Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Kringkastingsrådet fotografert på Marienlyst, Oslo, november 2016.

Kringkastingsrådet fotografert på Marienlyst, Oslo, november 2016: F v Katri Somby, Marvin Wiseth, Afshan Rafiq, Torvild Sveen, Beate Bø Nilsen, Torgeir Uberg Nærland, Randi Wenche Haugen (vara), Per Edgar Kokkvold (leder), Inger Gunn Sande (vara), Sigvald Oppebøen Hansen, Finn Egil Holm, Vebjørn Selbekk, Filip Rygg. Tre av de faste medlemmene var ikke til stede: Kjersti Thorbjørnsrud, Elin Ørjasæter og Mette Gundersen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Hva gjør Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund

Per Edgar Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Henvendelser fra publikum

Når du har sendt en henvendelse til Kringkastingsrådet, blir din reaksjon videresendt til den aktuelle redaksjonen i NRK.

I enkelte tilfeller blir også det utarbeidet et tilsvar fra NRK som både klager og Kringkastingsrådet får tilgang til.

Din henvendelse blir også lagt ved saksdokumentene til påfølgende møte i Kringkastingsrådet.

Hvordan følge behandlingen?

Rådsmøtene kan du følge direkte via Kringkastingsrådets hjemmeside,www.kringkastingsrådet.no.

På hjemmesiden vil du også finne dagsorden for det enkelte møte, uttalelser og annen informasjon om behandlingen av henvendelsene.

Cirka en uke etter det enkelte rådsmøte legges fullstendige referat ut på hjemmesiden.

I opptak kan du se igjen alle rådsmøter på adressen tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet når du måtte ønske det.

Finn skjema: Slik klager du til Kringkastingsrådet

Sitter i Kringkastingsrådet:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Per Edgar Kokkvold, Drøbak
 • Nestleder: Kjersti Thorbjørnrud, Oslo
 • Medlem: Vebjørn Selbekk. Moss
 • Medlem: Beate Bø Nilsen, Sortland
 • Medlem: Torgeir U Nærland, Bergen
 • Medlem: Elin Ørjasæter, Oslo

Vara for de enkelte:

 • For leder: Rune Hetland, Vikebygd
 • For nestleder: Inger-Gunn Sande. Brønnøysund
 • Selbekk: Henning Warloe, Bergen
 • Bø Nilsen: Buhsra Ishaq, Oslo
 • Nærland: Erik Knudsen, Bergen
 • Ørjasæter: Randi Wenche Haugen, Trondheim


Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
 • Medlem: Mette Gundersen, Kristiansand
 • Medlem: Afshan Rafiq, Oslo
 • Medlem: Marvin Wiseth, Trondheim
 • Medlem: Finn Egil Holm, Sande i Vestfold
 • Medlem: Filip Rygg, Frogner
 • Medlem: Torvild Sveen, Biri​
 • Katri Sarak Somby (Samisk programråd)

Vara for de enkelte:

 • Oppebøen Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • Gundersen: Inger Løite, Sundebru
 • Rafiq: Elizabeth Skogrand, Røyken
 • Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • Holm: Fredrik Färber, Oslo
 • Rygg: Thor Bjarne Bore, Stavanger
 • Sveen: Line Gaare Paulsen, Oslo

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via et skjema du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Sluppen
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han når du på telefon 95 07 74 14.

Møte i Kringkastingsrådet i 2014

Sju ganger i året bruker Kringkastingsrådet å møtes. Rådets leder, Per Edgar Kokkvold (rød skjorte i midten), fører ordet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

---

Distriktsprogramrådet

I tillegg til et riksdekkende råd fastsetter kringkastingsloven at det også skal være lokale råd som følger NRK.

Derfor har alle NRKs distriktskontorer egne distriktsprogramråd som følger med på tilbudet NRK tilbyr lokalt.

Medlemmene av distriktsprogramrådetskal oppnevnes av fylkestinget for 4 år om gangen.

Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.

Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.

Henvend deg til ditt distriktskontoret for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Les mer: Nytt liv i distriktsprogramrådene

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Rogaland

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sogn og Fjordane

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Nordland

Les mer: Håndbok for distriktsprogramrådene

NRKs distriktsprogramråd i Finnmark 2015

NRKs distriktsprogramråd i Finnmark: Lena Norum Bergeng (Sør-Varanger) t v, Jarle Andreassen (Nesseby), Eva Johansen (Porsanger) og Otto Strand (Vadsø). Bente Haug (Alta) er også med i rådet.

Foto: Marte Lindi / NRK

Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametinget som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Katri Sarak Somby er leder av Samisk programråd og Steinar Pedersen er nestleder.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no

Les mer: Sámi prográmmaráđđi/Samisk programråd

Samisk programråd

Samisk programråd : May Jønsson Botnvik t v, Vidar Andersen, Katri Somby (leder), Klemet Erland Hætta og Steinar Pedersen (nestleder).

Foto: Johan Ailo Kalstad / NRK

---