Hopp til innhold
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Hans Christian Pretorius
Foto: Tormod Strand, NRK

Datasikkerhet

Oppsummert

Regjeringen foreslår at etterretningstjenesten skal ha mulighet til å skaffe seg innsyn i all datatrafikk inn og ut av landet. Søk i datatrafikken skal skje etter rettslig kjennelse.

 • EU-enighet om nye regler for cybersikkerhet

  EU-institusjonene er enige om en ny forordning som skal gi bedre sikkerhet for alle varer og produkter som er koblet til nettet. Det gjelder alt fra kjøleskap til laptoper, leketøy og sensorer.

  Heretter skal slike produkter følge spesifikke cybersikkerhetskrav.

  Ifølge EU-kommisjonen gjennomførte hackere rundt ti millioner angrep mot digitale plattformer og produkter i 2021. Kommisjonen mener de nye reglene kan spare bedrifter for flere hundre milliarder euro i utgifter i året.

  De nye reglene må formelt vedtas i EU før de eventuelt blir tatt inn i EØS-avtalen. (NTB)

 • Meta saksøker Datatilsynet for andre gang

  I sommer kom Datatilsynet med et midlertidig forbud om bruk av persondata til markedsføring mot Meta. Nå melder tilsynet på sine nettsider at Meta for andre gang har saksøkt dem for å stoppe vedtaket.

  – Siden Meta ikke har fulgt Datatilsynets vedtak, ila vi tvangsmulkt på 1 million kroner daglig fra og med 14. august. Meta mener at også tvangsmulkten må oppheves, skriver tilsynet.

  Rettssaken vil trolig finne sted en gang i 2024, ifølge tilsynet.

  Datatilsynets vedtak kan potensielt få store konsekvenser for Meta. Deres vedtak er midlertidig og kun for Norge, men det behandles nå av Personvernrådet i EU. Dersom tilsynet vinner frem med sitt syn kan forbudet utvides til flere land i Europa.

  Meta eier Instagram og Facebook.

 • Norsk konsern bekrefter utpressingsforsøk

  Det norske konsernet IKM Gruppen bekrefter til NRK at de har blitt utsatt for et utpressingsforsøk.

  – I dag er det ingen økonomisk skade. Når det kommer til data på avveie så vet vi det ikke. Vi har valgt å verken snakke med eller å betale noe som helst, sier konsernsjef Ståle Kyllingstad.

  Kyllingstad forteller at de har et desentralisert IT-system og at det bare er en mindre del av den engelske virksomheten deres i Aberdeen som ble rammet.

  – Vi var oppe og gikk allerede etter 24 timer. Vi har gode backup-systemer så selskapsdriften går helt fint, sier Kyllingstad.

  IKM Gruppen har om lag 3000 ansatte og omsatte for over fem milliarder kroner i 2022.

 • Mangler kontroll og sikring i kommunens datasystemer

  Flere kommuner mangler kontroll og sikring av hvem som slippes inn på innsida av kommunens datasystemer.

  Det viser en fersk undersøkelse gjort av NRK.

  Det er en betydelig risiko for rikets sikkerhet, mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  – Vi kan bistå kommuner dersom noe slikt skulle skje, sier avdelingsdirektør Martin Albert Hoff ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighets cybersikkerhetssenter.

 • Venstre og Frp ber om reglar for bruk av russisk taxiapp

  Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og leiar for Justiskomiteen på Stortinget Per-Willy Amundsen (Frp) ber om at regjeringa gjer ei vurdering om regjeringsmedlemmer sin bruk av taxiappen Yango.

  Yango Norway AS er eit dotterselskap av russiske Yandex, som blir rekna som Russland sitt svar på Google. Det norske selskapet oppbevarer alle brukarane sine persondata i Russland, og politikarane uttrykker bekymring for kor trygg appen er å bruke.

  – Det seier seg sjølv at overføring av data til eit autoritært regime utgjer ein risiko for personvernet, skriv Wetrhus Thorsvik i ein e-post til NRK.

  – Det minste ein må kunne vente av regjeringa er at dei sørgar for at det blir gjort eigne, sjølvstendige vurderingar av bruken av desse applikasjonane i Noreg, og spesielt for regjeringsmedlemmene. Men det vil dei ikkje.

  I eit spørsmål publisert på Stortinget.no, retta Amundsen sin førespurnad til Justisminister Emilie Enger Mehl.

  – Som statsråden sin bruk av den kinesiske applikasjonen TikTok på sin tenestetelefon illustrerte, så kan det vere grunn til å stille spørsmål ved kva verdi dei generelle råda som skal styrke cybertryggleiken har i praksis, skriv han.

  Han ber om at Nasjonal tryggingsstyresmakt (NSM) gjennomfører ei vurdering av Yango-appen lik den som blei gjort av TikTok.

  – Dette står fram som naturleg, sett i lys av dei opplysingar som har kome fram om applikasjonen Yango og den klare anbefalinga frå Datatilsynet.

  Datatilsynet har tidlegare anbefalt at folkevalde og offentleg tilsette slettar Yango-appen frå mobilen.

  Mehl skriv til Amundsen at ho ikkje sjølv kjem med råd om enkeltapplikasjonar, men viser til NSM sine oppdaterte råd om styrking av cybertryggleiken generelt i samfunnet.

  Yango Norway AS seier sjølv at dei fullt og heilt følger norske datavern-reglar.

  -
  Foto: Sara Stefansdottir / Yango Norway AS

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no