Riksrevisjonen med Per-Kritian Foss lengst bak i bildet
Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Riksrevisjonen

Oppsummert

Riksrevisjonen har i oppdrag å revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning, og er helt sentral i Stortingets kontroll av regjeringen og departementer. (SNL.no) Per-Kristian Foss har vært riksrevisor siden 2013.

 • Direktorat har brutt regelverk

  Etter å ha undersøkt 14 anskaffelser verdt 390 millioner kroner hos Direktoratet for e-helse avdekket Riksrevisjonen brudd på reglene i 11 av dem.

  Riksrevisjonen la tirsdag fram sine undersøkelser av IT-satsingen «Én innbygger – én journal», hvor målet har vært enkel og sikker tilgang til pasient- og brukerinformasjon.

 • Sterk kritikk av journalarbeid

  Riksrevisjonen kritiserer Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet for arbeidet med IT-satsingen Én innbygger – én journal.

  Journalløsningen skal sørge for at pasientinformasjon er tilgjengelig for pasienter og helsepersonell.

  Riksrevisjonen har funnet svakheter ved helsemyndighetenes styring av prosjektet og har avdekket at reglene for anskaffelser er brutt.

  Helse- og omsorgsdepartementet får sterk kritikk for å ikke ha fulgt opp og kvalitetssikret prosessen.

  Direktoratet for e-helse har brutt reglene for anskaffelse ved kjøp av it-konsulenttjenester i 11 tilfeller.

  Direktoratet har ikke hatt tilstrekkelig kostnadskontroll og har gjort seg for avhengig av enkeltkonsulenter.

  Riksrevisor Per Kristian Foss
  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
 • Mangler i psykisk helsevesen

  Riksrevisjonen kritiserer de kommunale helsetjenestene i en fersk rapport. Særlig reagerer Riksrevisjonen på at det er lang ventetid for behandling og manglende behandlingstilbud for ungdom med psykiske problemer og rusproblemer i mange kommuner.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no