Hopp til innhold
Rettsak mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Philip Manshaus

Oppsummert

Philip Manshaus (22) er dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år etter å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen, før han dro til Al-Noor-moskeen 10. august 2019. Han dømmes også til å betale erstatning til de pårørende.

 • Manshaus-saken gjenåpnes

  Gjenopptakelseskommisjonen har enstemmig besluttet å gjenåpne saken mot Philip Manshaus. Det opplyser de i en pressemelding fredag.

  Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to nye sakkyndige til å vurdere Philip Manshaus psykiske tilstand på gjerningstidspunktet.

  De sakkyndige avga en rettspsykiatrisk erklæring i februar 2024. De sakkyndige vurderte at Manshaus var å anse som psykotisk på gjerningstidspunktet.

  Avgjørelsen blir sendt til Borgarting lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

  Forsvareren sier til NRK at hun vil kalle inn til en pressekonferanse senere i dag

  Nyhetspodden 1106

  Manshaus-saken gjenåpnes – hevder han tar avstand fra tidligere holdninger

  Gjenopptakelseskommisjonen skal gjenåpne saken mot terror- og drapsdømte Philip Manshaus.

 • VG og Nettavisen: Sakkyndige mener Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket

  I april i fjor ble det kjent at Philip Manshaus' advokat, Unni Fries, ba om gjenåpning av straffesaken mot ham.

  Fries begjærte saken gjennopptatt fordi det var kommet nye bevis som hun mener retten burde vurdere. Derfor ble det oppnevnt sakkyndige som skulle vurdere Mannshaus nåværende tilstand og i gjerningsøyeblikket.

  De nye sakkyndige mener terrordømte Philip Manshaus var psykisk syk da han drepte søsteren sin og begikk et terrorangrep mot en moské i Bærum i 2019, skriver VG og Nettavisen.

  – Jeg mener at vilkårene for gjenopptagelse er tilstede, så er det opptil retten å vurdere dette spørsmålet, sier Fries til NRK.

  Domsavsigelse mot Philip Manshaus

  VG og Nettavisen: Sakkyndige mener Manshaus var psykotisk i gjerningsøyeblikket

  Nye sakkyndige mener terrordømte Philip Manshaus var psykotisk da han drepte stesøsteren sin og begikk et terrorangrep mot en moské i Bærum i 2019.

 • Philip Manshaus' advokat ber om gjenåpning av straffesaken mot ham

  Forsvareren til Phillip Manshaus, Unni Fries, opplyser til NTB at hun har bedt om gjenopptakelse av straffesaken mot hennes klient.

  – På vegne av Philip Manshaus har jeg i dag sendt begjæring om gjenåpning til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, skriver forsvareren i et skriv til NTB.

  Fries skriver videre at Manshaus ble innlagt på psykiatrisk sykehus i januar i år, og at han fortsatt er innlagt.

  – Hans behandler har konkludert med at han utvilsomt har en alvorlig psykoselidelse, skriver Fries.

  – Etter mitt syn er hans psykosesykdom, som ikke var kjent for den dømmende rett, egnet til å skape betydelig tvil om hvorvidt Manshaus var tilregnelig da han begikk de straffbare handlingene.

  Manshaus er dømt til forvaring i 21 år med en minstetid på 14 år etter å ha drept stesøsteren Johanne Ihle-Hansen, før han dro til Al-Noor-moskeen 10. august 2019. Han er også dømt til å betale erstatning til de pårørende.

 • Minnesenter åpnes tre år etter Manshaus-angrep i moské

  For tre år siden drepte 21 år gamle Philip Manshaus stesøsteren sin og gikk til angrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum. Nå skal skuddskadene han forårsaket, være med på å skape dialog om forebygging av ekstremisme.

  Tre år senere står kulehullene fortsatt boret inn i veggene i bønnerommet på Al-Noor-moskeen.

  Men skuddskadene skal ikke forbli her. Snart skal de fortelle historien om den skjebnesvangre sommerdagen i Bærum på et eget minnesenter i moskeen.

  En visuell tidslinje skal brette seg gjennom rommet. Gjennom bilder, video, lydklipp, meldinger og fysiske bevis skal historien om 10. august fortelles.

  Minne- og læringssenteret har fått statsstøtte og utarbeides av Stiftelsen 10. august i samarbeid med 22. juli-senteret, Utøya- og Holocaust-senteret.

  Det er arkitekten Atle Aas som har det kunstneriske ansvaret for utformingen av senteret. Han har tidligere vært med på utformingen av blant annet 22. juli-senteret i Regjeringskvartalet og har gjennom årene blitt en fagekspert når det gjelder formidling av steder hvor bearbeiding av traumer står i sentrum.

  Minne- og læringssenteret 10. august skal ferdigstilles i løpet av senhøsten, og skal etter planen åpne for publikum 24. november. (NTB)

  Al-Noor Islamic Centre Bærum moske
  Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK
 • Skar ut kulehull fra moské

  I går, nesten tre år etter terroren mot Al Noor-moskeen i Bærum, ble kulehullene skåret ut av veggen.

  De skal stilles ut i et eget museum, skriver Budstikka.

  Stiftelsen 10. august skal opprette et minnes- og kunnskapssenter for å forhindre at terroren i Bærum blir glemt.

  Moskeen på Skui ble angrepet av Philip Manshaus etter at han allerede hadde skutt og drept sin egen adoptivsøster i deres hjem.

  Og helgas hendelser preger arbeidet:

  – Hendelsen i Oslo i helgen var for oss en påminnelse om hvor viktig dette arbeidet kan være, sier prosjektleder for den nye kunnskapssenteret, Maria Christina Vibe, til avisa.

  Kulehull i al-Noor-moskeen i Bærum
  Foto: Tore Linvollen / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no