SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Reiselivsbedrifter i Stryn

Valhalla hotell ligg på handelsstaden Tonning ved munningen av Stryneelva. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
Valhalla hotell ligg på handelsstaden Tonning ved munningen av Stryneelva. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
- hotell, pensjonat og turistanlegg.

Publisert 05.04.2002 12:53. Oppdatert 15.05.2007 10:04.

Omtalene er ordna etter oppstartsår:


Tendens Hotell og Central Hotell

Grunnlagt 1872 av Olai Tenden frå Stryn. Då Tendens Hotell kom i bakleksa, kjøpte Olai Tenden i 1891 eigedom ved kaia på Visnes, og i 1894 stod det storslagne Hotell Central med sveitsarstil og drakehovud ferdig. Like ved låg frå før Visnes Hotell.

Alexandra Hotell

Held til i Loen, og er ei av dei største reiselivsbedriftene på Vestlandet, og den største i Sogn og Fjordane. Alexandra er den største arbeidsplassen i Stryn kommune, med 125 tilsette på heilårsbasis.

Yris Hotell i Olden

Starta i Olden på den over 200 år gamle handels- og gjestgjevarstaden i Sjøatunet ved utløpet av Oldenelva.

Kvammes Hotell

i Loen vart grunnlagt 1884 av Bruce Kvamme frå Sunnfjord. Han dreiv også landhandel. Det vart etter konkurs i 1895 kjøpt av nabohotellet Alexandra Hotell, og kalla Alexandra II. Bygget vart drive som hotell-anneks, og frå 1962 som bustad for hotelltilsette. Huset vart rive 1975 for å gje plass til garasjeanlegg for Hotel Alexandra.

Visnes Hotell

i Stryn, grunnlagt 1887 av Arne Visnes. Hotellet har 30 gjesterom.

Hotel Britannia

i vegkrysset i Utvik sentrum vart bygd på den gamle handels- og ferjestaden i 1890. Det var Johan Loen som då kjøpte eigedomen av Jacob Neumann Hammer og bygde hotell. Vart i nokre år på 1970-1980-talet drive under namnet Gjestgivergården av Dorothy og Bjørn Blindheim. Sjå elles Handel og gjestgjeveri i Utvik.

Hotel Victoria på Meland.

Victoria Hotell

på Meland ved nedre ende av Strynevatnet, grunnlagt 1890 av Ragnhild og Isak Meland. Seinare kjøpt og bygd opp att som fjellstove på Videseter i 1903, og utvikla vidare til Videsæter Hotell.

Mindresunde Hotell

på den tidlegare ”kapteinsgarden” ved Strynevatnet. Grunnlagt 1890 av Rasmus Kolbeinsson Bødal for pengar han hadde tent på gullgraving.

Hotel Central

på Visnes opna 1894 - sjå "Tendens Hotell og Central Hotell".

Hjelle Hotell

Grunnlagt i Oppstryn 1894 av Thor Hjelle. Hotellet låg stategisk til då turistvegen over Strynefjellet mot Ottadalen vart opna.

Valhalla hotell.

Valhalla Hotell

på Tonning i Stryn vart starta i 1899 av Anna S. Ytre-Eide.

Stryn Hotell

var eit hotell som eksisterte kort tid kring 1900 det låg like ved Valhalla.

Olden Mølle
Olden meieri
Oldedalen Meieri og Ysteri
Olden Dampbåtlag

- sjå "Milepælar i turistnæringa".

Videsæter Hotell

vart starta som fjellstove i 1903 då Staten kjøpte ”Victoria Hotell” (sjå over - 1890) på Meland av Isak Meland, og sette det oppatt ved den nye Strynefjellvegen, eit steinkast frå den mektige Videseterfossen (60 meter høg).

Rustøens Reisebyrå

vart starta i 1903, og Skandia Reiser – sjå biografien om Rasmus A. G. Rustøen. ( sjå denne).

