SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Stryn

Forretningsbygg i Stryn sentrum. (Foto: Asle Veien, NRK)
Forretningsbygg i Stryn sentrum. (Foto: Asle Veien, NRK)
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 05.09.2001 11:16. Oppdatert 13.03.2007 14:14.

· Bankar og trygdelag i Stryn
· Fabrikkar og verkstader i Stryn
· Reiselivsbedrifter i Stryn

Sjå også:
· Handelsstader og storgardar i Stryn

· - spesielt: Handelsstaden og småindustrisenteret Utvik

ANDRE OMTALER:

Lars Ytreeide

– kalla Halte-Lars – bygsla kring 1870 eit jordstykke på Øvreeide og dreiv landhandel der nokre år. Han arbeidde også som skreddar.

Rasmus J. Sætre

starta i 1871 eit teglverk på garden Årheim i Stryn saman med lensmann Gullik B. Mugaas. Framleis kallast plassen der teglverket stod for ”Teglen”. Rasmus J. Sætre var dessutan ein dugande smed som gjorde alt smedarbeidet til kyrkjene i Oppstryn, Selje og Stavang. I 1889 overtok Erik E. Kyrkje-Eide teglverket, som truleg vart lagt ned kort tid etter.

Anders Jonson Drageset

starta fargeri og landhandel i Innvik på 1870-talet. Han vart også dampskipsekspeditør i bygda i 1874. Også David Olsson Sunde, ”Fargar-Dåve”, starta fargeri ved Hildenausta kring 1870.

Utvikens Handelsforening

vart skipa i 1874 med den 21 år gamle Elias A. Sølvberg (1853–1941) som styrar. Han tok over forretninga i eige namn, E.A. Sølvberg, i 1902. I 1921 overtok sonen Peder E. Sølvberg, og i 1940 sonesonen Elias P. Sølvberg. – Sjå elles Forretningsfamilien Sølvberg.

E A. Sølvberg landhandel

– sjå Utvikens Handelsforening (over).

Rasmus A. Sunde

starta i 1877 landhandel på Tonning i Stryn. Sonen Hans Sunde tok over i 1905, og sonesonen Roald H. Sunde i 1953.

Kornelius Olson Valaker

som vart brukar på Bruland i Utvik i 1877, vart både båtbyggjar, snikkar og smed. Han starta også hellebryting i skiferberga i Brulandsstranda.

Thor Gjørven

starta landhandel på Kleivaneset i Stryn i 1882. I 1932 overtok svigersonen Eilert Ommedal. Forretninga dreiv også kjøp og eksport av laks, ørret og blåbær. Om sommaren dreiv Ommedal pensjonat.

Nedstryns Handelsforening

vart skipa i 1884 på Tonning. I 1894 overtok styraren Lars J. Stauri handelen sjølv, og i 1896 Mathias Nesje. Eigedomen vart i 1913 overteken av den kjende fotografen og spelemannen Jens R. Maurseth.

Yris Hotell i Olden

i Olden vart starta på den over 200 år gamle handels- og gjestgjevarstaden i Sjøatunet (sjå også Storgarden og handelsstaden Tonning ) ved utløpet av Oldenelva.

Lars Nilsson Sølvberg

starta kring 1890 sagbruk og høvleri i Utvik. I 1909 overtok Arne Jensen verksemda. I 1918 kjøpte han den skogrike garden Askevik i Ålfoten og nytta tømmer derfrå til produksjonen i Utvik.

Gudmund Monsson Sydness

starta landhandel i Innvik i 1892. Han var samstundes postopnar. Sonen Johannes Sydness tok seinare over landhandelen.

Ole Andersson Verlo

og ektemaken Anne starta kring 1894 bakeri i Utvik. Ole døydde i 1906. Seinare dreiv Anne også kafé. Svigersonen Asbjørn Olsen Felde var skomakar og dreiv i mange år Feldes Skoverksted saman med broren sin.

Amund E. Glomnes

starta landhandel på Hjelle i Oppstryn i 1895. Sonen Halvdan tok seinare over butikken.

Jon Drageset

frå Innvik starta landhandel og bakeri i Loen i 1896. Sonen Waldemar Drageset tok over butikken kring 1940, og etter han har firmaet sidan heitt W. Drageset. Sonen Arnold tok over drifta i 1968 , og i 1987 overtok Per Willy Drageset. Butikken er i 2004 med i Joker-kjeda og har også ordninga ”post i butikk”.

Olden Dampbåtlag

vart skipa i 1897 og var resultatet av ei samanslåing med Øvre Olden Dampbåtlag.

