Hopp til innhold

Vedum vil ha omkamp i bitter energistrid – Ap sier nei

Det ble mye bråk da Norge ble med i EUs energibyrå i 2018. Nå varsler Senterpartiet omkamp hvis de rødgrønne vinner høstens valg. Sp bærer havre til en død hest, svarer Ap.

Muntlig spørretime på Stortinget

Sp-lede Trygve Slagsvold Vedum vil trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum fremmer tirsdag forslag i Stortinget om å be regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer.

– For Sp er det særdeles viktig å ha en lav norsk kraftpris. Og i en eventuell ny regjering, hvis vi får tillit til det, vil nettopp det å ta tilbake kontroll over kraftpolitikken være avgjørende viktig, sier han til NRK.

– Vil vi ha nasjonal styring over kraftpolitikken? Eller vil vi, som Høyre og Frp la opp til, at mer og mer skal styres fra EU? Sier Vedum.

Acer skal skape et felles europeisk energimarked ved å samkjøre ulike regler og sørge for utbygging av strøm- og gassnett.

«Havre til en død hest»

Forslaget får neppe flertall i Stortinget i vår, men Sp vil bringe det med seg inn i høstens eventuelle regjeringsforhandlinger.

For i rødgrønn leir er det splittelse: Mens SV og Rødt står på Sps side, vil MDG gjøre som Arbeiderpartiet og beholde det norske energisamarbeidet med EU.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide advarer mot forslaget om å trekke Norge ut.

– Det ser jeg overhodet ingen grunn til. Vi sluttet oss til EUs tredje energimarkedspakke, herunder Acer, i 2018 med et svært stort flertall på Stortinget, sier han til NRK.

Eide avviser at Acer-tilknytningen har endret det norske kraftmarkedet eller strømprisene. Tilslutningen kan verken forklare fjorårets lave eller årets høye strømpriser, understreker han.

– Jeg tenker at mine venner i Sp egentlig vil nevne dette så ofte som mulig for å bære havre til en død hest, men i praksis mener jeg dette er avklart.

Stortinget, muntlig spørretime

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide avviser at Acer-tilknytningen har endret det norske kraftmarkedet eller strømprisene.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Splittet internt

Samtidig er Vedum fullt klar over at Aps stortingsgruppe var delt på midten i saken. Sterke industrikrefter gikk mot Acer, av frykt for økte strømpriser.

Et løfte om at Norge selv skal avgjøre bygging av nye utenlandskabler – og at kabler skal være eid og driftet av Statnett – sukret Ap-ledelsens pille overfor partiet.

– Ap må ta stilling til hva de mener nå, men vi ser at Acer og EU ønsker mer og mer kontroll over vår kraftpolitikk. Vi tror det er svært uklokt, ikke minst hvis vi skal ha en ny, norsk grønn industri, sier Vedum.

Eide har på sin side følgende beskjed til Vedum, som aller helst vil skrote hele EØS-avtalen.

– Min partileder Jonas Gahr Støre har vært veldig tydelig på at Ap ikke kommer til å sette EØS-avtalen i spill. Dette er en viktig del av samarbeidet med EU og EØS-avtalen.

Dyre strømprisene på grunn av det kalde været

EUs energibyrå Acer skal skape et felles europeisk energimarked ved å samkjøre ulike regler og sørge for utbygging av strøm- og gassnett.

Foto: Heiko Junge / NTB

Får støtte

Samtidig får Vedum støtte på rødgrønn side.

– Rødt vil trekke Norge ut av EUs energibyrå Acer for å sikre norsk kontroll over kraftressursene og trygge den kraftforedlende industrien, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

– Det er vi for, sier SVs Lars Haltbrekken på spørsmål om Sp-forslaget.

Men MDG stemte for norsk tilslutning til Acer i 2018, sammen med Høyre, Frp, Ap og Venstre.

– Acer utfordrer ikke norsk suverenitet, men er en forutsetning for europeisk energisamarbeid, som Norge er helt avhengig av i dag, sier MDG-leder Une Bastholm.

– Ikke minst er samarbeidet alfa og omega for å stanse klimakrisen og bytte ut fossil energi med fornybart over hele Europa. Dette er nok et eksempel på at Sp ser bort fra kunnskap og lar alt annet gå foran klima og miljø, sier hun.

KrF har snudd

KrF gikk mot Acer i 2018, men gikk etter det inn i regjeringen. Partiet vil nå ikke lenger motsette seg norsk Acer-tilknytning.

– Vi kom i mindretall, og Norge er i dag medlem. Som en del av regjeringen vil det ikke være aktuelt for KrF å støtte et initiativ om å ta oss ut av dette energisamarbeidet i dag, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan til NRK.

Acer-tilslutningen har også fått et rettslig etterspill.

Nylig ga høyesterett Oslo tingrett grønt lys til å ta stilling til om tilslutningen til Acer var i strid med Grunnloven eller ikke.

vannkraft

Norsk vannkraft er en fornybar og attraktiv energikilde.

Foto: Paul Kleiven / NTB

AKTUELT NÅ