Informasjon fra NRK

TV-aksjon i NRK siden 1974

NRKs TV-aksjon er en storstilt nasjonal dugnad hvor det er samlet inn over sju milliarder kroner til humanitære formål siden 1974.

TV-aksjonen feirer 40 år i 2014, og kalles verdens største dugnad. TV-programmet har samlet folk i tv-stua samtidig som 100.000 bøssebærere og 7.000 frivillige har samlet inn penger til organisasjoner og bistandsprosjekter. Vi ser tilbake til hvordan det startet, og utviklingen frem til årets aksjon. Se også www.tvaksjonen.no

I over 40 år har NRK brukt sitt store apparat og stått i spissen for et nasjonalt løft for å samle inn penger til gode formål. Se det historiske tilbakeblikket programlederne i 2014 tok.

I 2018 gikk TV-aksjonen til Kirkens Bymisjon og totalt ble 239 millioner kroner samlet inn.

– Dette vil være en TV-aksjon som støtter de svakeste og de som blir stående utenfor i samfunnet vårt. Dette gjelder blant andre de som er fattige og de som mangler et sted å bo, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen etter å ha gitt TV-aksjonen 2018 til Kirkens Bymisjon.

TV-aksjonen i NRK regnes som verdens største innsamlingsaksjon, målt i forhold til folketallet, og har utviklet seg til et stort nasjonalt løft for en god sak.

Rundt 100.000 bøssebærere tar hver høst del og besøker samtlige av Norges 2,3 millioner husstander med innsamlingsbøsse en oktobersøndag hvert år.

2018: Kirkens Bymisjon tildelt TV-aksjonen i NRK.

2019: Care Norge får TV-aksjonen i NRK

Verdens største dugnad

I løpet av årene har NRKs TV-aksjon utviklet seg til et nasjonalt løft hvor unge som eldre, private som bedrifter, kongehuset, regjeringen, politikere, lag og foreninger over hele landet trår til.

NRK binder det hele sammen gjennom en maraton TV-sending. Her bidrar norske som internasjonale artister, vi får se glimt av innsamlingsaksjonen slik den fortoner seg i øst som vest, nord som i sør og det fortelles hva pengene som samles inn skal brukes til.

Underveis får TV-seerne vite hvor mye som er samlet inn og det gis muligheter til å gi selv om man ikke har fått noen bøssebærer på døra, eller var borte da de kom.

Store beløp

Store beløp venter de som får TV-aksjonen i NRK. I 2014 ble det satt innsamlingsrekord i kronebeløp med 250 millioner kroner til Kirkens Nødhjelp.

Justert etter kroneverdi var innsamlingsrekorden i 1980 da Landsforeningen mot kreft hadde TV-aksjonen i NRK. I 2017-kroneverdi tilsvarer det 294 millioner kroner.

Fra 2010 til 2014 ble det hvert år samlet inn over over 200 millioner, mens det i 2015 ble snaue 200 millioner.

I 2016 og 2017 var beløpet igjen over 200 millioner kroner, 220 millioner gikk til Røde Kors i 2016 og 243,5 millioner kroner til UNICEF i 2017.

Les mer:

P3-aksjonen henger på

De siste årene har NRK P3 hengt seg på TV-aksjonen med sin egen innsamling for samme organisasjon og samme formål.

Ronny Brede Aase, Markus Neby, Adelina Ibishi og Vida Lill Berge vil være programledere for P3aksjonen i 2018.

Søknader om å få TV-aksjonen i NRK

Et eget Innsamlingsråd mottar og vurderer søknadene fra organisasjoner som er interesserte i å ha TV-aksjonen i NRK.

Søknadsfrist for å søke om TV-aksjonen 2020 vil være 30. april 2019.

Søknadsskjema for å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2020 vil bli lagt ut på denne siden høsten 2018.

Bakgrunnsinformasjon:

Sula kommune har gått frå botn til toppen av givarlista på få år. No prøver dei å nå målet sitt om 100 kroner frå kvar innbyggar.

Ronny Brede Aase har vært med på å lede P3aksjonen flere år på rad.