Harald O. Eikenes

starta i 1899 landhandel på Årnes i Stryn, like sør for den gamle brua. Her bygde han ein stor forretningsgard. Han var også medskipar av Stryn Cementsteinfabrikk i 1912, sjå Fabrikkar og verkstader i Stryn. Sonen Einar Eikenes tok over i 1932, og sonesonen Harald E. Eikenes i 1940.

Jakob R. Myklebust

starta skreddarforretning i Stryn kring 1902. Han var ein kjend spelemann og far til radiomannen og ”Folkemusikkhalvtimen” personleg, Rolf Myklebust. Sonen Arne Audun Myklebust kom med i verksemda i 1941, og ei tid var dei oppe i åtte tilsette.

Simon S. Muri

starta i 1903 landhandel på Oldeøyra. Dottera Olina tok over i 1946.

Andreas R. Sunde

starta urmakarforretning på Tonning i Stryn i 1905. Sonen Rasmus tok over i 1925, og seinare sonen Asbjørn Sunde.

Bertel J. Hestenes

starta landhandel i Innvik i 1904. I 1912 flytta han til Nordfjordeid og overlet forretninga til Ole J. Bennæs. Seinare eigarar har vore Sverre Nesbø og Olaf O. Bennæs.

Anders Mattiasson Åland

starta landhandel på Hopland i 1905. Han dreiv også eit lite meieri. I 1908 selde han til Peder Jonson Hopland. Same året vart han telefonstyrar og vart tilsett som dampskipsekspeditør i 1911. Han bygde kai og nytt forretningsbygg i 1920. Sonen Bjarne tok over eigedomen i 1956 og utvida og moderniserte forretninga, og etter han sonen Per Helge Hopland.

Johanne S. Dokset

dreiv frå 1910 og utover eit lite bakeri nede ved sjøen på Blakset.

Mathias R. Torheim

starta skreddarforretning i Utvik i 1910. Han hadde på det meste 4-5 personar i arbeid.

Andreas Berge

starta landhandel i Grønfurvika i Oppstryn i 1911. Sigrid Guddal tok over butikken i 1927 og bygde nytt forretningsbygg kring 2. verdskrig.

A/S Markenes Handelslag

på Faleide vart skipa i 1911 med 30 aksjonærar. I 1937 bygde laget eigen butikk ved kaia på Faleide. Før krigen var laget storkjøpar av alle slags jord- og utmarksprodukt som t.d. skogsbær, ved, tønnestav, tønneband, skurlast o.l. som vart selt vidare m.a. til Bergen. Laget vart oppløyst i 1957.

Anna Aarheim

starta i 1912 landhandel i Stryn. Ho dreiv forretninga til ho døydde i 1942. Då overtok Borfrid Nesdal f. (Aarheim) og ektemaken Audun butikken som i hovudsak dreiv handel i manufaktur.

Nordfjord og Sunnmøre Billag L/L

Interkommunalt ruteselskap, grunnlagt 1914.

Johan Flo & Søn landhandel

vart starta i Stryn i 1918 av Johan Flo. Firmaet bygde etter 2. verdskrig eige fryseri og kjølelager.

Mons M. Sandvik

starta kring 1920 som kjøpmann på Fosnes i Oppstryn, først som styrar av eit lokalt handelslag, og seinare med eigen landhandel. I 1936 kjøpte Ragnar Grønfur butikken og dreiv den saman med kona Marit til 2004.

A/S Nordfjord Frukt og Saftlager

bygde i 1920 eit lageranlegg på Aldenes på Visnes i Stryn.

Olav Eikenæs

på Sandane starta bok- og papirhandel i Stryn i 1921. Forretninga vart driven som filial under hovudforretninga på Sandane fram til 1941, då sonen Olav Eikenæs tok over forretninga i Stryn.

Agnes K. Dobakk Fjærestad

starta på 1920-talet manufakturforretning på Tonning.

Johanne Skaare

starta sy- og moteforretning på Hjelle i Oppstryn i 1922. I 1924 bygde ho ny butikk på Grov litt lengre oppe i dalen og utvida då til assortert landhandel. Ho utvida i 1931, dreiv også eit lite pensjonat.

A/S Roset & Co. landhandel

vart starta på Blakset i 1924 av R. Roset. Firmaet dreiv m.a. med kjøp og vidaresal av frukt, hagebær og skogsbær.

August Ytre-Eide

starta sportsforretning og bilverkstad i Stryn i 1926.

