SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samleside: KONGEBESØK I SOGN OG FJORDANE GJENNOM TIDENE

Kongevitjingar i Sogndal

Magnus Erlingsson

- deltok i slaget ved Fimreite i 1184.

Kongegjestingar i Selje

Kong Olav Tryggvason

samla i 997 bønder frå Sogn til Romsdal på Dragseidet som tjodveg, der dei vart tvangs-kristna.

Kongevitjingar i Leikanger

Kong Oscar II

vitja Leikanger i 1879. Vitjinga i Sogn var ein lekk i ei vestlandsreise der kong Oscar kom frå Voss til Gudvangen og reiste med båt ut fjorden der han vitja Leikanger og Fjærland, der kongen og fylgjet reid på hest til Bøyabréen. Kongen avslutta reisa gjennom fylket i Lærdal og Borgund.

Kongegjestingar i Gulen

Kong Christian V

vitja Eivindvik i 1685.

Kjende personar i Askvoll:

Kongevitjingar i Askvoll

Kong Fredrik IV

gjesta Askvoll i 1704 på ei reise frå Bergen til Trondheim.

Kjende personar i Bremanger kommune:

Kongevitjingar i Bremanger

Christian V

overnatta på skysstasjonen i Smørhamn i 1685 i samband med ei reise mellom Trondheim og Bergen. Han vitja på same tida futegarden på Fure. (Sjå Kongevitjingar i Fjaler.)

Kjende personar i Stryn:

Kongevitjingar i Stryn

Kong Oscar den 2.

vitja indre Nordfjord i 1896 med panserskipet ”Heimdal”. M.a. var han til gudsteneste i den gamle Olden-kyrkja, og vitja Briksdalsbreen. Han reiste òg med båten ”Fridtjof Nansen” til Hjelle i Oppstryn. Han overnatta på Hotel Central på Visnes, der ein av salane deretter vart kalla ”King Oscars Hall”.

Kjende personar i Solund:

Kongevitjingar i Solund

Harald Hardråde

skal i 1066 ha samla hæren sin i Solund før han sette over havet og enda sine dagar i slaget ved Stamford Bridge.

Kongevitjingar i Gloppen

Kong Olav den 5.

gjesta som kronprins Sandane i 1933 saman med kronprinsesse Märtha i samband med ei rundreise i fylket: Stryn, Gloppen, Høyanger, Leikanger, Kaupanger, Lærdal. Han gjesta også Sandane i samband med 100-årsjubileet til Fylkesbaatane i 1958, og reiste gjennom kommunen i 1980 i samband med ei privat gjesting til Briksdalsbreen.

FLERE SAKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no