Hopp til innhold
Riksrevisjonen
Foto: Vidar Ruud / NTB

Riksrevisjonen

Oppsummert

Riksrevisjonen har i oppdrag å revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen og departementer. I 2022 ble Karl Eirik Schjøtt-Pedersen riksrevisor. (SNL.no)

 • Riksrevisjonen: Brot på Grunnlova og kritikk til departementet i NSM-saka

  Lånet til Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) var i strid med Grunnlova, og Justisdepartementet følgde ikkje godt nok opp. Det er kritikkverdig, meiner Riksrevisjonen.

  – Dette er ei svært spesiell sak. Riksrevisjonen har aldri vore borti noko liknande, seier riksrevisor Karl Erik Schjøtt-Pedersen i ei pressemelding.

  Riksrevisjonen skriv at dei i samband med godkjenninga av rekneskapen til NSM for 2022, fekk beskjed om at flyttinga av verksemda skulle skje innanfor ordinært budsjett.

  – NSM opplyste aldri til oss at dei hadde gått inn ein låneavtale, trass i at dei er forplikta til å informere revisor om forhold som er vesentleg for rekneskapen, seier Schjøtt-Pedersen.

  Justis- og beredskapsdepartementet får også kritikk for at dei ikkje følgde opp flyttinga til NSM og låneavtalen godt nok.

 • Riksrevisjonen: Sensitive forskningsdata kan komme på avveier

  Riksrevisjonen har gjennomført inntrengingstester mot tre forskningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet, skriver de i en pressemelding.

  – Testene ga oss full kontroll over IT-infrastruktur ved to av dem og kontroll over forskeres IT-utstyr og skylagring ved den tredje. Det er kritikkverdig at forskningsdata ikke er tilstrekkelig sikret mot angrep, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

  Inntrengingstestene er del av Riksrevisjonens undersøkelse av informasjonssikkerheten hos 10 av i alt 24 universiteter, høyskoler.

  – At vi fikk full kontroll over IT-infrastruktur ved to av institusjonene innebar blant annet tilgang til all informasjon i disses nettverk, også sensitiv forskningsinformasjon, heter det i pressemeldingen.

  Kontrollen med forskeres IT-utstyr og skylagring ved den tredje institusjonen ga også Riksrevisjonen mulighet til å hente ut eller manipulere lagret informasjon, skriver de.

  – Våre tester viser at mange forskningsinstitusjoner ikke er godt nok beskyttet mot dataangrep, sier Schjøtt-Pedersen.

  Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  Foto: Ksenia Novikova
 • Riksrevisjonen: – For komplisert å reise kollektivt

  Ti år etter at Stortinget vedtok en satsing på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

  Riksrevisjonen har undersøkt satsingen på sømløse kollektivreiser og hvordan selskapet Entur bidrar til dette gjennom sin nasjonale reiseapp.

  – Ti år etter at Stortinget ba om det, har ikke Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet klart å gi oss sømløse kollektivreiser. Det er ikke tilfredsstillende, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

  Kun 3 prosent av de som kjøper togbillett bruker Entur-appen, viser en undersøkelse gjennomført av Jernbanedirektoratet. Tallene er også svært lave for bussbilletter i fylkene, og ingen bruker appen til å kjøpe billett til ekspressbussene.

  – Det er ikke tilfredsstillende at samferdselsmyndighetene ikke har lykkes med å samle alle kollektivreiser i en reiseapp som faktisk blir brukt, sier Schjøtt-Pedersen.

 • Rapport om Riksrevisjonen legges fram torsdag

  Utvalget som har sett på hvordan Riksrevisjonen jobber, skal overlevere sin innstilling til Stortinget torsdag.

  Utvalget ble satt ned av Stortinget i 2021. Det ble bedt om å evaluere Riksrevisjonens virksomhet og foreslå en ny lov.

  Torsdag får stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) overlevert rapporten deres.

  Utvalget er satt sammen av ni personer. Fire nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter og fem fagpersoner fra ulike områder innen rettsvitenskap, revisjon, økonomi og statsvitenskap. Professor Signy Irene Vabo har ledet arbeidet.

  (NTB)

 • Riksrevisjonen kritiserer Justisdepartementets styring av politiets digitalisering

  Riksrevisjonen mener Justis- og beredskapsdepartementet og politiet ikke har prioritert å digitalisere systemer «som er avgjørende for politiets evne til å løse samfunnsoppdraget sitt».

  – Konsekvensen er mindre trygghet for befolkningen og dårligere bekjempelse av kriminalitet, heter det i en pressemelding.

  Det skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no