Jørgen Flo

starta i 1926 entreprenørforretning i Stryn. Etter 2. verdskrig bygde han opp entreprenørverksemda til ei av dei store i Fjordane: Han fekk store byggjeoppdrag som verftet til Ankerløkken i Florø, Moelven Bruk i Utvik, kommunehuset i Stryn sentrum, Nordfjord og Sunnmøre Billag sitt administrasjonsbygg på same stad, Karstad & Co. sin bilverkstad og Stryn Meieri.

L. Ljåstad

starta skreddarforretning med utsal i Stryn sentrum i 1927.

Yris kafé

i Olden vart starta av Bent R. Yri kring 1927. Han tok då over ein eigedom der Mons og Malena Hunskår hadde drive bakeri og kafe frå kring 1910. Målfrid Hunskår tok over eigedomen i 1954.

Oldedalen Landhandleri AS

vart skipa i 1928 av Rasmus og Aagot Rustøen. I 1952 endra butikken namn til Rustøens Landhandel. Dei var óg telefonstyrarar i bygda. Butikken vart lagd ned i 2006.

Lars Eide

starta landhandel i Oldedalen i 1928. han hadde også bensin- og oljelager.

Johan Rasmusson Råd

starta landhandel i Utvik i 1929, då han leigde butikken som Andreas Johanson Loen dreiv på den gamle handelsstaden der.

Stensaker & Søn A/S landhandel

på Blakset vart starta i 1929 av Rasmus D. Stensaker.
Han var også dampskipsekspeditør.

Innvik Pensjonat

vart starta ca. 1930 sjå Reiselivsbedrifter i Stryn IMI Hotell, Misjonsheimen A/S.

A. Nesje skoforretning og verkstad

vart starta i Stryn i 1932 av A. Nesje.

Marius B. Sæten

starta skreddarforretning i Måløy i 1915, men i 1932 flytta han verksemda til Loen.

Nesje & Co. landhandel

vart starta i Stryn i 1932 av Sverre og Mathias Nesje.

Reidar A. Kjøs

frå Kjøs i Hornindal starta landhandel på Muri i Olden i 1933. I 1960 overtok Kolbein R. Folven frå Oppstryn butikken.

Vilhelm Sunde

starta landhandel på Mindresunde i Oldedalen i 1934. Han var også telefonstyrar.

Øvreberg & Co. herreekviperingsforretning

i Stryn vart starta i 1936 av Hjalmar og Sverre Øvreberg.

Fløtres Auto lastebiltransport

vart starta i Olden i 1936 av Ragnvald Fløtre. Han hadde i mange år transporten av fløyte frå Utvik og Innvik til Olden Meieri.

Ella Folven

starta landhandel i Hjelledalen i Oppstryn i 1936. Ho bygde eige forretningsbygg i 1946 og leigde den på same tid ut til Stryn Samyrkelag for ein 10-årsperiode.

Drageset & Brekke landhandel

vart starta på Tunold i Oppstryn i 1936. Den eine skiparen, Sverre A. Drageset, tok etter ei tid over forretninga og dreiv åleine.

Oddrun O. Faleide

starta landhandel på Faleide i 1937. Ho var også dampskipsekspeditør. Ho gifta med Oddvin O. Sætre som gjekk inn i drifta av butikken.

Innvik Samyrkelag

vart skipa i 1946 og opna forretninga i 1947, og fekk etter kort tid 84 medlemmer.

Stryn Samyrkelag

vart skipa i 1946 og starta tre utsal kringom i kommunen. Samyrkelaget dreiv også kjøp og sal av landbruksvarer.

John M. Loen

starta landhandel i Loen ca. 1946. Butikken hadde utsal av husflidsvarer, og dreiv også ein frukt- og grønsakbutikk i Bergen.

Stryn Trykkeri

vart starta i 1946 av Thorleif E. Nilsen. Trykkeriet trykte både bøker, aviser, blad og ulike trykkerivarer.

Ole L. Brekke

starta i i 1946 landhandel, målarvare- og steintøyforretning i Stryn. Firmaet dreiv også produksjon av fiskemat.

Oppstryn Maskinstasjon

vart starta i 1947 etter opptak av Rolf Gjørven som fekk med seg 50 bønder i bygdene for innkjøp av traktorar og høvelege reiskapar for pløying og slått. Sjå og Dei første traktorane.

Flåtens Intstallasjons- og sportsforretning A/S

i Olden vart skipa i 1947 av Ragnvald Flåten. Han selde elektriske artiklar og sportsutstyr.

Brødrene Sydness bakeri og konditori

vart starta i Stryn i 1947 av Alv Sydness og Gudmund Sydness.

