Informasjon fra NRK

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Kringkastingsrådet 2018 - 2021

Kringkastingsrådet 2018 - 2021: F v Marius Karlsen, Marvin Wiseth, Tove Karoline Knutsen, Sigvald Oppebøen Hansen, Torgeir Uberg Nærland (nestleder), Trude Drevland, Liv-Inger Somby, Julie Brodtkorb (leder), Eiri Elvestad, Kathrine Kleveland, Vebjørn Selbekk, Akhtar Chaudry og Ove Vanebo. Bushra Ishaq manglet da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK

Hva gjør Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Les også:

Henvendelser fra publikum

Når du har sendt en henvendelse til Kringkastingsrådet, blir din reaksjon videresendt til den aktuelle redaksjonen i NRK.

I enkelte tilfeller blir også det utarbeidet et tilsvar fra NRK som både klager og Kringkastingsrådet får tilgang til.

Din henvendelse blir også lagt ved saksdokumentene til påfølgende møte i Kringkastingsrådet.

Hvordan følge behandlingen?

Rådsmøtene kan du følge direkte via Kringkastingsrådets hjemmeside,www.kringkastingsrådet.no.

På hjemmesiden vil du også finne dagsorden for det enkelte møte, uttalelser og annen informasjon om behandlingen av henvendelsene.

I opptak kan du se igjen alle rådsmøter på adressen tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet når du måtte ønske det.

Finn skjema: Slik melder du sak til Kringkastingsrådet

Sitter i Kringkastingsrådet 2018 - 2021:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

Julie Brodtkorb

Julie Brodtkorb er leder av Kringkastingsrådet.

Foto: NRK

 • Leder: Adm. dir. Julie Brodtkorb, Oslo.
 • Varamedlem: Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, Oslo.
 • Nestleder: Forsker Torgeir Uberg Nærland, Bergen.
 • Varamedlem: Generalsekretær Rune Hetland, Vikebygd.
 • Medlem: Lege Bushra Ishaq, Oslo.
 • Varamedlem: Rådgiver Ida Aalen, Oslo.
 • Medlem: Redaktør Vebjørn Selbekk, Moss.
 • Varamedlem: Daglig leder Inger Gunn Sande, Brønnøysund.
 • Medlem: Professor Eiri Elvestad, Borre.
 • Varamedlem: Formidlingssjef Randi Wenche Haugen, Trondheim.
 • Medlem: Konseptutvikler Marius Karlsen, Tromsdalen.
 • Varamedlem: Postdoktor Erik Knudsen, Bergen.

Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Pensjonist Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal.
 • Varamedlem: Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer.
 • Medlem: Pensjonist Tove Karoline Knutsen, Tromsø.
 • Varamedlem: Ordfører Inger Løite, Gjerstad.
 • Medlem: Pensjonist Marvin Wiseth, Trondheim.
 • Varamedlem: Advokat Jens Johan Hjorth, Tromsø.
 • Medlem: Pensjonist Trude Drevland, Bergen.
 • Varamedlem: Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier.
 • Medlem: Advokat Ove Vanebo, Oslo.
 • Varamedlem: lb Thomsen, Nittedal.
 • Medlem: Bonde Kathrine Kleveland, Holmestrand.
 • Varamedlem: Høyskolelektor Joakim Karlsen, Halden.
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Oslo.
 • Varamedlem: Anders Tyvand, Tønsberg.

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem.

For tiden er høyskolelektor Liv-Inger Somby, Kautokeino leder av Samisk programråd.

Se: Julie Brodtkorb intervjues av NRKs Ole Torp om sitt nye verv som leder av Kringkastingsrådet.

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via et skjema du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Torgarden
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han når du på telefon 95 07 74 14.

---

Distriktsprogramrådet

Distriktsprogramrådene er de lokale kringkastingsråd rundt om i landet. På samme måte finnes det et samisk programråd som er et kringkastingsråd for alt samisk innhold.

På samme måte som det er lovbestemt at NRK skal ha et sentralt kringkastingsråd, skal det også være lokale råd og et eget samisk programråd.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor, og det samiske følger med på NRKs samiske tilbud.

Lovpålagt også med lokale råd

Det er kringkastingsloven som sier at det skal være lokale råd og et samisk råd som følger NRK.

Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen. Det samiske programrådet blir oppnevnt av Sametinget.

Roar Halten som orienterer distriktsrådsmedlemane Tove-Lise Torve, Heidi Nakken og Olav Myklebust

Distriktsprogramrådene følger sine distriktskontor tett. Her er rådet for Møre og Romsdal på besøk på lokalkontoret i Kristiansund. Roar Halten t h forklarer for Tove-Lise Torve, Heidi Nakken og Olav Myklebust hvordan sendingene avvikles.

Foto: Hallstein vemøy / NRK

Se: Håndbok for NRKs distriktprogramråd

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2020 - 2023

NRK Innlandet

Hans Kristian Enge

NRK Oslo og Viken

Torunn Skottevik

NRK Vestfold og Telemark

Maja Foss Five

NRK Sørlandet

Audun Øvrebø

NRK Rogaland

Leif Arne Moi Nilsen

NRK Vestland

Stian Nyhus

NRK Møre og Romsdal

Marit Nerås Krogsæter

NRK Trøndelag

Rakel Skårslette Trondal

NRK Nordland

Kjell Are Johansen

NRK Troms og Finnmark

(Leder p t ikke oppnevnt)

Henvend deg til ditt distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Se også: Programrådene følger med


Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Lederen for det samiske programråd er samtidig fast medlem i Kringkastingsrådet.

Alice Marie Jektevik

Alice Marie Jektevik er leder av samisk programråd og dermed fast medlem i Kringkastingsrådet.

Foto: Riddu Riđđu

Samisk programråd 2018-2021:

 • Jođiheaddji/Leder: Alice Marie Jektevik.
 • Sadjásaš jođiheaddji/Nestleder: Jørn Are Gaski.
 • Lahttu/Medlem: Klemet Erland Hætta.
 • Lahttu/Medlem: Thomas Erik Lyngman Gælok.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.

Se også: Sámi prográmmaráđđi