SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Regional Encyclopaedia for Sogn og Fjordane:

Info in English

This is the online Regional Encyclopaedia for Sogn og Fjordane. The Regional Encyclopaedia is the first of its kind in Norway. Access is free of charge. The encyclopaedia is in Norwegian, and contains about 5,000 articles covering all 26 rural and urban counties under the regional county of Sogn og Fjordane.

Publisert 23.11.2001 08:59. Oppdatert 23.12.2004 09:39.
The encyclopaedia contains about 6,000 pictures and more than 2.000 radio and television reports. The Regional Encyclopaedia has been compiled by the Sogn og Fjordane Regional Office of the Norwegian Broadcasting Corporation, NRK Sogn og Fjordane.

Icons and index

In the right column you will find icons and a link to an alphabethical index for ‘Topics’, covering the areas History (Historie - including wartime history: Krigshistorie - and the political history of the local counties: Kommunehistorie), Churches (Kyrkjer), Media, Local Celebrities (Personar), Schools (Skular), Transport and Communications (Samferdsle).

Choose county

It is also possible to access the local county sites directly by using the map or the link "Vel kommune i fylkesleksikonet" below the map in the right column.

Many ways to search

The Regional Encyclopaedia may be used in a number of ways. If you want to research businesses started in Eid County between 1850 and 1900, shipwrecks which have taken place outside Stad, or contemporary celebrities born in Aurland, you can scroll through pages with listings in chronological order.
You can also enter keywords in the search engine in the top right column, for instance “gestapo” and “Søk i fylkesleksikonet”, and get a list of pages showing the entire history of the Gestapo in Sogn og Fjordane.

Related topics

Within each page you will find links to related topics, which will take you deeper in the Encyclopaedia. To go back, just click "Back" in your browser, or simply use the menu in the right column.Contact info:

Chief Editor of the Regional Encyclopaedia:
Starheim, Ottar - mail: ottar.starheim@nrk.no

Webmaster:
Erstad, Vegar - mail: vegar.erstad@nrk.no

More Contact Information at: Kontakt

SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no