Thor Tenden Transport A/S

vart starta 1947 av Thor Tenden sr. Firmaet hadde også damskipsekspedisjonen på Visnes til år 2000. Frå 1980 har selskapet satsa stort på langtransport m.a. med fisk frå Måløy, og hadde i år 2000 20 vogntog, 35 tilsette, og ei årsomsetning på 42 millionar kroner.

Olav Tenden Transport A/S

i Stryn, grunnlagt 1947 av Ola Tenden og seinare overteke av sonen Olav Tenden.

P/L Hopland Fruktpakkelag

bygde fruktlager med kjølerom på Hopland i 1949.

Blakset Fruktlager P/L

vart bygd ved stranda på Blakset i 1951. Blakset er ei av dei beste fruktbygdene i Stryn kommune.

Einar Aaland

starta i 1951 som bygningsentreprenør på Hopland, og hadde på det meste fem mann i arbeid.

Wilhelm A. Brynestad

starta landhandel og bakeri i Olden i 1952.

Sverre P. Tisthammar

starta landhandel på Tisthamar vest for Utvik i 1954.

Magne H. Sætren

starta landhandel på Oldeøyra i 1957.

Oddny Ommedal

starta manufakturforretning i Stryn i 1959.

Utvikfjellet Alpinsenter

opna 1963 - sjå "Idretten i Stryn".

Vestgods

skipa i 1969 - sjå Nordfjord og Sunnmøre Billag L/L.

Stryn Sommarskisenter

på Strynefjellet opna alpinanlegget i 1972 - sjå "Idretten i Stryn".

Havnen AS

frå 1977 – sjå Agnes K. Dobakk Fjærestad.

Ytre-Eide Sport AS

sjå August Ytre-Eide .

Nor-Import

Grunnlagt i 1987 av eidaren Aslak Lefdal då han kjøpte det fråflytta slakteriet til Nordfjord Kjøtindustri og starta agentur for øl og mineralvatn. Sjå Forretningsfamilien Lefdal.

Sandblåsing A/S

vart starta i Stryn i 1990 av Arve Espelund.

Haugen Norge AS

vart skipa i Innvik i 1991 av Olav Rune Haugen, og vart omgjort til aksjeselskap i 1996.

Nordfjord Service Terminal A/S

i Olden bygd 1992 – sjå Forretningsfamilien Lefdal.

NorDrikk AS

– sjå Forretningsfamilien Lefdal.

Nor Marine AS

– sjå Forretningsfamilien Lefdal.

LefdalGruppen

– sjå Forretningsfamilien Lefdal.

Sjøbua Mat AS

daglegvarehandel i Utvik vart skipa i 1997 av Bente Skrede og Anne Kristin Aaland. Sistnemnde tok over drifta åleine i 2007. Butikken held til i det tidlegare Utvik fruktlager, og same bygget husar også den dugnadsstyrte Kafé Sjøatunet.

Fjord1 Nordfjord – Ottadalen

sjå Nordfjord og Sunnmøre Billag L/L.

Vinmonopol

Stryn fekk Vinmonopol i 2002.

Kr. A. Vik AS

røyrleggjarfirma vart skipa i Stryn i 2002 av Kristian Vik. I 2006 starta firmaet avdeling på Nordfjordeid.

Stryn Amfi

er eit kjøpesenter som vart bygd i Stryn sentrum i 2003. Kjøpesenteret inneheld 16 butikkar.

Tectysafe AS

– sjå Sandblåsing A/S.

Moods of Norway AS

vart skipa i Stryn i 2005 av moteskaparen Simen Staalnacke (f. 1976). Firmaet har hatt stor suksess både i Noreg og utlandet med sal av kle med spesiell og fargerik design.

North Atlantic Boats AS

på Visnes i Stryn vart skipa i 2005 av Hans Markus Ulvedal. Firmaet sel fritidsbåtar, og hadde i 2006 ei omsetning på 24 millionar kroner. I 2007 overtok firmaet eit bygg på 1700 kvadratmeter på industriområdet i Vik. Bygget hadde tidlegare husa ei avdeling av Stryn vidaregåande skule.

Fjord Inkubator

vart opna i Stryn i 2006. Fjord Inkubator (d.e. ”rugekasse”) er eit felles tiltakskontor for fleire lokale tiltakskontor og næringshagar i Sogn og Fjordane, og skal hjelpe fram nye forretningsidear.

A-Vista

interiørbutikk i Stryn vart starta av Inger Langvik og Marit Sandnes Skrede i 2006. Verksemda driv også prosjektering, sal og oppføring av bustad- og fritidshus.

Stryn Torg

- sjå Stryn Amfi.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no