SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjelder - bilete

NRK Sogn og Fjordane har rettane til alle lydklipp, videoar og bilete om ikkje anna er nemnt. Sjå nedanfor:

Publisert 30.11.2001 15:17. Oppdatert 29.11.2004 10:27.
All bruk av bileta i Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane er forbode utan avtale med NRK Sogn og Fjordane.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

administrerer rettane til mange av dei historiske bileta. Desse bileta er merka: © Fylkesarkivet. For fullstendig liste klikk her: Bilete frå Fylkesarkivet.

Blomqvist Kunsthandel

har gjeve løyve til bruk av måleri frå kunstkatalogane i Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane. Desse er merka © Blomqvist Kunsthandel.

Vest Vision

i Førde eig rettane til nokre av bileta. Desse er merka © Vest Vision.

San Diego Aerospace Museum

has given us the kind permission to use an image of Sir Thomas Sopwith. The image is labeled © San Diego Aerospace Museum.

SognaFoto.no

ved Grunde Engan har teke bileta som er merka © Sognafoto.no.

Hydro Aluminium Høyanger Metallverk:

Mange av dei eldre bileta som illustrerer historiske artiklar om Høyanger er utlånt av Hydro Aluminium Høyanger Metallverk. Desse bileta er merka: © Hydro.

Årdal kommune:

Nokre av dei eldre bileta som illustrerer historiske artiklar frå Årdal er utlånt av Årdal kommune, og er mellom anna nytta i samband med boka "ÅrdAl" - Samlaget 1997. Desse bileta er merka: © Årdal kommune.

Biletsamlinga etter Arne O. Tonning i Stryn:

Erik M. Løken
Christoffer Olson Svanøe
Per Larsson Sunde

Klausen mekaniske verkstad:

Har lånt ut bilete av traktoren som verkstaden laga ei stund.

Knut O. Aarethun i Ortonville

Foto: Oddvar Natvik.

Bilete frå vetar i Lærdal

Foto: Oddkjell Bosheim.

Andre

Også andre privatpersonar, bedrifter, lag og institusjonar har velvillig lånt ut bilete til bruk i Fylkesleksikonet. Desse er krediterte under biletet.

SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no