Hopp til innhold
Vi forklarer på to minutter.

EUs energibyrå Acer

 • Noreg får kritikk i EU-referat

  Møtereferata i Brussel har tradisjonelt eit diplomatisk språk, men i eit nytt referat får Noreg kritikk for tida vi bruker på å innføre energidirektiv frå EU.

  Med tilvising til Fit for 55 skriv EØS-rådet at dei har sett «svært lite progresjon («we have seen very little progress»). Dei legg til at arbeidet må ha «topp prioritet» og at ingen av partane «har råd til» forseinkingar.

  NRK har tidlegare skrive at europeiske lover hopar seg opp på norskegrensa.

 • Støre: Bra vi har fått avklaring frå Høgsterett i Acer-saka

  Statsminister Jonas Gahr Støre seier i ei fråsegn at han er glad for at Høgsterett har stadfesta at Stortinget brukte rett framgangsmåte då dei vedtok å innlemme EUs tredje energipakke i 2018 med alminneleg fleirtal.

  Nei til EU meinte vedtaket var i strid med Grunnlova, og tok saka til domstolane. Dei tapte både i tingretten, lagmannsretten og Høgsterett.

  – Det er bra vi har fått Høgsteretts avklaring i ei sak som har vore omstridd i mange år, både rettsleg og politisk. Denne prosessen har vist den norske rettsstaten på sitt beste, seier Støre.

 • Nei til EU tek Acer-dommen til etterretning

  Nei til EU meiner det framleis var rett og viktig å ta Acer-saka til domstolane. Dei meinte vedtaket i Stortinget om å knyte seg til EUs energibyrå Acer var i strid med Grunnlova, men organisasjonen tapte saka i både tingretten, lagmannsretten og Høgsterett. Leiar i Nei til EU, Einar Frogner, seier dei tek dommen til etterretning, men at dei vil halde fram å kjempe mot nye energipakkar.

  – No er punktum sett for energipakke 3. Men no er energipakke 4 til behandling. Og vi vil mobilisere for at han blir stoppa, for det vil føre til at vi må avstå frå meir sjølvråderett, seier han til NRK.

 • Nei til EU tapte Acer-saka i Høgsterett

  Stortingets vedtak om å knyte Noreg til EUs energibyrå Acer var ikkje grunnlovsstridig, meiner Høgsterett. Dei forkasta anken frå Nei til EU. Høgsterett avgjorde også at partane sjølve måtte bere kostnadane kytt til behandlinga i domstolen. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har tidlegare dømt i favør staten.

 • Fellesforbundet sier nei til Acer

  Det ble vedtatt under Fellesforbundets landsmøte onsdag formiddag.

  En av de viktigste sakene landsmøtet diskuterer, handler om kraft og strømpriser. Landsmøtet diskuterer blant annet om forbundet skal si nei til at Norge er en del av EUs energibyrå Acer.

  Et knapt flertall i redaksjonskomiteen sa nei til Acer.

  «Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime. Det inkluderer frikobling fra EUs energiunion gjennom utmelding av Acer», foreslo flertallet.

  Det forslaget fikk flertall i salen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no