Hopp til innhold

Sp-topp reagerer kraftig på EU-kommissærens «trusler»

EUs energikommissær sier at Norge må slutte seg til EUs fjerde energimarkedspakke og bygge flere utenlandskabler. – Uhørt, sier Sp-topp.

Marit Arnstad

INGEN FLERE KABLER: – Regjeringen har allerede gjort det klart at det ikke skal bygges flere utenlandskabler i vår periode, sier Marit Arnstad (Sp).

Foto: Javad Parsa / NTB

På torsdag besøkte EU-kommissær for energi, Kadri Simson, Norge. Her ble hun tatt med på rundtur i Telemark for en nærmere titt på norsk vannkraft.

Under besøket kom hun med uttalelser om at Norge må kobles tettere på EUs energimarked, og at mangel på dette kan føre til konsekvenser for Norge.

Vinje kraftverk

UT PÅ TUR: EU-kommissær for energi, Kadri Simson, presser med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det reagerer Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, kraftig på.

– Det er uhørt at en EU-kommissær kommer til Norge, inspiserer våre vannkraftressurser og nærmest kommer med trusler om at Norge må bygge flere kabler og bli med i EUs energimarked, sier Arnstad til NRK.

Høyspentmast mot blå himmel.

Hva er Acer?

I 2018 godkjente Stortinget en omstridt samling av regler, kalt EU tredje energimarkedspakke.

Den omtales gjerne som «Acer», som er EUs energibyrå.

Byråets oppgave er å legge til rette for samarbeid mellom EU og EØS-landene om energiregulering.

ACER-s??ksmÂlet starter i H??yesterett p onsdag

Mange har vært kritiske til EU-samarbeid om energi i frykt for at det kan føre til høyere strømpriser i Norge.

Nei til EU gikk til sak mot staten i 2018, og tapte saken i Høyesterett i 2023.

Høyesterett konkluderte med at Stortingets vedtak om å knytte Norge til EUs energibyrå Acer ikke var grunnlovsstridig

Kveldsnytt keyart

EU har tidligere rettet kritikk mot Norge for tiden vi bruker på å innføre energidirektiv fra EU.

Med tilvising til Fit for 55 skriver EØS-rådet at de har sett "svært lite progresjon"

De mener at arbeidet må ha «topp prioritet» og at ingen av partene «har råd til» forsinkelser.

– Ingen flere kabler i vår periode

Norge er blitt EUs største leverandør av gass. Utenlandskabler er blitt bygget til Nederland, Danmark og Tyskland for å handle mer kraft.

Dette har løftet strømprisene i Norge nærmere resten av Europas prisnivå.

Nå sier Arnstad at det ikke er aktuelt å bygge flere utenlandskabler.

– Regjeringen har allerede klargjort at det ikke skal bygges flere utenlandskabler i vår periode, svarer Sp-toppen om at EU ønsker flere kabler på sikt fra Norge og ut til kontinentet.

– Kan flere kabler gjøre strømmen her hjemme i Norge dyrere?

Ja, vi har hatt lavere priser enn kontinentet, og flere kabler vil nok føre til at vi vil ha det samme prisnivået som ellers i Europa, som hittil har vært svært høyt.

– Vi må ta vare på våre vannkraftressurser i et samlet energisystem, og vi må ha suverenitet over den kraftressursen, sier hun.

Astrup: – Norge er tjent med EU-samarbeid

Pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup sier at samarbeidet med EU, gjennom EØS-avtalen, har tjent Norge godt de siste 30 årene.

Vi er et lite land med en åpen internasjonal økonomi, og vi lever av eksport. Den eksporten går til Europa. Norske bedrifter har alt å tjene på likeverdig tilgang til vårt største og nærmeste marked, sier han til NRK.

Det innebærer at vi må akseptere like regler som EU-land på EØS-relevante områder. Det er ikke en trussel fra EU, men det er et faktum som Marit Arnstad er meget godt kjent med, sier Astrup.

Han sier at Norge er tjent med å opprettholde tette forbindelser med EU, gitt dagens geopolitiske situasjonen på kontinentet.

Bør Norge bygge flere utenlandskabler?

Hvis Norge skal ha flere kabler til Europa nå, så er det hybridkabler, sier Astrup.

Hybridkabler er strømkabler som frakter strøm som er laget av havvind til et annet land eller til en oljeplattform. Forskjellen er at det med en hybridkabel ligger et vindkraftverk i midten av kabelen, ute på havet.

Illustrasjon av et mulig Nordsjønett med vindparker og landtilkobling (SINTEF)

Illustrasjon av et mulig Nordsjønett med vindparker og landtilkobling (SINTEF)

Illustrasjon: SINTEF

– Ved å bygge hybridkabler sikrer vi at havvindparker i Nordsjøen har muligheten til å selge strøm til flere land. Med det sikrer vi også at det kommer tilstrekkelig med kraft til Norge som vi trenger.

Astrup frykter at mangel på strøm kan gjøre det vanskelige for norske bedrifter å bli grønne og mer konkurransedyktige de neste årene.

Mangel på kraft er i ferd med å kortslutte hele klimaomstillingen. Og det er en betydelig utfordring for industrien.

Les også Acer-dommen skaper press på å ta inn fleire EU-reglar

Verdens lengste undersjøiske strømkabel, Nordlink.

AKTUELT NÅ