TV-aksjonsdagen ble gjort til en folkefest i Langevåg på Sula utenfor Ålesund i 2017.

10 BESTE TV-AKSJONER

  • Landsforeningen mot kreft (1980)
  • Flyktningerådet (1979)
  • Sammen for barn (2007)
  • Atlas-alliansen (1981)
  • Kirkens Nødhjelp (2014)
  • Kreftforeningen (1997)
  • Norsk Misjonsråd (1982)
  • Leger uten grenser (2006)
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen (2013)
  • Kirkens Nødhjelp (1977)

* justert for prisstigning

Mer statistikk - TV-aksjonen år for år: Over sju milliarder samlet inn siden 1974

Fritt fram å søke om TV-aksjonen

Innsamlingsrådet for TV-aksjonen i NRK

Innsamlingsrådet som vokter TV-aksjonen: Bak f v Vinjar Magne Fønnebø, Håkon Mathiesen (vara), leder Erik Samuelsen. Foran f v Eli Gunhild By (vara), Thorhild Widvey, Gørild Forbord og Anne Lise Drege (vara).

Foto: Ole Kaland / NRK

Alle organisasjoner som jobber i Norge eller utlandet kan søke om å få TV-aksjonen i NRK. Et eget Innsamlingsråd, oppnevnt av NRK styre, tar i mot og vurderer alle søknader. Det er egne retningslinjer for TV-aksjonen (sist revidert april 2017) som alle som søker om å få tildelt aksjonen må forholde seg til.

Når Innsamlingsrådet har vurdert alle innkomne søknader, kommer de med en innstilling om hvem de mener bør få det enkelte års TV-aksjon. Til slutt er det NRKs ledelse ved kringkastingssjefen som bestemmer hvem som skal få aksjonen det enkelte år.

Selve innsamlingsdagen er en søndag i oktober hvert år.

Søknadsfristen for å søke om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK er 30. april året før, og i juni ett år i forkant blir det avgjort hvem som får tildelingen.

Les også: Stiller strenge krav til TV-aksjonen

Stort apparat mobiliseres

Organisasjonen som får TV-aksjonen i NRK må bygge opp en stor prosjektorgansiasjon. Først for å samle inn penger og i etterkant for å gjennomføre det prosjektet det er søkt om midler til.

På aksjonsdagen er målet at alle landets 2,3 millioner husstander skal få besøk av en bøssebærer. Normalt bruker rundt 100 000 bøssebærerne å være i sving landet over.

Stiller opp for TV-aksjonen år etter år

Mange bøssebærere tar oppgaven år etter år, og har det som en tradisjon å gjøre en god gjerning hver høst som bøssebærer, uavhengig av hvem som er tildelt TV-aksjonen.

En lang rekke privatpersoner, politikere, skoler, lag og foreninger stiller opp. I fylker og kommuner etableres det lokale aksjonskomiteer. I sum blir dette et utrolig stort og finmasket innsamlingsapparat.

Sju milliarder samlet inn

Givergleden hos det norske folk har i alle år vært svært så stor. I løpet av årene siden den første TV-aksjonen i NRK-regi i 1974 er det samlet inn over sju milliarder til gode formål når en regner om beløpene til dagens kroneverdi.

Hele Norge tar del

I årenes løp har kreativiteten for hvordan penger kan samles fått mange utløp. I tillegg til via bøssebærne samles det inn penger også via auksjoner, bedriftsstafetter, telefon, kakebasarer og en rekke andre oppfinnsomme tiltak fra både store som små.

Følg et barn til skolen.
Årets TV-aksjon går til Unicef. Pengene som samles inn skal sikre at barn får mulighet til læring og skolegang i fem land som alle er rammet av krig og konflikt.
Programleder Leo Ajkic besøker Sør-Sudan for TV-aksjonen. Her møter han tiåringen Nya Mal som tegner og forteller om livet og skolegangen i en flyktningleir i hovedstaden Juba. Hun tegner et nytt flagg for det krigsherjede landet sitt.

Barn i Sør-Sudan får hjelp til skolegang med midler som ble samlet inn til TV-aksjonen i NRK i 2017.