NRK Meny
Info fra NRK

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Kringkastingsrådet fotografert på Marienlyst, Oslo, november 2016.

Kringkastingsrådet 2014 - 2017: F v Katri Somby, Marvin Wiseth, Afshan Rafiq, Torvild Sveen, Beate Bø Nilsen, Torgeir Uberg Nærland, Randi Wenche Haugen (vara), Per Edgar Kokkvold (leder), Inger Gunn Sande (vara), Sigvald Oppebøen Hansen, Finn Egil Holm, Vebjørn Selbekk, Filip Rygg. Kjersti Thorbjørnsrud og Mette Gundersen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK

Hva gjør Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Les også:

Henvendelser fra publikum

Når du har sendt en henvendelse til Kringkastingsrådet, blir din reaksjon videresendt til den aktuelle redaksjonen i NRK.

I enkelte tilfeller blir også det utarbeidet et tilsvar fra NRK som både klager og Kringkastingsrådet får tilgang til.

Din henvendelse blir også lagt ved saksdokumentene til påfølgende møte i Kringkastingsrådet.

Hvordan følge behandlingen?

Rådsmøtene kan du følge direkte via Kringkastingsrådets hjemmeside,www.kringkastingsrådet.no.

På hjemmesiden vil du også finne dagsorden for det enkelte møte, uttalelser og annen informasjon om behandlingen av henvendelsene.

Cirka en uke etter det enkelte rådsmøte legges fullstendige referat ut på hjemmesiden.

I opptak kan du se igjen alle rådsmøter på adressen tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet når du måtte ønske det.

Finn skjema: Slik klager du til Kringkastingsrådet

Sitter i Kringkastingsrådet 2018 - 2021:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

Ikke oppnevnt pr desember 2017.


Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Medlem: Marvin Wiseth, Trondheim
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Medlem: Ove Vanebo, Oslo
 • Medlem: Kathrine Kleveland, Holmestrand
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Oslo
 • Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet.

Vara for de enkelte:

 • Oppebøen Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • Knutsen: Inger Løite, Sundebru
 • Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • Drevland: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Vanebo: Ib Thomsen, Nittedal
 • Kleveland: Joakim Karlsen, Halden
 • Chaudhry: Anders Tyvand, Tønsberg
 • Nestlederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er varamedlem for lederen i rådet.

Nytt Kringkastingsråd f o m 2018

Stortinget (8 medlemmer) oppnevnte nye medlemmer 13. desember 2017, det er ventet at regjeringen (6 medlemmer) vil oppnevne nye medlemmer på nyåret 2018.

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via et skjema du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Sluppen
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han når du på telefon 95 07 74 14.

Møte i Kringkastingsrådet i 2014

Sju ganger i året bruker Kringkastingsrådet å møtes. Rådets leder, Per Edgar Kokkvold (rød skjorte i midten), fører ordet.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

---

Distriktsprogramrådet

I tillegg til et riksdekkende råd fastsetter kringkastingsloven at det også skal være lokale råd som følger NRK.

Derfor har alle NRKs distriktskontorer egne distriktsprogramråd som følger med på tilbudet NRK tilbyr lokalt.

NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen sier det er en bevisst handling at distriktsprogramrådene er revitalisert.

- Vi trenger tilbakemeldinger på det vi driver på med. Aktive distriktsprogramråd er flott. Det er driv i arbeidet i de lokalene rådene nå, sier Gynnild-Johnsen.

Medlemmene av distriktsprogramrådet blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen.

Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.

Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.

Ledere NRKs distriktsprogramråd (pr des 2016)

DISTRIKTSKONTOR

LEDER

Finnmark

Remi Strand

Troms

Synnøve Søndergaard

Nordland

Kjell Are Johansen

Trøndelag

Per Olav Skurdal Hopsø

Møre og Romsdal

Tove-Lise Torve

Sogn og Fjordane

Monica Oppedal

Hordaland

Stian Nyhus

Rogaland

Leif Erik Egaas

Sørlandet

Alexander Etsy Jensen

Telemark

Bjørn Rudborg

Vestfold

Dag Nordbotten Kristoffersen

Buskerud

Sissel Hovland

Oslo og Akershus

Guro Svenkerud Fresvik

Østfold

Siv Henriette Jacobsen

Hedmark og Oppland

Ragnar Nordgreen

Henvend deg til ditt distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Roar Halten som orienterer distriktsrådsmedlemane Tove-Lise Torve, Heidi Nakken og Olav Myklebust

Distriktsprogramrådene følger sine distriktskontor tett. Her er rådet for Møre og Romsdal på besøk på lokalkontoret i Kristiansund. Roar Halten t h forklarer for Tove-Lise Torve, Heidi Nakken og Olav Myklebust hvordan sendingene avvikles.

Foto: Hallstein vemøy / NRK


Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametinget som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Katri Sarak Somby er leder av Samisk programråd og Steinar Pedersen er nestleder.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no

Les mer: Sámi prográmmaráđđi/Samisk programråd

Samisk programråd

Samisk programråd : May Jønsson Botnvik t v, Vidar Andersen, Katri Somby (leder), Klemet Erland Hætta og Steinar Pedersen (nestleder).

Foto: Johan Ailo Kalstad / NRK

---