Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud. Rådet har 14 medlemmer - dels oppnevnt av Stortinget og dels av regjeringen.

Kringkastingsrådet 2022 - 2025

Kringkastingsrådet 2022 - 2025: B f v Stine Renate Håheim, Luqman Wadood, Svein Leiros, Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Jan Bøhler, Gunn Cecilie Ringdal. F f v Anne Toril Eriksen Balto, Snorre Valen, Trude Drevland, Vilde Schanke Sundet, Akhtar Chaudry. Anders Anundsen og Sumaya Jirde Ali var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Ole Kaland / NRK

Hva gjør Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Les også:

Henvendelser fra publikum

Når du har sendt en henvendelse til Kringkastingsrådet, blir din reaksjon videresendt til den aktuelle redaksjonen i NRK.

I enkelte tilfeller blir også det utarbeidet et tilsvar fra NRK som både klager og Kringkastingsrådet får tilgang til.

Din henvendelse blir også lagt ved saksdokumentene til påfølgende møte i Kringkastingsrådet.

Hvordan følge behandlingen?

Rådsmøtene kan du følge direkte via Kringkastingsrådets hjemmeside,www.kringkastingsrådet.no.

På hjemmesiden vil du også finne dagsorden for det enkelte møte, uttalelser og annen informasjon om behandlingen av henvendelsene.

I opptak kan du se igjen alle rådsmøter på adressen tv.nrk.no/serie/kringkastingsraadet når du måtte ønske det.

Finn skjema: Slik melder du sak til Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet 2022 - 2025:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Snorre Serigstad Valen, Trondheim
 • Varamedlem: Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad
 • Nestleder: Vilde Schanke Sundet, Oslo
 • Varamedlem: Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad
 • Medlem: Luqman Wadood, Stavanger
 • Varamedlem: Steffen Tomt, Oslo
 • Medlem: Sumaya Jirde Ali,
 • Varamedlem: Cora Alexa Døving, Oslo

Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Tove Karoline Knutsen, Tromsø
 • Varamedlem: Ingalill Olsen; Havøysund
 • Medlem: Martin Henriksen, Jessheim
 • Varamedlem: Abdullah Alsabeehg, Oslo
 • Medlem: Stine Renate Håheim, Oslo
 • Varamedlem: Harald Furre, Kristiansand
 • Medlem: Trude Drevland, Bergen
 • Varamedlem: Kent Gudmundsen, Bærum
 • Medlem: Gunn Cecilie Ringdal, Lier
 • Varamedlem: Gunnar Kvassheim, Egersund
 • Medlem: Jan Bøhler, Oslo
 • Varamedlem: Ida Stuberg, Inderøy
 • Medlem: Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok
 • Varamedlem: Nora Celine Warholm Essahli, Oslo
 • Medlem: Anders Anundsen, Larvik
 • Varamedlem: Jøran Kallmyr, Drøbak
 • Medlem: Akhtar Chaudhry, Bergen
 • Varamedlem: Guri Idsø Viken, Tvedestrand
 • Medlem: Leder Samisk programråd
 • Varamedlem: Nestleder (Disse to er Ikke oppnevnt av Sametinget pr februar 2022)

Lederen i Samisk programråd (utnevnes av Sametinget) er fast medlem i rådet og nestlederen er varamedlem.

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Stortinget oppnevner ti medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Kringkastingssjefen og flere fra NRKs ledelse deltar på rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via et skjema du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Torgarden
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han når du på telefon 95 07 74 14 eller e-post erik.skarrud@nrk.no.

---

Distriktsprogramrådet

Distriktsprogramrådene er de lokale kringkastingsråd rundt om i landet. På samme måte finnes det et samisk programråd som er et kringkastingsråd for alt samisk innhold.

På samme måte som det er lovbestemt at NRK skal ha et sentralt kringkastingsråd, skal det også være lokale råd og et eget samisk programråd.

Mens det sentrale kringkastingsrådet har som oppgave å se på det totale NRK-tilbudet, følger de lokale rådene med på tilbudet fra det enkelte distriktskontor, og det samiske følger med på NRKs samiske tilbud.

Lovpålagt også med lokale råd

Det er kringkastingsloven som sier at det skal være lokale råd og et samisk råd som følger NRK.

Medlemmene av distriktsprogramrådene blir oppnevnt av fylkestinget(ene), som det enkelte distriktskontor sogner, til for fire år om gangen. Det samiske programrådet blir oppnevnt av Sametinget.

F v Ellen Haugen Bergsrønning, Rakel Skårslette Trondal, Svein Otto Nilsen og Jan Bojer Vindheim. Bak distriktsredaktør Amund Aune Nilsen.

Distriktsprogramrådet for Trøndelag på besøk hos NRK på Tyholt i Trondheim. F v Ellen Haugen Bergsrønning, Rakel Skårslette Trondal, Svein Otto Nilsen og Jan Bojer Vindheim. Bak distriktsredaktør Amund Aune Nilsen.

Foto: Marita Abel-Grüner / NRK

Ledere NRKs distriktsprogramråd 2020 - 2023

NRK Innlandet

Hans Kristian Enge

NRK Oslo og Viken

Torunn Skottevik

NRK Vestfold og Telemark

Maja Foss Five

NRK Sørlandet

Audun Øvrebø

NRK Rogaland

Leif Arne Moi Nilsen

NRK Vestland

Lise-May Sæle

NRK Møre og Romsdal

Marit Nerås Krogsæter

NRK Trøndelag

Rakel Skårslette Trondal

NRK Nordland

Kjell Are Johansen

NRK Troms og Finnmark

(Leder p t ikke oppnevnt)

Henvend deg til ditt distriktskontor for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Se også:

Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametingsrådet som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Rådet skal følge med på og vurdere det samiske programtilbudet fra NRK.

Programrådet har ingen myndighet til å overprøve de beslutninger som sjefen i NRK Sápmi tar i programpolitiske spørsmål. Men rådet har både rett og plikt til å gi råd om hvordan de som lytternes, seernes og lesernes representanter mener programtilbudet kan styrkes og forbedres.

Rådet har ellers anledning til å ta opp alle saker som de selv mener vedrører NRK.

Helt siden 1966 har de samiske sendingene hatt et råd på linje med de lokale distriktsprogramrådene. Det samiske programrådet har som de lokale rådene fem medlemmer.

Svein Oddvar Leiros

Svein Leiros er leder av samisk programråd og dermed fast medlem i Kringkastingsrådet.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / Sámediggi

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.

Telefon: 78 46 92 00. E-post: samiskprogramrad@nrk.no.

Se også:

NRK Publikumsservice

Har du spørsmål, ris eller ros knyttet til NRKs tilbud og innhold kan du også kontakte NRK Publikumsservice. Tilbakemeldinger blir videresendt det distriktskontor, redaksjon eller avdeling henvendelsen gjelder.

NRK Publikumsservice svarer også på spørsmål og gir gode tips og råd om hvordan du kan ta del i NRKs innhold på ulike plattformer, via telefonen, PC-en, nettbrettet eller via andre dingser.

Svar på ofte stilte spørsmål og en rekke brukerveiledninger for hvordan du kan ta del i NRKs tilbud på de ulike plattformene kan du selv finne på info.nrk.no.