bidrar norske som internasjonale artister, vi får se glimt av innsamlingsaksjonen slik den fortoner seg i øst som vest, nord som i sør og det fortelles hva pengene som samles inn skal brukes til.

Underveis får TV-seerne vite hvor mye som er samlet inn og det gis muligheter til å gi selv om man ikke har fått noen bøssebærer på døra, eller var borte da de kom.

Store beløp

Store beløp venter de som får TV-aksjonen i NRK. De siste årene har mer enn 200 millioner kroner gått til organisasjonen som har hatt TV-aksjonen det enkelte år.

Regnet om til 2021-kroner er over elleve milliarder kroner samlet inn siden TV-aksjonen i NRK startet opp i 1974.

I 2022 ble det satt innsamlingsrekord i kronebeløp med 266 millioner kroner til Leger uten grenser.

Justert etter kroneverdi var innsamlingsrekorden i 1980 da Landsforeningen mot kreft hadde TV-aksjonen i NRK. Det tilsvarer hele 340 millioner kroner omreget til 2021-kroneverdi.

Les mer:

Tv-aksjonen samler inn store summer hvert år. Se hvordan tre tidligere aksjoner har brukt pengene.

TV-aksjonen i NRK samler inn store summer hvert år - her er et tilbakeblikk på hva pengene ble brukt på de siste årene.

P3aksjonen henger på

De siste årene har NRK P3 hengt seg på TV-aksjonen med sin egen innsamling for samme organisasjon og samme formål.

Gjennom 100 timer aksjonsradio full av en mengde kreative påfunn samler P3 inn også en stor sum penger.

Sula kommune har gått frå botn til toppen av givarlista på få år. No prøver dei å nå målet sitt om 100 kroner frå kvar innbyggar.

Folkefest: TV-aksjonen direkte frå Langevåg i 2017.

10 BESTE TV-AKSJONER

 • Landsforeningen mot kreft (1980) - 325 mill.
 • Flyktningerådet (1979) - 317 mill.
 • Sammen for barn (2007) - 311 mill.
 • Atlas-alliansen (1981) - 289 mill.
 • Kirkens Nødhjelp (2014) - 284 mill.
 • Kreftforeningen (1997) - 280 mill.
 • Norsk Misjonsråd (1982) - 271 mill.
 • Leger uten grenser (2006) - 271 mill.
 • Leger uten grenser (2022) - 266 mill
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen (2013) - 263 mill.
 • Kirkens Bymisjon (2018) - 262 mill.

(Beløp justert til dagens pengeverdi)

Mer statistikk - TV-aksjonen år for år: Elleve milliarder samlet inn siden 1974

Fritt fram å søke om TV-aksjonen

Alle organisasjoner som jobber i Norge eller utlandet kan søke om å få TV-aksjonen i NRK. Et eget Innsamlingsråd, oppnevnt av NRK styre, tar i mot og vurderer alle søknader.

Se: Søknadsskjema TV-aksjonen i NRK og mer om søkeprosessen finner du her.

Stiller opp for TV-aksjonen år etter år

Organisasjonen som får TV-aksjonen i NRK må bygge opp en stor prosjektorgansiasjon. Først for å samle inn penger og i etterkant for å gjennomføre det prosjektet det er søkt om midler til.

På aksjonsdagen er målet at alle landets 2,3 millioner husstander skal få besøk av en bøssebærer. Normalt bruker rundt 100 000 bøssebærerne å være i sving landet over.

Mange bøssebærere tar oppgaven år etter år, og har det som en tradisjon å gjøre en god gjerning hver høst som bøssebærer, uavhengig av hvem som er tildelt TV-aksjonen.

En lang rekke privatpersoner, politikere, skoler, lag og foreninger stiller opp. I fylker og kommuner etableres det lokale aksjonskomiteer. I sum blir dette et utrolig stort og finmasket innsamlingsapparat.

I årenes løp har kreativiteten for hvordan penger kan samles fått mange utløp. I tillegg til via bøssebærne samles det inn penger også via auksjoner, bedriftsstafetter, telefon, kakebasarer og en rekke andrekreativ tiltak fra både store som små.

Over elleve milliarder samlet inn

Givergleden hos det norske folk har i alle år vært svært så stor. I løpet av årene siden den første TV-aksjonen i NRK-regi i 1974 er det samlet inn over elleve milliarder kroner til gode formål når en regner om beløpene til dagens kroneverdi.

De siste årene har innsamlingsbeløpet det enkelte år ligget på rundt 250 millioner kroner.

Følg et barn til skolen.
Årets TV-aksjon går til Unicef. Pengene som samles inn skal sikre at barn får mulighet til læring og skolegang i fem land som alle er rammet av krig og konflikt.
Programleder Leo Ajkic besøker Sør-Sudan for TV-aksjonen. Her møter han tiåringen Nya Mal som tegner og forteller om livet og skolegangen i en flyktningleir i hovedstaden Juba. Hun tegner et nytt flagg for det krigsherjede landet sitt.

Barn i Sør-Sudan får hjelp til skolegang med midler som ble samlet inn til TV-aksjonen i NRK i 2017.