Tonning Hotell

i Stryn, grunnlagt kring 1910 av Karolina Kyrkjeide: Vart sidan overteke av Erling Ytreeide, som dreiv hotell fram på 1960-talet.

Oldedalen Skysslag

vart skipa i 1923.

Brixdal Hotel

i Briksdalen frå 1924 – sjå Yris Hotell i Olden.

Smeby Hotell

i Stryn, grunnlagt 1926 av Johannes Ytreeide, som før det hadde drive overnatting i mindre målestokk. Hotellet hadde 36 senger, og vart ikkje bygd opp att etter at det brann ned i 1971.

Skaare Pensjonat

i Oppstryn, bygd i 1931 av Johanne Skaare, som sidan 1924 hadde drive landhandel i bygda.

Karistova

Bygginga av Karistova på Utvikfjellet starta i 1936, og vart drive som kafé og hotell. Kari Sårheim Hegrenes dreiv gjestgjevarstaden frå starten til ho døydde i 1989.

Ommedal Pensjonat

på Kleivanaset ved Nedrefloen vart starta kring 1937 av Elias Ommedal og ektemaken Julia f. Gjørven.

IMI Hotell. (Foto: A. Nybø, NRK)

IMI Hotell - Misjonsheimen A/S

i Innvik vart starta som Innvik Pensjonat i mellomkrigstida. I 1973 kjøpte Nordfjord Indremisjon pensjonatet, og bygde ut til 38 senger i 1979. Med seinare påbygg har hotellet 66 senger.
Hotellet heiter no Innvik Fjordhotell.

Resepsjonen i Olden Fjordhotell.

Olden Fjordhotell

grunnlagt under namnet Solstrand Gjesteheim i 1953 av Aud Muri. Ved utviding til 80 senger i 1971 vart namnet endra til Olden Fjordhotell. Har etter utvidingar 120 senger. Hotellet held framleis berre sommarope.

Folven Pensjonat

i Oppstryn – no Strynefjell Turistsenter – grunnlagt 1959 av Gunvor og Lasse Folven. Verksemda har også campingplass og eit stort tal hytter.

Utvikfjellet Alpinsenter

opna 1963 - sjå "Idretten i Stryn" og "Aktivitets-tilbod for turistane".

Stryn Hotell A/S

vart grunnlagt 1971 av Judith Hagen, som først starta kro og kafeteria, og seinare bygde ut for overnatting. Ved påbygg i 1982 fekk hotellet 50 senger, og ved ny utviding 1992 tilsaman 70 senger. Vart i 1991 overteke av Ole Kristian Nedberge, som driv hotellet som kombinert turist- og samfunnshotell.

Gjestgivergården

- sjå Britannia hotell lenger oppe.

Rickards hotell

i Loen opna ca. 1971 – sjå Alexandra Hotell.

Loen hotell. (Foto: A. Nybø, NRK)

Loen hotell

- tidlegare Rickards hotell i Loen opna ca. 1971 – sjå Alexandra Hotell.

Stryn Sommarskisenter

på Strynefjellet opna alpinanlegget i 1972 - sjå "Idretten i Stryn" og "Aktivitets-tilbod for turistane".

Cruiseskipskaia i Olden

vart bygd i 1992 av forretningsmannen Aslak Lefdal. Nordfjord Havn (sjå Måløy havnevesen – Nordfjord havn) har sidan overteke anlegget, og utvida kaia for 30 millionar kroner i 2008.
- Sjå elles Nor-Import.

Hotell Loenfjord

i Loen opna 1996 – sjå Alexandra Hotell.
Hotell Loenfjord i Loen. (Foto: Arild Nybø, NRK)


Innvik Fjordhotell

– sjå IMI Hotell, Misjonsheimen A/S.

Briksdal Breføring AS

vart skipa i 1996 av Frode Briksdal, Per Briksdal og Roger Haugen. Firmaet har 10-12 tilsette i sesongen og driv med bre- og fjellføring, rafting og anna vassport.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no